UFO teknologier til fly-industrien
- En højt sikkerheds-klassificeret medarbejder kom for tæt på denne viden, det kostede ham livet -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, Sc.D.

Vidneudsagnet her er givet af: Dr. Robert Wood, McDonnell Douglas Aerospace Engineer

Dr. Robert Wood

Vidne: Dr. Robert Wood

Dr. Robert Wood var beskæftiget i seniorafdeling som raketingeniør (aerospace engineer) ved McDonald Douglas i hele hans 43 årige karriere.

I hans vidnesbyrd bekræfter han, at han var involveret i et specifikt projekt ved McDonald Douglas, hvor der blev studeret fremdrifts-systemer af UFOer. Han bevidner samtidig eksistensen af andre projekter indenfor raket- og luftvåben industrien desangående, og han siger at det ikke alene er korrekt, men at sandheden også er at det er
udenjordiske teknologier.
Han bevidner endvidre, at der er et ekstremt højt sikkerhedsniveau omkring projektet.

"Som du måske allerede véd, bliver vi beklædt med et specielt emblem, når vi er blevet klassificerede, så vi samtidig véd hvem vi kan tale med, og hvem vi ikke må tale med. Det føltes som en psykologisk krig at opføre sig på den måde.
Vi havde adgang til specielle afdelinger. Så en af de ting vi kunne gøre var, at vi kunne bevæge os op på de specielle afdelinger under Air Force og få adgang til top hemmelige materialer.
Da jeg var interesseret i UFOer, og det også gjaldt mit job, havde jeg adgang til at se på alt materiale omkring UFOer.
I omkring et år fik jeg emner om varierende udenjordiske rapporter.
På et tidspunkt forsvandt de alle igen. Hele klassificeringen for emnet var borte. En medarbejder i min gruppe, som jeg arbejdede sammen med, sagde at han havde været i en afdeling i tyve år, hvor nøjagtig det samme var sket. Han sagde, at det var besynderligt. Han sagde, at han aldrig før havde oplevet, at hele subjektet kunne forsvinde fra een, bare sådan uden videre. Han sagde, at han mente at jeg var kommet for tæt på noget . . . .

I mellemtiden var der kommet et andet resultat ud af at samarbejde med Jim McDonald. Jeg kunne godt lide fyren, han var virkelig en energisk fysiker og ville ikke lade noget græs vokse under hans fødder. Når han fik en sag, fordybede han sig i den og præsentere dets indhold på en overbevisende professionel måde. Han ville tale med det Amerikanske Institut for Udenjordiske anliggender.

Så en dag hvor jeg var på rejse gennem Tucson, hvor han boede, stoppede jeg op. Jeg havde et to-timers ophold indtil den næste flyafgang.
Han kom ud til lufthavnen, og havde en øl med til mig.
Jeg spurgte: "Er der noget nyt, Jim?"
Hans svarede: "Jeg tror jeg har fået fat på det".
Jeg spurgte. "Hvad tror du, at du har fået fat på?".
Han avarede: "Jeg tror jeg har svaret".
Jeg spurgte: "Og hvad er svaret?".
Han svarede, "Jeg kan fortælle dig det senere. Jeg må være absolut sikker".

Det var seks uger efter, at han havde prøvet at skyde sig selv. Et par måneder senere var han død.

Jeg er overbevist om, at han havde fået kendskab til færdighederne omkring teknologierne, og samtidig var den øverste sikkerhedsafdeling nervøs for, at han ville tilegne sig denne viden for sig selv.
Jeg tror det var, hvad der skete..." "For at have kontrol over dette "subjekt" bliver du nødt til at have en effektiv kontrol på alle niveauer, hvilket også gælder informationer til nyhedsbureauerne, tidsskrifter og aviser og TV. Samtidig har vi nu Internettet, som kan være et farligt våben, da informationer kan lækkes når som helst til utrolig mange mennesker på samme tid. Så hver gang der kommer et nyt subjekt op med indhold, giver det hver gang anledning til nye 'counterpoints'".


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT