Opsamlede signaler fra udenjordiske væsener
- hvis man vil ødelægge sin karriere, ville den hurtigste måde være at tale om UFOer -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, Sc.D.

Vidneudsagnet her er givet af: Steven Lovekin, Brigadechef ved Army National Guard Reserve

Steven Lovekin

Vidne:
Brigadechef, Steven Lovekin

Steven Lovekin: Army National Guard Reserve:

Brigade general Lovekin gik ind i militæret i 1958.
I 1959 meldte han sig til White House Army Signaling Agency og tjente under præsident Eisenhower og dernæst under præsident Kennedy med en tophemmelig klarering.
Han var bekendt med Projekt Blue Book og fortalte, hvordan projektet dokumenterede højt videnskabelige og specielle UFO tilfælde fra meget pålidelige kilder.
De gennemgik fotos taget af Air- Force piloter. Marine Air Corps piloter og nogle ukendte piloter og talrige rapporter fra radar locks-ons.
Han fik også forevist en stump metal taget fra Roswell nedstyrtningen.
Mens han arbejdede under præsident Eisenhower, opdagede han, at denne var stærkt interesseret i UFOer, men måtte se i øjnene, at han havde mistet kontrollen over sagen.

Det, der blev sagt, var: "Se, vi har dette fysiske bevis, som passer med det, De har set i Bluebook; vi har nu kunnet få fingre i dette materiale og vise Dem det". Det blev sagt til mig, at dette materiale stammede fra nedstyrtningen i New Mexico i 1947 af et udenjordisk fartøj, og det var omsider blevet behandlet. Jeg fik ikke nogen beskrivelse af ligene, selv om den kendsgerning blev diskuteret, at der var lig, lig af udenjordiske.

Vi så en masse UFO billeder, der var taget af Air Force piloter. Jeg vil anslå, at der var mellem 200 og 300 sager om radar lock-on. Det er derfor, de sager var dér - fordi de var autentiske. Men der skete det, at Eisenhower blev svigtet. Uden at vide det mistede han kontrollen med, hvad der skete med hele UFO situationen. I sin sidste tale til befolkningen fortalte han os, at det militære industrikompleks ville dolke én i ryggen, hvis man ikke var fuldstændig på vagt. Og jeg tror, han følte, han ikke selv havde været på vagt. At han følte, han havde tiltro til for mange mennesker.
Eisenhower var et tillidsfuldt menneske. Han var et godt menneske. Og jeg tror, han så i øjnene, at pludselig var denne sag ved at blive kontrolleret af selskaber, som meget vel kunne handle til skade for landet.
Denne frustration fortsatte i månedsvis. Han indså, at han var ved at miste kontrollen med UFO sagen, og at fænomenet, eller hvad det end var, vi stod overfor, ikke ville komme i de bedste hænder. Så vidt jeg husker, var det dét udtryk, der blev brugt: "Det vil ikke komme i de bedste hænder."
Der var virkelig bekymring. Og sådan har det vist sig at være, mener jeg.Det blev sagt til os, at hvis man ønskede at ødelægge sin karriere, ville den hurtigste måde være at tale om UFOer.
Disclosure projektet fortsætter
Det er blevet drøftet med mig ved utallige lejligheder, hvad der kunne hænde mig militæret, hvis jeg diskuterede dette. Jeg ville sige, at regeringen har ødelagt lige så meget ved at håndhæve hemmeligholdelse gennem indpodning af simpel frygt, sådan som det er blevet gjort med alt muligt andet vedrørende det moderne menneskes hukommelse. Jeg tror virkelig, der er ødelagt noget.

En ældre officer diskuterede med mig, hvad der eventuelt kunne ske, hvis der kom en afsløring. Han talte om at blive slettet, og jeg sagde: "Mand, hvad mener du med slettet?" Og han sagde: "Jo, du vil blive udraderet - forsvinde." Og jeg sagde: "Hvordan véd du alt dette?" Og han sagde: "Jeg véd det.
Sådanne trusler er fremkommet og er blevet ført ud i livet. De trusler startede helt tilbage i 1947.
Hærens Luftforsvar fik fuldstændig frie hænder til at håndtere dette. Dette er den største sikkerhedssituation, dette land nogensinde har haft med at gøre, og der har været nogle udraderinger." Jeg er ligeglad med, hvad slags menneske, man er.
Jeg er ligeglad med, hvor stærk eller modig man er. Matt (denne ældre officer) sagde: "De vil ikke kun gå efter dig. De vil gå efter din familie? Det var hans ord. Så jeg kan kun sige, at grunden til, at de har klaret at hemmeligholde det så længe, er konstant frygt. De er meget kræsne med måden, de trækker nogen frem for at statuere et eksempel på. Og jeg véd, det har været gjort...

Jeg ser sådan på det, at man bringer sig selv i en meget udsat position, når man udspreder løgn og frygt for sandheden.
Man kan ikke skabe noget positivt gennem frygt. Frygt degenerer blot den menneskelige sjæl og den menneskelige psyke, den menneskelige bevidsthed, om man vil. Jeg tror, at hemmeligholdelse har været håndhævet, fordi afsløringer fuldstændig ville ødelægge en økonomi, som var konstrueret af visse kapitalister i dette land for længe, længe siden, så at de kunne sikre sig selv og deres selskaber herfra og til evigheden.
Jeg tror, olieindustrien har en speciel interesse i at bevare sin position dér, hvor den er, ligegyldigt hvilken form for forurening eller katastrofale sideeffekter, der må være have været og fortsat dukker op.

Jeg tror, at det, vi har med at gøre, er visse elektromagnetiske opfindelser, som er drevet af kilder, vi ikke helt forstår endnu - nuvel, vi gør bestemt ikke reklame for dem på nogen måde. Men disse opfindelser ville skabe fri energi. Og fri energi ville være noget, selskaber bliver grebet af panik over. Jeg tror, denne regering er grebet af panik over det.
Men vi vil med tiden være nødt til at dele denne information, som vil tillade os at få fri energi. Regeringen er klar over dette. Det er dumt af den at forsøge på at få resten af os til at se ud som tåber og sige, at dette ikke kan ske. Forstår De: det kan ske.
Spørgsmålet var: "Hørte jeg, at vi nogensinde havde opsamlet signaler, som ikke kunne identificeres eller, hvis de kunne identificeres, kom ind fra fremmede fartøjer, som måske har holdt os under opsyn?" Ja, det gjorde jeg. Jeg hørte det fra mindst fem eller seks rapporter, som blev behandlet i Bluebook. Faktisk er adskillige af rapporterne kommet ind via piloters radioer.


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT