Stærke vidne-udsagn - det kostede ham livet
- Phil Schneider havde verdens højeste sikkerhedsklassifikation, Ryolite-38, han blev dræbt for at vidne -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, Sc.D.

Vidneudsagnet her er givet af: Phil Schneider, Ingeniør og geolog, ansat og involveret i underjordiske bygningsfaciliteter

Phil Schneider, Ingeniør

Vidne: Phil Schneider, Ingeniør

Underjordiske militære baser og det sorte budget
Jeg holder mere af mit land end af mit eget liv; men jeg ville ikke stå her foran jer og risikere mit liv med mine udtalelser, hvis det ikke forholdt sig sådan.
Det sorte budget er et hemmeligt budget, der sluger 25 % af vort bruttonationalprodukt, altså mere end 1,25 billioner dollars om året.
I øjeblikket er der 129 militære baser dybt nede under jorden i USA.
 
Der er blevet bygget døgnet rundt uden ophør siden begyndelsen af fyrrerne.
Det drejer sig hovedsageligt om store byer, der er forbundet med magnetskinne tog, der kører med hastigheder på op til Mach 2 [ca. 2.200 km/t].

Der er skrevet flere bøger om dem, og Al Bielek har mit eneste eksemplar af en af dem. Richard Souder, en Ph.d. arkitekt, og han har sat livet på spil ved at tale om det.
Han arbejdede sammen med flere regeringsagenturer om underjordiske militære baser. Her i Idaho. hvor I bor, er der 11 af dem.
Disse baser ligger i gennemsnit mere end 1½ km under jorden. De er alle mellem 46 og 73 kubikkilometer.
Der er laser boremaskiner, der kan bore en 10 km lang tunnel på bare én dag. De sorte budgetter omgår Kongressens myndighed, hvilket vi alle véd det er ulovligt. Havde jeg vidst det dengang, ville jeg ikke have arbejdet for dem. Man løj kraftigt for mig.

Udvikling af militær teknologi
Hvert år øges den militære teknologi kolossalt. Det er derfor let at forstå, at man allerede tilbage i 1943 var i stand til at skabe et skib, der bogstavelig talt kunne forsvinde fra et sted og dukke op et andet.
Min far, Otto Oscar Schneider kæmpede på begge sider under 2. verdenskrig. Han var oprindelig ubådskaptajn, men blev taget til fange og repatrieret i USA. Han blev indblandet i flere ting, bl.a. atombomben, brintbomben og Philadelphia eksperimentet. Han opfandt et high speed kamera, der tog billeder af det første atomforsøg på Bikini den 12. juli 1946. Jeg har de oprindelige fotografier af dette forsøg. og billederne viser også UFOer, der forlader stedet med høj hastighed.
På det tidspunkt var Bikini øen inficeret med UFOer, især under vandet, og de indfødte havde problemer med deres dyr, der blev skamferet. På det tidspunkt følte general MacArthur, at den næste krig ville blive ført mod udenjordiske. Under alle omstændigheder var det min far, der sammen med teoretikere skabte grundlaget for Philadelphia eksperimentet og andre. Han var hadet i Tyskland. Der var udlovet en dusør på 1 million dollars til den, der dræbte ham.

Phil Schneider, Ingeniør
Underjordiske kæmpestore baser

Ildkampen ved Dulce og udenjordiske væsener ændrede aftalen
Tilbage i 1954, under Eisenhower administrationen, besluttede forbundsregeringen at omgå USA's forfatning og indgå en traktat med udenjordiske. Den blev kaldt Greada traktaten af 1954, og indebar, at de udenjordiske måtte tage nogle få køer og afprøve deres implantations teknik på nogle få mennesker; men de skulle aflægge detaljerede rapporter.
Langsomt ændrede de udenjordiske aftalen, indtil de besluttede ikke at ville følge den overhovedet.
Sådan forholdt det sig i 1979, og jeg var dengang ved at bygge en udvidelse til den underjordiske militærbase ved Dulce. Det er nok den, der ligger dybest. Den er i syv etager og over 4 km. dyb.
På det tidspunkt havde vi boret fire huller i ørkenen, og vi skulle til at koble dem sammen og udblæse store tunnelsektioner.
Mit arbejde bestod i at gå ned i hullerne og tage prøver at klipperne og så anbefale, hvilken slags eksplosiver der skulle til.
Da befandt vi os pludselig i en stor hule, der var fuld af udenjordiske -
de store grå. Jeg skød to af dem. Der var 30 af dem dernede. Lidt efter kom der 40 til, og de blev alle dræbt. Vi havde overrasket en underjordisk base med udenjordiske.
Siden fandt vi ud af, at de havde boet på vor planet i måske en million år. Dette kunne forklare en masse af det, der ligger bag teorien om fortidsastronomer. Selv blev jeg ramt i brystet al et af deres våben, der var en kasse på kroppen af dem. Det blæste hul i mig og gav mig en grim dosis af radioaktiv kobolt. Jeg har haft kræft på grund af dette. Jeg var ikke særlig interesseret i UFO teknologi, før jeg begyndte at arbejde på Area 51, nord for Las Vegas.
Dér testede man alle slags besynderlige rumfartøjer. Nogle af jer er måske bekendt med Bob Lazar. Han var fysiker og prøvede at finde ud af fremdriften på nogle af disse fartøjer.

Schneiders bekymringer
Jeg er meget bekymret over forbundsregeringens aktiviteter. De har løjet for offentligheden, sat senatorer stolen døren og nægtet at fortælle sandheden om udenjordiske.
Jeg kunne blive ved i det uendelige. En mand, jeg har kendt i over 30 år, besøgte mig en dag og fortalte ophidset "De bygger salatfade". Han fortalte, at Gunderson havde en kontrakt med forbundsregeringen om at bygge 107.200 jernbanevogne med 143 sæt håndjern i hver. Han havde ret. Han viste mig en af jernbanevognene i remisen i North Portland. Der er 11 underleverandører. Hvis vi ganger 107.200 med 143 og 11, får vi cirka 15 millioner. Dette er muligvis antallet på mennesker, der er uenige med forbundsregeringen.
Vor nuværende regeringsstruktur er teknokratisk, ikke demokrati, og det form for feudalisme. Det har intet som helst at gøre med republikken, De forenede Stater. Disse mennesker er gudløse, og har forbudt at bede i offentlige skoler. Du kan få en bøde på op til 100.000 dollars plus to år i fængsel at bede i en skole. Jeg tror, at vi kunne gøre noget andet og bedre. Jeg tror også, at forbundsregeringen har i tankerne at gøre folk i USA til slaver. Jeg er ikke nogen synderlig god taler; men jeg ønsker at gøre opmærksom på disse grusomheder.


Stjernekrig
68 procent af det militære budget er direkte eller indirekte påvirket af det sorte budget.
Til brug for stjernekrig, har vi i øjeblikket 29 prototyper af stealthfly. I øvrigt ville vi ikke have haft noget stealth program, hvis vi ikke havde skilt nedstyrtede udenjordiske UFOer ad. Overhovedet ikke.
Nu vil nogen af jer nok spørge, hvad så omkring rumfærger. Store partier af specielle metaller, der bliver forarbejdet i rummet, og som ikke kan blive det på Jorden. De skal produceres i et næsten vakuum. Jeg var i beskæftigelse hos den amerikanske regering med en Ryolite-38 sikkerhedsklassifikation - en af de højeste i verden.
Jeg tror, at stjernekrigsprogrammet er der udelukkende for at virke som en stødpude mod angreb fra udenjordiske - det har intet som helst at gøre med den "kolde krig", der er bare et redskab til at stjæle penge ud af lommen på alle mennesker - og til hvad? Det hele er løgn og blev planlagt og bragt til udførelse for 75 år siden.

Stealth teknologi i brug af amerikanske agenturer og FN operationerne

 Underjordiske baser i Area 51
Underjordiske baser i Area 51 

FN har brugt amerikanske stealth fly i over 28 % af operationerne verden over fra 1990 til 1992, ifølge Centret for Strategiske Studier og FN rapport nr. 3092.
Der er mindst tre tydelige klassifikationer af politi, der bevogter vore mest skjulte hemmeligheder.
Military Joint Tactical Force (MJTF), der undertiden kaldes
Delta Force eller Black Berets, er en multinational taktisk styrke, der primært bruges til at bevogte de forskellige stealth fly verden over.
For rester blev der bygget 172 stealth fly. Ti af dem styrtede ned, så ved sidste optælling var der 162 tilbage. For seks uger siden videregav Bill Bill Clinton dem til FN. Der har været indikationer på, at Delta Force blev sendt over til Bosnien under Bush administrationens sidste dage, som en hemmelig snigstyrke, og at de begyndte at skyde skiftevis på af parterne dernede for at starte Bosnien konflikten, der skulle bruges af efterfølgende administrationer til politiske formål.

World Trade Center
For ikke så længe siden blev jeg hyret til at udfærdige en rapport om bombningen af World Trade Center [den første]. Jeg blev hyret, fordi jeg kender til omkring 90 varianter af kemiske eksplosiver.
Jeg betragtede billederne, der var taget lige efter bombningen. Betonen var blæret op og smeltet. Stålet var bogstavelig ekstruderet til 2 meter ud over den oprindelige længde.
Det er der kun ét våben, der kan bevirke - et lille kernevåben. Så når de siger, at det var et nitratbaseret eksplosiv, stikker de os en 100 % løgn.
De folk, som er blevet sat i fængsel, har sandsynligvis ikke udført udåden, men måske noget andet som for eksempel at have dræbt en jødisk rabbiner i New York. Jeg vil lige nævne eksplosionen Oklahoma City. Vi fik at vide, at det var en nitratbaseret bombe. Først sagde de at den var på 500 kg. Så var det 1000 kg. Nu er det blevet til 10.000! Det er bare umuligt at anbringe en 10 tons bombe i en lastbil.     


De sorte helikoptere
Der er over 64.000 af dem i USA. Hver time bygges der en ny. Hvad skal forbundsregeringen dog med så mange taktiske helikoptere? Jeg tvivler på, at der er brug for så mange her i verden.
Der er 157F-1177A stealth fly fyldt med LIDAR og computerforstærket radar. De kan se dig gå fra rum til rum, når de flyver over dit hjem. De kan se genstande inde i huset fra luften blot en tomme store fra en afstand på 50.000 km. Så nøjagtigt er det. Jeg har arbejdet for forbundsregeringen i lang, lang tid, så jeg véd præcis, hvordan de kører løbet.

Jordskælvsmaskinen og AIDS
Forbundsregeringen har nu opfundet en indretning til at fremkalde jordskælv. Jeg er geolog, og jeg véd, hvad jeg taler om. Tag nu jordskælvet i Kobe i Japan. Der var ingen impulsbølge som ved et normalt jordskælv. Ingen overhovedet. I 1989 var der jordskælv i San Francisco. Der var heller ingen impulsbølge. Det er en
Tesla indretning, der bliver brugt til grimme formål.
Og
AIDS, der blev opfundet på National Ordinance laboratoriet i Chicago i 1972, var et biologisk våben, der oprindelig skulle bruges mod folk i USA.
Jeg véd det, fordi jeg har set dokumentationen fra Office of Strategic Services, der for resten stadig er operativ i dag, gennem CDC i Atlanta.
De brugte kirtelsekreter fra dyr, mennesker og udenjordiske væsener til at skabe dette virus.
Disse hersens udenjordiske, som regeringen er pot og pande med, er de værste. Der er absolut intet at stille op mod deres bakterier - intet overhovedet.
Det er et biologisk våben med forfærdeligste konsekvenser. Saddam Hussein dræbte 3,5 million kurdere med et lignende biologisk våben. Har vi mennesker på denne plan fortjent sådan noget? Nej, det har vi ikke; men vi gør ikke noget ved det. Et hvert øjeblik, som vi lader gå til spilde, gør vi andre mennesker på planeten en bjørnetjeneste.
 
Jeg agter at bryde alle love for at kunne fremlægge det, jeg véd. I løbet af de sidste 22 år er 13 af mine bedste venner blevet myrdet. Otte af disse mord blev kaldt "selvmord".
Før jeg tog ned for at tale i Las Vegas, kørte jeg i bjergene for at komme til Needles i Californien, og jeg blev fulgt af to af regeringens E-350 lastbiler med G-14 nummerplader. I hver af bilerne var der to mand, og den ene havde en Uzi maskinpistol.
Jeg véd præcis, hvem de var. Jeg har holdt foredrag 19 gange og muligvis for op til 45.000 tilhørere. Nå, jeg kom foran dem og holdt så midt på vejen. De passerede på begge sider af mig og styrtede ned ad en skrænt. Jeg klippede mit security card over og sendte det tilbage til regeringen. Jeg fortalte dem, at hvis jeg blev truet og det er jeg blevet - så ville jeg lægge 140.000 sider dokumentationsmateriale ud på Internettet om regeringens struktur og hele planen. Jeg er allerede begyndt på det.

Dette vidneudsagn skulle blive skæbnesvangert for Hr. Phil Schneider. Det er top-hemmelige informationer, som ikke måtte komme ud til offentligheden. Det kostede ham livet at tale sandt og vidne for retfærdighedens sandhed:

Efterskrift:
a) Phil Schneider blev fundet tortureret og myrdet i sit hjem - han brød tavshedspligten, det kostede ham livet
b) Se også videoen med Phil Schneider fra video-sektionen
c) Phil blev fundet tortureret og dræbt i sit hjem den 17. januar 1996, og havde da været død mellem 5 og 7 dage.
d) Phil blev født den 23. april 1947, og var barn af Oscar og Sally Schneider
e) 13 af Phils venner var allerede blev myrdet for at 'sige for meget' - sandheden. da han vidnede for kongressen.

  

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT