Astronauters vidnesbyrd
- astronauter vidner om UFOer og den militære hemmeligholdelse -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, Sc.D.

Vidneudsagnet her er givet af: Astronaut Edgar Mitchell

Astronaut Edgar Mitchell
Apollo 14 astronaut Edgar Mitchell

I Februar 1971 fløj Astronaut Edgar Mitchell med Apollo 14, og var den 6. mand som gik på Månen.
Med hans vidnesbyrd, erkendes det faktum, at der har været udenjordisk besøg her på Jorden, og at der også har været styrtet udenjordiske fartøjer samt at der er bjerget såvel materialer og udenjordiske kroppe fra de udenjordiske skibe.  
Han taler også om den sandhed, at UFO subjektet for over 50 år siden, er gledet ud af regeringens kontrol, og er så hemmelig, at den er usynlig for regeringen

I maj måned 1998 vidnede Astronaut Edgar Mitchell og sagde med egne ord:
" ... mine interesser er primært universets natur, og hvad er vor forbindelse til denne større virkelighed? Dersom UFOer er en del af denne større virkelighed, og vi benægter den, er det for mig latterligt og urimeligt.
Jeg vil ikke leve med det. Jeg drog ud i rummet for at lære om universet som vi lever i - for at få ny viden og indsigt - for at gå bag de grænser som vi kender som vor eksistens. Og dersom disse fænomener er virkelige indikatorer på ny information om kosmos i sin helhed og om intelligent liv i kosmos, og vor evne til at rejse i kosmos - da burde vi komme til bunds i alt dette. Det er min nysgerrighed som driver mig."

"Der har været - mindst de sidste 50 år - en stor hemmeligholdelse omkring de såkaldte UFO hændelser. Det er et meget indviklet felt - vi taler ikke om noget, som blot er enkelt her. Vi har observationer af alle slags. Der er blevet rapporteret i tusindvis af observationer i halvtreds år eller mere. Et stort antal af disse er nok fejl informationer og fænomener i diverse sammenhænge. Men et stort antal af dem, er ikke fejl informationer. De er veldokumenterede og repræsenterer flyvende fartøjer som ikke svarer til nogen som helst flyvende fartøjer af Jordisk oprindelse. Vi må stole på mennesker som har været der og som er i kontakt med disse, som har førstehånds viden." 

"De personer, som jeg selv kender af denne type, som altså har været i denne position, er tidligere efterretningsfolk, militære personer og myndighedspersoner og nogle private som havde opgaver på dette område tidligere. Disse personer var på den tid, under stærk restriktion og under høj sikkerhed, som forhindrede dem i at fortælle den almene offentlighed om det. Det skulle synes at den tid for længst burde være forbi, men de fortsætter med sikkerheds restriktioner, eller i det mindste tror de, at det er det".

"Jeg kan ikke fortælle, hvem disse personer er. Men der er en mængde beviser som peger på det, som jeg kalder en hemmelig gruppe (clandestine group), som har forbindelser til myndighederne og visse offentlige midler ("certain Goverment facilities") - men som opererer på en top hemmelig måde, som ikke er under nogen form for kontrol af højere myndighed."

"Fra alt hvad jeg véd - ja, der har været udenjordisk besøg på vor planet, og det vil det fortsætte med. Der har været nedstyrtede rumskibe, som er blevet genopbygget. Der er sket en grad af kopiering af teknikken, fra disse skibe. Og - de findes på Jorden, som benytter noget af dette udstyr på særlige måder".

"Omkring hemmeligholdelsen kan jeg sige, at sådan har det hele tiden været. For at holde det hele hemmeligt, har man udslynget fejl informationer, for at afbøje opmærksomheden, og for at skærpe forvirringen, så sandheden ikke kom ud. Fejl informationer er ganske enkelt en anden metode som bruges til at fortie sandheden. Og det har været brugt konsekvent i de sidste 50 år eller mere. Vejrballon over Roswell - i modsætning til sandheden omkring det styrtede udenjordiske fartøj..."

"Det er fejl informationer. Vi har set det i 50 år. Og det er den bedste måde at skjule noget på."

"Det skulle vel ikke være værre at ET'ere har været her på vor planet, end at vi har været på Månen, vel? Og vi må forstå det og sætte det i sammenhæng med vor egen historie - vor kundskabs bank - af kosmologi - vor eksistens natur - hvem vi er - hvordan verden fungerer."

"For mere end 30 år siden, var den konventionelle tro, både i videnskab og teologi - at vi var alene i universet - at vi er det hele - det eneste opbevaringssted for liv i hele det kendte univers. Ok - ingen tror mere på det. Det forandrer vor koncept af hvem vi er, og hvordan vi passer ind."

"Og det bliver meget klart på den måde, sådan som vi mangelfuldt har beskyttet livet på Jorden. Vi har ikke været gode forvaltere. Vi har miljømæssige og globale problemer netop nu, som har bragt vor civilstation i alvorlig krise. Og folk vil ikke høre det, men det bliver dog gradvist mere klart, og sådan bliver kundskaben om hvem vi er, hvordan vi forvalter planeten, hvordan vi passer ind i det større skema - det bliver vigtige spørgsmål."

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT