Kæmpe UFO registreret over krigsskib
- registreret på radar og set på himmelen af personel på krigsskibet samt at piloter -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, Sc.D.

Vidneudsagnet her er givet af: Harry Allen Jordan, US Navy: Radarkontrollør

Harry Allen Jordan, US Navy

Vidne: Harry Allen Jordan, US Navy

Hr. Harry Allen Jordan tilbragte seks et halvt år i den amerikanske flåde og blev radar operatør på USS Roosevelt i 1962.
Han er uddannet i efterretningsoperationer, og er omfattet af den højeste tavshedspligt og arbejdede endvidere med elektroniske modforanstaltninger. Han bevidner, at han som radar operatør på USS Roosevelt, havde radar kontakt med et enormt stort udenjordisk objekt (UFO) på omkring 20 kilometers længde (over 65.000 fod) som svævede med en hastighed omkring 1.850 km/t (1.000 knob).

 Kaptajnen beordrede to Phantom-2-fly i luften for at undersøge det nærmere. Da Phantoms flyene nærmede sig UFOet, forsvandt det, men omkring en halv time senere viste det sig igen, men denne gang dog tættere på skibet.
Han beskrev de trusler, der fulgte med begivenheden. Senere fandt han ud af, at den daværende Præsident Roosevelt i det foregående år havde haft et møde med udenjordiske væsener, hvor et kæmpestort UFO var blevet fotograferet, og mange mennesker på basen havde set et stort UFO (tallerkenformet) under skyerne på himlen. (se eventuelt ’UFOet over AFB’ under menuen ’UFO med Flyvevåbenet”. Disse observationer skete oftere, efter at den daværende Præsident Roosevelt tog atomvåben ind i sit krigsarsenal.

Mange år efter at Hr. Jordan havde forladt den amerikanske flåde, sagde han, at han lyttede med sin HAM radio til Rumfærgen STS-48 kommunikation, og han hørte dem tale om at de havde observeret et udenjordisk rumskib (UFO). Han beskrev den chikane der fulgte efter, da det blev kendt, hvad han havde hørt.

USS Roosevelt, Navy-Vought-F8U-1P Crusader
USS Roosevelt, Navy-Vought-F8U-1P Crusader

Observerede UFOer allerede som dreng
Hr Jordan: "Min far var tilknyttet Anacosta Naval Lufthavnen i Washington, D.C., og jeg blev født i 1943. Han var i Anacosta Naval Lufthavn i juli måned 1952 [da et hav af UFOer overfløj Washington DC]. Jeg husker det tydeligt på grund af en masse rapporter.
Da jeg var en ung knægt, var der en nat den sommer, hvor der kom en masse lysobjekter op ad floden. Det var næsten som stjernekastere. Der var nogle gigantiske lysobjekter mellem dem. De var blåhvide i farven og svævede roligt over træerne. Nogle af objekterne svævede meget langsomt, mens andre svævede hurtigt.
Dette syn stod på i halvanden time, hvorefter vi hørte nogle lyde og derefter kom Saber jets flyvende op ad Potomacfloden og jagtede disse UFOer. Nogle af UFOerne bevægede sig lodret op i himlen og forsvandt ud af syne.

Nå, disse objekter viste sig som den berømte UFO-invasion i 1952 over Washington, DC., jeg var der og jeg så disse objekter på den tid.
Der var avisartikler i Washington Post, New York Times og Life som beskrev denne invasion.
Da jeg gik i High School var jeg også indrulleret i den militære tjeneste. Derefter gennemgik jeg klassifikation i Norfolk, Virginia. De sendte mig til hangarskibet U.S.S. Franklin D. Roosevelt. Jeg tilbragte seks et halvt år i den amerikanske flåde, og blev forfremmet til underofficer i 1967.

Radaroperatør på USS Roosevelt
Da jeg kom ind til flåden i 1962 startede jeg på U.S.S. Roosevelt i Palermo, Sicilien. Jeg kom ombord som radaroperatør og blev uddannet i OI Divisionen, som er Operations Intelligence Division. Men det tog mig et år at få den klassificerede sikkerhedsgodkendelse for at kunne arbejde med visse radarsystemer og udstyr til elektroniske modforanstaltninger. Senere blev vi uddannet i Newport, Rhode Island i state-of-the-art radar. Jeg fik en udmærkelse af Kommandør Gibson på det tidspunkt, for at afsløre russiske ”bjørne” fly.

Jeg vidste hvad kommercielle fly var. Jeg kunne tjekke deres signal for "ven eller fjende", osv. Jeg vidste alt om de forskellige taktikker som sovjetterne brugte. Sovjetiske militærfly ville komme ind i kommercielle luftkorridorer og forsøge at maskere sig bag IFF squawk af kommercielle fly, som man kender.
Anyway, jeg var på mit andet krydstogt, tidspunktet var et sted mellem midnat og 02:00, da jeg fik en kontakt på radarscope. Det nye radarsystem vi benyttede sig af en SPA 50-inches repeater. Vi brugte SPA 8’ere og en VG, en vector guide hvor vi plottede fly på. Jeg kender forskellen mellem overfalde search radar og luft search radar. De er forskellige i polariteten af radiosignaler og den slags ting, og hvordan bølgerne kommer tilbage. Vi kendte til alle de forhold, aktive og passive elektroniske modforanstaltninger.

Så jeg kender forskellen mellem en flok gæs, eller bølger som returnerer eller giver falske ekkoer. Vi kunne selv generere falske signaler; en del af mit job var at generere falske signaler til skibspersonel som kom ombord på Roosevelt, for at træne dem i radarudstyr, og for at se om de kunne beskrive forskellen mellem et internt falsk signal der er genereret og et reelt signal på en radarscope. I virkeligheden var det min første udfordring for at tjekke det og for at se om kontakten jeg havde på radarscope var ægte.

Kæmpe UFO registreres
Målet (UFOet) var mere end 20 km (over 65.000 fod), og signalstyrken var så kraftig at det svarede til overfladekontakten i vandet af et hangarskib, så denne kontakt var enorm. Det fik min – og andre der var på vagt – vores fulde opmærksomhed.
Der var fire personer på vagt foruden to officerer på tidspunktet hvor dette fandt sted. Vi udfordrede det og tjekkede koderne. Det var ikke kommercielt. Pludselig begyndte det først at bevæge sig relativt langsomt, derefter meget hurtigt. Det svævede med en hastighed af 1.850 km/t (1.000 knob). Første gang jeg observerede det på radaren, holdt det sig svævende og var stationært. Derefter begyndte det at svæve med en hastighed af 1.850 km/t (1.000 knob), så da vi forsøgte at skabe kontakt med det, var det allerede over 500 miles borte.

I dette tilfælde kunne det ses højt oppe og blev vist på radaranlægget.
Den administrerende kom ind og ønskede at vide hvad der var gang i her. De så på det, og spurgte hvad helvede det var for noget.. Det fik Kaptajn Clarks store opmærksomhed – min kommandør var Gibson. Der var kun én person i ECM afsnittet og indenfor 15 minutter var skibet vendt og to Phantom-2 jagerfly var klar til at gå i luften.

SPA-8 Radar
SPA-8 repeater ombord på USS Roosevelt, hvor UFOet også blev registreret.

Jeg fik nu et sæt hovedtelefoner og var nu på en SPA 8 repeater.
Jeg lyttede til kommunikationen mellem piloterne og overvågningskontrolløren. I mit daglige arbejde var jeg vant til dette og sad ved siden af den øverstbefalende for vores division og lyttede til jagerne.
Mit job var at logge mig i alle tally-ho’er og andet (en tally-ho anvendes når der er skabt kontakt mellem jagerpiloten og målet). Som anerkendt ekspert var mit job også at kunne være i stand til at identificere forskellige typer af flådens skibe, udenlandske skibe, kommercielle skibe, maritime skibe og fly. Ikke kun elektronisk men også visuelt og at være fortrolig med elektroniske fingeraftryk.

Under alle omstændigheder startede Phantom-2 jagerflyenes efterbrændere.
Da jagerflyene var omkring 100 miles fra objektet (UFOet) tændte de deres koniske scan radar og låste objektet på radaren. Men pludselig forsvandt det kæmpe store UFO. Jeg kunne se de to Phantom-2 jagerfly på radaren og jeg kunne se at UFOet blinkede nogle få gange, hvorefter det forsvandt fuldstændigt fra radaren.
De to jagerfly fløj rundt i 10 minutter, hvorefter de blev kaldt tilbage til skibet.

Cirka 35 minutter efter at jagerflyene var landet, kom UFOet blinkende tilbage, og det befandt sig da kun 12 til 15 miles fra skibet, hvor det svævede omkring i 30.000 fods højde.
Det var en nat med klar himmel.
Jeg kunne tale med den øvrige besætning via mine hovedtelefoner.
Alle ombord var i alarmberedskab og alt udstyr var tilkoblet.

Phantom-2 jagerfly
Phantom-2 jagerfly startede for at følge UFOet, men måtte opgive og blev kaldt tilbage til skibet 10 minutter senere.

Et hangarskib er en meget seriøs virksomhed, fordi der er mange mennesker og en masse sikkerhedsfaktorer involveret, og så er det ikke en normal ting at skulle have alle disse ting fungerende så hurtig.

Under alle omstændigheder gik de til deres udkigsposter, men de kunne ikke se noget som helst til objektet. Ingen kunne se noget. Men det var på vores radarscope, og det var ikke noget falsk signal.
Jeg har aldrig i mit liv set noget lignende.
Da jeg efter en kort pause gik ned ad gangen, blev jeg virkelig forskrækket, for da mødte jeg bevæbnede marinesoldater.
To marinesoldater her var meget unormalt, den ene stod normalt ved Kaptajnen, og de er udenfor ECM, men de ville ikke lukke mig derind. Jeg havde sikkerhedsniveau til at være her. Jeg bemærkede så at der var andre officerer her, som jeg aldrig tidligere havde set. Så noget var i gærde.

Den næste morgen gik vi ned for at spise morgenmad, og efter middag var der en masse Airedales (sømænd, der arbejder på eller omkring fly) dernede som talte om den underlige hændelse og om hvad der skete om natten.
Jeg kunne selvfølgelig ikke sige noget. Jeg sagde intet, fordi min CO sagde, ”Jordan, du véd hvad du har i din log, det er aldrig sket”.
Jeg var den eneste der var på vagt om natten. Så enhver der på det tidspunkt var der, véd hvad jeg taler om, og at det er sandheden.
Men der var mindre end en halv snes personer, som vidste hvad der var hændt om natten.
Skibet havde 5.000 mand ombord. Efter krydstogtet begyndte et par af os at tale om hændelsen. Senere løb jeg ind i en Navy Chef på OCS skolen (Naval Academy og ROTC-træning), som fortalte mig om en hændelse da han var i Caribien, de havde en GQ (forskrifter til at forberede et skib til kamp eller under et alvorligt uheld, hvor enhver sømand har en tildelt post, der skal bemandes;
Skibet er indstillet til maksimal vandtæt integritet) og var på driftsinspektion på skibene. De observerede dette enorme store UFO komme op af vandet, som hurtigt svævede op i himlen. Han sagde at filmen blev beslaglagt og er en del af Navy records.

Hændelser efter den registrerede UFO hændelse
Siden hen har jeg kontaktet mange af min besætningsmedlemmer på grund af alt det, der har stået på omkring UFOer indenfor den seneste tid.
Jeg har været i kontakt med Mr. Chet Grazinsky, som har været til enorm stor hjælp, da han bevidnede om UFO hændelser ombord på andre tidspunkter. Jeg talte med Mr. Grazinsky som var med ombord på Roosevelt i 1961, et år før jeg kom ombord, og han forklarede mig at de havde en hændelse med et enormt stort UFO.

Det udenjordiske fartøj (UFOet) kom rent faktisk ud af en sky – ikke kun lys, men de observerede en flyvende tallerken.
Der blev taget fotos og vi har prøvet at komme i kontakt med fotografen, som tog disse billeder. Grazinsky så det. Jeg har også set dokumenter, som henviste til at Roosevelt har haft flere hændelser med UFO overflyvninger, især efter de tog atombomber med ombord.
[Der er et vedvarende mønster af udenjordiske fartøjer (rumskibe/UFOer) som udviser bekymring omkring vores atombomber og atombombe-relaterede faciliteter. PEN]

Man er lidt nervøs for at tale om UFOer med forskellige mennesker, fordi de tror at du nok har set balloner eller den slags. Men folk kan jo heller ikke vide, hvad de endnu selv har til gode at opleve.
Men det jeg fortæller er virkelig sket. Det var ægte og virkeligt.
Objektet (UFOet) bevægede sig ikke med nogen form for normal hastighed. UFOet flyttede sig 20, 25 kilometer på 30 sekunder, 35 kilometer, derefter 50 kilometer, så 65 kilometer og derefter 160 kilometer. Og på bare tre et halvt minut kunne flyttede det sig over 800 kilometer! Det flyttede sig fra én højde til en anden på en måde som ville forårsage at en enhver normal pilot ville få blackout. Det var en ægte kontakt.

En Kommandør Løjtnant som jeg ikke kendte særlig godt, kom over og spurgte mig om jeg vidste hvad der skete? ”Hvad har du i din log?”, spurgte han. Han fortalte mig at jeg ikke behøvede at registrere det der. Det var for mig meget uregelmæssigt ikke at have fokus på skibets logfiler. Jeg havde kontakt med det fremmede objekt, og kontaktinformationerne var allerede logget. Så vidt jeg véd blev det ikke registreret overalt på skibet, medmindre det var Kaptajnens eller Divisionschefens log.

År senere lyttede jeg til HAM radioen under [Space Shuttle] STS 48 missionen, da de var i kredsløb. Jeg har OMNI antenner, og hørte en astronaut sige: ”Vi har et UFO under observation”, og jeg hørte dem sige at de havde et udenjordisk rumfartøj under observation. Jeg var en af HAM operatørerne som hørte det.

SPA-8 Radar
Harry Allen Jordan demonstrerer sit HAM anlæg til en officer fra US Air Force.

Da mit kendskab til dette var kommet frem, talte jeg med en af mine venner, Vince DiPietro ved Goddard Space Flight Center. Næste dag blev jeg ringet op af en nyttelast manager ved Johnson Space Center for the shuttle [Rumtransportsystemet] som ønskede at tale med mig om videobåndet jeg havde på denne mission, da videobåndet tilfældigvis kunne vise hvad der synes at været et våben, der forsøger at finde UFOer nær Jordens kredsløb. Han ønskede at vide hvad jeg lavede og hvad jeg lyttede på og endelig hvad jeg havde på min HAM radio.

Senere så jeg Inter-Agency biler over hele gaden og gutter i dragter som tog billeder af mig. De tog også billeder af min kone og mig i Kansas City, da vi besøgte Worlds of Fun. Jeg fortalte andre mennesker om dette, fordi jeg blev meget nervøs for hvad der foregik her. Jeg noterede køretøjernes nummerplader, og de var registreret til en Air Force Base.

Jeg havde også en Air Force efterretningsofficer på besøg hos mig i mit hus. Jeg bad om at se hans legitimationsoplysninger, som viste at han var fra US Air Force. Han var iført civilt tøj. Han ønskede blot at se mit HAM udstyr og så videre og så videre. Jeg havde intet at skjule, så jeg viste ham ned i kælderen og viste ham al mit udstyr.

Planeten [Jorden] bliver indhyllet i intellektuelt cølibat. Folk vandrer rundt i en døs. De har ingen forståelse, ingen idé om, hvad der foregår. Mange virksomheder er blevet velhavende [af UFO relaterede forskning og materialer]. De har givet menneskeheden teknologiske ændringer, til fordel for alle, men de vil ikke dele kødet og kilden til, hvor det hele reelt kom fra og i sidste ende deler de ikke sandheden om UFOer."
 [Se også artilen "Roswell Sandheden" under menuen "Roswell sensationer". PEN].

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT