Et UFO over flåden
- UFOet satte al kommunikation ud af drift -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, Sc.D.

Vidneudsagnet her er givet af: Mr. James Kopf, US Navy (National Security Agency)

James kopf
Mr. James Kopf, US Navy under vidneafhøringen

Mr. Kopf var ansat ved flåden i 1969, og arbejdede i kommunikations afdelingen på denne USS JFK som medbragte atom våben.
Han arbejdede for NSA fra 1980 til 1997. I hans vidnesbyrd fortæller han, hvordan al elektronik og kommunikationsudstyr blev sat ud af funktion i sommeren 1979, via et kæmpe glødende orange-gul farvet UFO, som svævede direkte over skibet.
Han så personligt, hvordan UFOet pulserede, og gjorde en række andre ting.

Alle otte fjernskrivere udskrev tilfældigt, da skibet standsede for at være opmærksomme i to timer.
En radar operatør fortalte ham, at radar skærmene var glødende og derefter gik i sort - de kunne ikke opdage noget som helst. Få dage efter denne hændelse, tilsluttede Kommandoofficeren og Officerslederen det lukkede strømkreds TV system, og påmindede mandskabet om at sikre enhver begivenhed som fandt sted på skibet, og at dette skulle klassificeres, og ikke måtte omtales til nogen som helst.
Da skibet omsider returnerede til Norfolk VA, ankom mænd i jakkesæt for at forhøre forskellige besætningsmedlemmer.

James Kopf: "Alle otte telegrafister var netop ved at indskrive rapporter. Total usammenhængende. Jeg har set en eller to fejltagelser i meddelelserne, men aldrig noget i det omfang som netop skete nu. Så jeg kaldte omgående facilitets kontrol over anlægget, for at informere dem om, at de skulle aflægge korrekt rapport. Dette havde aldrig været sket før.

Vi havde et intercom og en pneumatisk rør system, som gik mellem kommunikationsrummet og signal broen, hvilket er lokaliseret på toppen. Og vi hørte en meget rystende stemme råbe højt "Gud har været her. Det er verdens ende". Og vi så på hinanden og tænkte, at der var noget galt. Hvad var der sket her?
Få sekunder senere kom en anden stemme over anlægget, mere kontrolleret. Denne person sagde, at der var noget over skibet. Okay, jeg så på en af de andre, en skibskammerat, og han så på mig, og vi besluttede os at gå ud at se på det .....

 Et UFO over flåden
UFO over flåden 

Så vi forlod kommunikationsrummet og gik op på broen på port siden af skibet, på kanten af fly dækket, og da bemærkede vi en stor glødende kugle over skibet. Det var svært at bestemme størrelsen på denne tingest, fordi der ikke var noget perspektiv. Det var sent aften. Solen var gået ned, skumringen var lige begyndt, men det store kæmpe ......

Efter dette, talte jeg med nogle få skibskammerater, som jeg havde på skibet. En af disse arbejdede i radar afdelingen, og han var også oppe at se på hvad der skete. Han fortalte mig at alle radar skærme først var glødende, og derefter gik de alle i sort. De kunne derfor intet spore på radaren. Vi blev oppe det meste af natten, og talte om hændelsen.

Vi hørte at kompasset på broen ikke fungerede, og at radar navigerings systemet var gået offline....

Få dage senere kom Kommandoofficeren og Officerslederen ind i det lukkede strømkreds televisionssystem som vi havde ombord. Kommandoofficeren så på kameraet - og jeg vil aldrig glemme det - og så sagde han: "Jeg vil påminde mandskabet om, at alle begivenheder som sker på og ved skibet er af højeste klassificering, og må ikke drøftes med nogen uden mit kendskab". Det var alt, hvad han sagde.

UFOet var kun over skibet i omkring fem minutter, imidlertid kom konsekvenserne heraf til at vare i mindst en time. Det var derfor vi holdt stille i to timer. Jeg formoder at de ventede, for at se, om det kom tilbage. De forsøgte hele tiden at genstarte systemerne, men det lykkedes ikke før efter en time.

Der var ingen fly i luften, de stod alle placeret på skibet, da hændelsen indtraf. De havde to F-4 Phantoms, hvilket blev kaldt en Ready CAP, Combat Air Patrol. Efter det jeg fik at vide, kunne de ikke operere. De forsøgte at starte det to jets, men de kunne ikke starte. De var ude af kontrol.

Vi havde en organisation på skibet, som blev kaldt IOIC, Integrated Operations Intelligence Communications. Jeg har hørt, at de var ude at tage billeder af tingesten, da hændelsen fandt sted.

Jeg er overbevist om at nogen i regeringen ved meget mere end vi gør. Jeg har min egen teori om, hvorfor det skal holdes skjult. Jeg tror der er mange grunde til, at offentligheden bliver holdt udenfor".

Hvorfor skulle de holde noget skjult?
James Kopf: "De føler sikkert at offentligheden ikke kan håndtere sandheden, at andre udenjordiske intelligente væsener besøger vor planet. Måske tror de, at de har informationer, som seriøst kunne underminere landet økonomisk. Jeg tror, det er en anordning, som kan producere energi, som ikke har nogen omkostning, og som ikke forurener, men korporative begærlighed ville forbyde noget sådant.

Det ville være en enhed, som jeg tror er grunden til den største hemmeligholdelse".


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT