Hemmeligholdelsen
- Forstå lidt af ufo-hemmeligholdelsen - og forstå, at Jorden er ved at dø, fordi vi dræber hende -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, Sc.D.

 

Du må ikke kende til sandheden

Sandheden om udenjordiske skjules for dig!

UFO teknologi overgår jordens fysiske love
I de første år af ET/UFO fænomenet havde militæret, efterretningsafdelingerne og industrien betænkeligheder med hensyn til arten af fænomenet samt store bekymringer omkring offentlighedens reaktion, hvis informationen omkring disse udenjordiske besøgende blev kendt (offentliggjort).

I 1930’erne og 1940’erne var det ikke blot en lille sag: Hvis disse UFOer var af terrestrisk oprindelse, ville det være tegn på en jordisk modstander med teknologisk udstyr som langt overgik vor jordiske formåen. Og når det blev fastslået at være af udenjordisk oprindelse (visse kredse vidste det dog med sikkerhed inden udgangen af den anden verdenskrig), var der mange flere spørgsmål end svar såsom: ”Hvorfor var de udenjordiske her?”, ”Hvad er deres intentioner?”, ”Hvordan kan enhederne bevæge sig med så fantastiske hastigheder gennem rummet?”, ”Hvordan kan disse teknologier anvendes for menneskeheden – såvel i krig som i fred?”, Hvilken ville offentligheden reagere ved at få kendskab til denne viden?”, ”Hvilken effekt ville disse kendsgerninger have på menneskets forskellige trossystemer?”. ”Hvad med de politiske og sociale systemer?”.

Fra slutningen af 1940’erne til begyndelsen af 1950’erne blev der etableret en samordnet indsats, for at finde ud af den grundlæggende videnskab og teknologi bag disse udenjordiske rumfartøjer, primært gennem direkte undersøgelse og reverse-energineering (omvendt konstruktion hvor en ingeniør tager et færdigt produkt, som kan være et elektronisk- eller mekanisk komponent, adskiller dette og kopierer løsninger til eget produkt) af de hentede udenjordiske UFOer fra New Mexico og andre steder. Det blev ret hurtigt fastslået at disse udenjordiske objekter (UFOer) benyttede sig af fysikkens love og anvendte teknologier som var langt forud for forbrændingsmotorer, vakuumrør og lignende. I den kolde krigs klima og i en verden, hvor en relativ lille teknologisk fordel kunne vippe magtbalancen i den nukleare våbenkapløb, var det altså ikke nogen lille sag.

Ja, temaet af den menneskelige geopolitiske dysfunktion vises som et tilbagevendende træk ved hemmeligholdelse af UFO informationer, men mere herom senere.

Fra Wilbert Smith tophemmelige canadiske regeringsdokument fra 1950, ved vi, at UFO emnet blev afholdt i største hemmelighed, større hemmelighed end ved udviklingen af brintbomben. I slutningen af 1940’erne var der en enorm indsat i at studere udenjordiske hardware og regne ud, hvordan det blev betjent og prøvede at finde ud af om mennesket kunne fremstille disse opdagelser. Selv da projektet beskæftigede sig med dette emne, var det ekstremt tophemmeligt.

Det blev meget være i starten af 1950’erne, da der var blevet gjort store fremskridt på nogle af de grundlæggende fysiske udenjordiske enheder (UFOer) omkring energi- og fremdriftssystemer. Efter det som vi bedst kan vurdere, var det dengang at projektet blev mere og mere ”sort” eller uerkendt.

Opdelingen af projektet som beskæftigede sig med UFOer blev eksponentielt forøget i starten af 1950’erne, da man blev klar over hvad det var som disse hemmelige projekter rent faktisk havde: Enheder som viste fysiske og energisystemer som – hvis de blev videregivet – kunne ændre alt liv på Jorden for altid.

Gennem Eisenhowers æra blev UFO/ET projekterne mere og mere hemmelige.

Gennem Eisenhowers æra, blev UFO/ET projekterne i stigende grad opdelt og borte fra juridiske, konstitutionel kommando-kæde tilsyn og kontrol. Det betyder at – samtidig med at vi véd at Eisenhower kendte til ET fartøjer – præsidenten (og andre lignende ledere i England od andre steder) i stigende grad blev udeladt fra informationer fra UFO projekterne. Sådanne ledere og embedsmænd blev konfronteret med (som Eisenhower kaldte det) en sofistikeret militær-industriel kompleks med labyrintiske rumopdelte projekter, som forsvandt mere og mere ud af deres kontrol og tilsyn. Fra direkte vidneudsagn véd vi, at Eisenhower, Kennedy, Carter og Clinton var frustrerede over deres forsøg på at trænge igennem disse projekter (som ikke lykkedes).

Det var også tilfældet for højtstående kongresmedlemmer og efterforskere, udenlandske ledere og FN-ledelsen. De blev alle udelukket fra projekterne - ligegyldig hvor en rang de havde. Hvis personen ikke skønnes nødvendigt for projektet, får denne intet kendskab til disse hemmelige UFO projekter.

I modsætning til den populære myte som siden 1960’erne gik på en form for offentlig panik, hvis befolkningen blev konfronteret med det faktum, at vi ikke er alene i universet, er ikke den væsentlige årsag til hemmeligholdelse. Der er fortsat forvirring i nogle af de hemmelige kredse omkring det endelige formål med ET fænomenerne, men vi kender ingen kyndige insidere som betragter de udenjordiske som en fjendtlig trussel.

Gennem 1960’erne – og i hvert fald op til 1990’erne – blev verden meget fortrolig med begrebet rumrejser, og den populære science-fiktion filmindustri havde grundigt indoktrineret masserne med ideen om ETere (Extra Terrestrial - udenjordiske) som en mulighed. Så hvorfor den fortsatte hemmeligholdelse? Den kolde krigstid er forbi.

Folk vil næppe blive chokeret over at finde ud af, at vi ikke er alene i universet (de fleste mennesker tror det – i virkeligheden tror de fleste mennesker at UFOer er virkelige). Hvad kunne blive mere chokerende at vide, end at vi i dag lever med tusindvis af brintbomber som er rettet mod alle større byer i verden? Hvis vi kan håndtere dette, kan vi afgjort også håndtere ideen om at ET*ere er reelle og virkelige.

De letkøbte forklaringer på frygt, panik, chok og lignende, er ikke tilstrækkelige til at begrunde et niveau af hemmeligholdelse. Så dyb er hemmeligholdelsen at selv den amerikanske præsident og hans CIA-direktører nægtes adgang til oplysningerne.

Nuværende skøn

Fortsat hemmeligholdelse om UFO emnet skal være relateret, således den igangværende angst relateres til den væsentlige kraftdynamik i verden og hvordan en sådan udbredelse vil påvirke disse.

Det vil sige at kendskab som er relateret til UFO / ET fænomenet skal have et så stort potentiale for at ændre status quo, at dens fortsatte undertrykkelse skønnes absolut nødvendigt, for
enhver pris.

Går vi tilbage til de tidligere 1950’ere, har vi fundet, at den grundlæggende teknologi og fysik bag disse udenjordiske ET rumfartøjer blev opdaget gennem meget intense reverse-ingineering projekter. Det var lige netop på dette tidspunkt hvor det blev besluttet at øge hemmeligholdelsen til et hidtil uset højt niveau – en, som hovedsageligt tog sagen ud af den almindelige kommandovej for regeringen. Hvorfor?

Bortset fra muligheden for at sådant teknologi kunne blive brugt af Amerikanerne og Englænderne under den kolde krig, var det straks anerkendt at denne teknologi ikke som din fars automobil. De grundlæggende fysiske egenskaber bag energiproduktion og fremdriftssystemerne var sådan, at det let kunne erstatte alle eksisterende energiproduktioner og fremdriftssystemer på Jorden. Og med dem, hele den geopolitiske og økonomiske orden på Jorden.

I 1950’erne var der ikke nogen særlig bekymring omkring den globale opvarmning, økosystemets sammenbrud, ozonnedbrydning, tab af regnskov, biodiversitet nedbrydning og lignende. I kølvandet på Anden Verdenskrig var der brug for stabilitet, ikke en ny kamptrækning af global økonomi, teknologi og geopolitisk orden. Husk: De forhold som var under kontrol, ønskede man fortsat at kunne være kontrolleret.

Offentliggørelsen af eksistensen af ETere (udenjordiske) ville uundgåeligt bevirke at disse nye teknologier ville blive benyttet af menneskeheden, og dette ville føre til en verdensændring for altid – og de vidste det. Dette måtte undgås for enhver pris. Dengang var der en æra af ”hvad der er godt for GM er godt for Amerika”, og det samme ville være tilfældet for store oliefelter, kullagre og lignende.

Det uundgåelige faktum er: Offentliggørelsen af tilstedeværelsen af ETere (udenjordiske) ville medføre frigivelse af disse teknologier – og en sådan frigivelse ville feje hele den teknologiske infrastruktur væk fra planeten. Ændringerne ville blive enorme – og pludselige.

Nu mere end halvtreds år senere er dette endnu mere aktuelt. Hvorfor? Fordi de problemer man undgik i 1950’erne, vil være langt større nu. Eksempelvis er verdens afhængighed af olie og teknologi i forbrændingsmotorer større end nu end den var i 1955, og verdensøkonomien er større med forskellige størrelsesordner – og dermed potentielt mere kaotisk.

UFO observationer blev hemmelig stemplet.

Også dette er en gåde: Problemet skubbes for hvert årti og for hver generation til den næste, og atter finder man vejen med dyb hemmeligholdelse, men nu mere destabiliserende end tidligere. En kompleks cirkel af hemmeligholdelse forårsager forsinkelse af offentliggørelse og forøger verdens kompleksitet og afhængighed af forældede energisystemer. Det var svært at offentliggøre ET/UFO informationerne i 1950’erne, men nu er det endnu mere vanskeligt, og potentielt ryster Jorden i sin grundvold.

De teknologiske opdagelser som man fandt frem til i 1950’erne som følge af reverse-engineering af udenjordiske fartøjer (UFOer), kunne have gjort det muligt fuldstændigt at transformere den globale økonomi, på de sociale, tekniske og miljømæssige områder. At sådanne fremskridt er blevet unddraget offentligheden er relateret til det kontrollerede ændrings-skift hierarki på det tidspunkt – og den dag i dag.

Og tag ikke fejl: ændringerne ville være enorme.

Overvej og tænk: Udenjordisk teknologi kan skabe energiproduktion fra det såkaldte nulpunkt-felt, hvilket kan forsyne ethvert hjem, firma, produktionsvirksomhed, fabrik og alle former for køretøjer med energi, uden ekstern brændstofs kilde. For evigt. Der vil aldrig være behov for olie, gas, kul, atomkraftværker eller forbrændingsmotoren. Og der vil aldrig være nogen form for forurening.

Overvej og tænk: udenjordisk teknologi som gør brug af elektro-gravitet udstyr, hvilket giver mulighed for overflade transportation (transport) – ikke flere vejbaner som dækker frugtbart landbrugsjord, fordi transporten kan finde sted overalt på overfladen.

Det lyder godt. Men i 1950’erne var der rigeligt med olie, og ingen bekymrede sig om forurening, global opvarmning fandtes ikke og ingen havde den mindste bekymring derom, man ønskede blot stabilitet, altså en form for status quo. Desuden var tanken dengang, hvorfor risikere tektoniske ændringer i forbindelse med en sådan offentliggørelse? Nej, lad hellere en senere generation tage sig af det.

Men nu er vi en senere generation. Og 2015 er ikke 1949. Jorden belastes under byrden af et sindssygt voksende befolkningseksplosion – nu er vi langt over 7 milliarder mennesker – som alle ønsker biler og elektricitet, TV og Gud ved hvad. Alle véd at vi om 50 år ikke har mere olie – og selv hvis vi havde, ville Jorden økosystem alligevel ikke kunne modstå et sådant misbrug. Chancen for at den udenjordiske teknologi vil blive offentliggjort er mindre end risikoen for det modsatte. Der er tale om store forandringer og global stabilitet.

Mange mennesker vil overveje de teknologiske og økonomiske konsekvenser af en sådan offentliggørelse, som den centrale begrundelse for fortsat hemmeligholdelse. Efter alt, taler vi om en multi-trilliard dollar årligt i økonomien. Hele energi- og transportsektoren vil blive økonomisk revolutioneret. Og energisektoren – den del hvor ikke-fornybart brændstof er købt og brændt og som skal genopfyldes – vil totalt forsvinde. Andre industribrancher vil blomstre, og kun et fjols vil afvise effekten, når en multi-billiard dollar økonomisk segment forsvinder.

Nogle af de bestemte ”særinteresser” der er involveret i den globale industrielle infrastruktur er relateret til olie, gas, kul og forbrændingsmotorer samt offentlige forsyningsvirksomheder, hvilket i sig selv er en stor magt.

Men for at forstå UFO hemmeligholdelsen skal du tænke på, og overveje, hvad alle disse penge repræsenterer i dets kerne. Magt, Massiv geopolitisk magt.

Man må overveje hvad der vil ske, når hver landsby i Indien (eller Afrika, Sydamerika eller Kina) har enheder, som kan generere kæmpe enorme mængde strøm uden at forurene, og uden brug af store summer til brændstofs energi. Hele verden vil da være i stand til at udvikle sig på en hidtil uset måde – uden forurening og uden at bruge milliarder på kraftværker, transmissionsledninger og brændsel. De der intet har, vil også kunne få.

Det vil i vid udstrækning blive betragtet som en god ting: meget af verdens ustabilitet, krig og lignende er relateret til sindsbedøvende fattigdom og økonomisk fordærv i en verden med stor rigdom. Social uretfærdighed og ekstrem økonomisk ulighed avler meget kaos og lidelse i denne verden. Disse decentraliserede, ikke-forurenende teknologier, ville ændre sådanne forhold permanent. Selv ørkener vil blomstre.

Men man må huske på at den geopolitiske magt flyder fra teknologisk og økonomisk magt. Indien har over 1 milliard mennesker, og USA omkring en fjerdel heraf, men hvem har den største geopolitiske magt?

Når disse nye (udenjordiske) energisystemer implementeres, vil den såkaldte tredje verden hurtigt nå paritet med de industrialiserede lande i Europa, USA og Japan. Dette vil medføre et massivt skift af den geopolitiske magt. De industrialiserede lande vil finde ud af, at de faktisk må dele magten med den i dag undertrykte tredje verden.

De som nu befinder sig i katte sækken (og i 1950) har ingen interesse i at gøre noget sådant. Vi kan næsten ikke engang selv håndtere og dele magten i det såkaldte FN.

En frigivelse af UFO / ET oplysningerne vil føre til en global spredning af de nye energisystemer, hvilket meget hurtigt vil resultere i en magtudligning i verden. USA og Europa har omkring 700 millioner mennesker, hvilket kun er omkring 10 % af verdens befolkning. Når de andre 90 % forøger deres teknologiske og økonomiske formåen, vil det være tydeligt for enhver at se, at den geopolitiske magt vil skifte – eller udlignes – til resten af verden. Magten må deles. Reel global kollektiv sikkerhed vil være uundgåelig. Det er simpelthen verdens ende, som vi kender den.

Når du kombinerer de økonomiske og teknologiske konsekvenser med den geopolitiske konsekvens, bliver det klart, at ændringerne som er relateret til afslutningen på hemmeligholdelsen virkelig er tektonisk – massiv, verdens-omkredsende og transformativ. Det betragtes ikke let.

Men mere end 60 år at verden kunne have haft disse nye teknologier – og 50 lange år med økologisk nedbrydning, social og økonomisk kaos og ulighed – finder vi, at vi er den sidste generation som lader den kosmiske varme kartoffel passere, kendt som UFO hemmeligholdelses problemet.

Her står vi så og holder den varme kartoffel, men hvad skal vi gøre ved det?  

Ved at afslutte hemmeligholdelsen vil det forårsage store og dybdegående ændringer i næsten alle aspekter af den menneskelige eksistens – økonomisk, social, teknologisk, filosofiske, geopolitiske og så videre. Men ved at lade hemmeligholdensen fortsætte, og dermed undertrykke disse nye energi- og fremdriftsteknologier, vil det medføre langt mere destabiliserende faktorer: Jordens økosystem vil kollapse (bryde sammen) og kraftig udtynding af de fossile brændstoffer, som vi er afhængige af. Der vil opstå en stigende vrede hos de fattige, som unødigt bliver frataget et fuldt og værdigt liv. Der er ikke flere generationer, hvortil vi kan videregive den varme kartoffel: vi skal håndtere det og gøre det, som skulle have været gjort allerede i 1950.

Som om det foranstående ikke var nok til fortsat hemmeligholdelse, bliver der foretaget ekstraordinære ting for at bevare denne tavshedspligt/hemmeligholdelse. Infrastrukturen har behov for at opretholde og udvide omfanget af hemmeligholdelse, hvilket kan bedrage præsidenter, CIA direktører og ledende kongresmedlemmer samt statsledere i Europa på ulovlig vis.
Lad mig gøre det klart, at enheden som kontrollerer UFO sagen og dets relaterede teknologier, har mere magt end nogen enkelt regering i verden.

Præsident Eisenhower advarerede allerede i januar måned, 1961, om, at en sådan situation kunne opstå, fordi der var voksede en ”militær-industriel-kompleks”. Dette var hans sidste tale til verden som præsident, og han advarede os direkte om en skræmmende situation, hvilket han selv havde personlig kendskab til. Præsident Eisenhower havde set ET (UFO) rumskibe samt døde ETere (ufo besætninger). Han kendte også kendskab til de hemmelige programmer der beskæftigede sig med UFO / ET. Men han vidste samtidig at han havde mistet kontrollen over disse projekter, og at de løj for ham omkring omfanget og deres forskning- og udviklingsaktiviteter.

Den nuværende ’state-of-the-art” i hemmeligholdelse er en hybrid, kvasi-regering, kvasi privatiseret operation hvilket er internationalt – og fungerer helt udenfor en hvilken som helst institution eller helt udenfor en hvilken som helst regering på denne planet. Adgang foregår alene med inklusion, og hvis du ikke er inkluderet betyder det intet om du så er CIA-direktør, Præsident, Formand for senatets udenrigsudvalg eller FN-generalsekretær, du får simpelthen ikke adgang og får intet at vide om disse sorte projekter.

Rent faktisk er situationen så alvorlig at højtstående chefer og ledere i Pentagon, ikke har mere adgang til sådanne projekter end en hvilken som helst civil person.

Gruppen for hemmeligholdelsen har tilranet sig magt og rettigheder, ikke juridisk, men ved ekstra-forfatningsmæssige elementer, såvel i USA, Englang samt andre lande rundt om i verden.

I første omfang fandt gruppen det nødvendigt med hemmeligholdelsen for at opretholde stabilitet i verden. Men risikoen for utilsigtet lækage – eller at en verdensleder besluttede sig for at offentliggøre UFO /ET informationer – gjorde det vigtigt at væve et net at større og større hemmeligholdelse, og at udføre ulovlige operationer.  

Det vil sige kompleksiteten af de opdelte grupper, graden af forfatningsstridigt og uautoriserede aktiviteter, tyveri fra virksomhedernes partnere (den ”industrielle” del af militæret – industriel kompleks), af avancerede teknologier, fortsat løgn for lovligt valgte og udpegede ledere – alle disse samt mange flere elementer har bidraget til en fortsat psykologisk hemmeligholdelse – da en offentliggørelse ville udsætte den største skandale i historien.

Hvordan ville offentligheden eksempelvis reagere på, at hele jordens økosystem nedbrydes uigenkaldeligt samt den kendsgerning at tusindvis af plantearter og dyr uddøde på grund af forurening? Sådanne katastrofer kunne have været undgået, hvis blot en ærlig frigivelse var slet i 1950’erne.

Hvordan ville samfundet reagere på kendskabet til at trillioner af dollar var blevet brugt på uautoriserede forfatningsstridige projekter i årenes løb? Og at skatteydernes penge var blevet brugt af virksomhedernes partnere i al hemmelighed, for at udvikle spin-off teknologier baseret på UFO / ET objekter, som senere blev patenteret og anvendt i meget rentable (profitgivende) teknologier? Ikke alene er skatteydere blevet bedraget, de har også betalt en præmie for sådanne gennembrud, som var resultatet af forskning som blev betalt af dem. Der tages heller ikke stilling til den intellektuelle ejendomsret, som er blevet stjålet fra sådanne teknologier fra ET’ere. Selvom den grundlæggende energiproduktion og fremdriftsteknologi er blevet tilbageholdt, har disse virksomhedspartnere profiteret vildt fra andre gennembrud og fordele indenfor elektronik og beslægtede områder. Sådanne skjulte teknologioverførsler andrager tyveri i størrelsesordenen multi-trillion dollar af teknologier, som skulle have været offentligt tilgængelige.

Kan du forestille dig, hvordan det ville påvirke dit eget land, som Danmark? Kan du se, at landet økonomisk ville kollapse totalt? Tænk bare på vor energiproduktion, såsom DONG, Vestas, A. P. Møller (Nordsøolien), Siemens, Producenter af vingemøller og motorer med videre. Vor eksport ville stort set være lig nul (måske kunne vi fortsat eksportere nogle MRSA inficerede svin?), men Statens indtægter ville blive minimale.

Hvordan ville offentligheden reagere på det faktum, at det store multi-millard dollar rumprogram, ved hjælp af forbrændingsmotorer raketter og lignende, har været et primitivt og helt unødvendigt eksperiment, da langt mere avancerede teknologier og fremdriftssystemer eksisterede allerede før vi fløj til Månen? NASA og relaterede organisationer har for det meste været offer for denne dybe hemmeligholdelse, ligesom resten af den amerikanske regering og offentligheden.

Den uundgåelige virkelighed er: Dette hemmelige projekt, uanset hvor velmenende det oprindeligt var, fik det gennemført ved hjælp af dets egen hemmeligholdelse. Det misbrugte denne magt. Det har stjålet vores fremtid i mere end tres år.  

Situationen er faktisk endnu værre. Den hemmelige gruppe som kører disse UFO relaterede sorte projekter, har også haft eksklusiv magt over de første dage af embryonal udenjordiske-menneske forhold – og det har været et tragisk roderi – som grænser til ægte global katastrofe.

For hvad sker der, når en ikke-folkevalgt, ikke-udpeget, selvvalgt militær gruppe alene har at gøre med relationerne mellem mennesker og udenjordiske? Godt, akkurat som på de fleste områder, hvis du ser gennem rosenfarvede brilleglas, vil verden se mere rødt ud. Og hvis du er iført militære briller, vil hver ny og ukontrolleret udvikling ses som en potentiel eller reel militær trusser.

Karakteren af en sådan gruppe – hvilken er umådelig kontrolleret og incestuøst – er, at gruppen er homogen i verden – i enhver tankegang. Magt og kontrol er fremtrædende kvaliteter. En sådan ekstrem hemmeligholdelse skaber et farligt miljø, hvor kontrol og balance, give og tage fuldstændig mangler. Og i et sådant miljø kan meget farlige beslutninger foretages med utilstrækkelig feedback, da diskussion og indsigt fra nødvendige perspektiver er fuldkommen udelukket.

I sådanne miljøer af ekstrem hemmeligholdelse, militarisme og paranoia, har vi fundet, at der er taget uhyre farlige aktioner mod udenjordiske. Faktisk har vi flere inside kilder, der har beskrevet brugen af stadig mere avancerede teknologier til at spore, måle og ødelægge udenjordiske aktiviteter. Hvis bare der er 10 % chancer for at dette er sandt (jeg er overbevist om at det er 100 % sandt), er der tale om en global, diplomatisk og social krise som fuldstændig er ude af vor kontrol, men som sætter hele planeten i fare.

Husk at reverse-engineering projekter har resulteret i enorme teknologiske kvantespring fremad, der, når de anvendes gennem militære systemer, kan være en reel trussel mod ET’ere, som kommer her med fredsånd. Forsøg på hurtig at militarisere rummet, er nærsynethed, militarisme og paranoide syn på udenjordiske projekter og intentioner. Hvis der ikke gøres noget, kan det kun resultere i en katastrofe.

Da vi ikke ser beviser for, at ET civilstationer overhovedet er fjendtlige, er det også klart, at det er usandsynligt, at de vil tillade en uhindret og voksende indblanding i deres aktiviteter. Selvforsvar er sandsynligvis en universel kvalitet. Krig med udenjordiske vil føre til menneskelig udslettelse, og er nedslående.

Vi har brug for at vor Jimmy Carters og Dalai Lammas samt andre internationale statsmænd bliver involveret i dette store problem. Men hvis adgangen nægtes, og emnet stadig hemmeligholdes – står vi tilbage med at de få ikke-folkevalgte personer i den sorte gruppe kan afgøre vor skæbne. Det må ændres, og ændres meget snart.

Selv med de kæmpestore, massive og dybe ændringer som vil påvirke livet på Jorden, når UFOer og ET informationerne frigives, er det stadig det rigtige at gøre. Hemmeligholdelsen har fået sit eget liv – et liv med voksende cancer, som har behov for at blive helbredt før det ødelægger livet for alle som bor på Jorden.

Årsagen til hemmeligholdelse er klar: global magt, økonomisk og teknologisk kontrol, geopolitisk status quo, frygt for skandale omkring eksponering af sådanne UFO / ET projekter og deres adfærd med videre.

Jorden er ved at dø, fordi vi dræber hende. Det lovende forhold mellem menneskeheden og individer fra andre planeter er blevet militariseret og belastet af fejlet tankegang og fejlede programmer som har været kørt i hemmelighed.

Selvom man kan forestille sig det skræmmende billede ved en offentliggørelse af de ’sorte’ skjulte UFO / ET informationer, såsom muligheden for kortsigtet ustabilitet og forandring, må dette ske snart, i modsat fald vil vi ødelægge Jorden gennem vor dårskab og grådighed. Fremtiden for menneskeheden er blevet forsinket i mere end 60 år på grund af hemmeligholdelsen, men vi kan ikke vente endnu 60 år før offentliggørelsen – Jordens økosystem vil kollapse inden da.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT