Forskellem mellem menneskelige og aliens DNA

DNA sammenligning, Mennesket & Aliens
- Læs eventuelt også 'Budskabet fra de fremmede' -

af Poul-Erik Nielsen. Sc.D.,

(Beregnet sværhedsgrad, Lixtal: 59 (meget svær)


Atomarisk gitter for menneskets molekylære strukturMenneskelige og Udenjordiske væseners  (Alien) DNA - detaljeret.

Da vi modtog de udenjordiske's budskab den 19. august 2001, i samme form som det vi udsendte via Arebico Teleskop anlægget i 1974, kan vi nu sammenligne den menneskelige DNA struktur med de udenjordiske's DNA struktur.

Det atomariske gitter areal bestemmer hvordan følgende molekylære strukturer er beregnet. I den menneskelige Arebico skabelon, ser vi 5 rækker med hver 5 kolonner.
Hvert kolonne repræsenterer en separat atomarisk nummer (tal).
Bevæger vi os fra top til bund, og fra højre til venstre i det atomariske areal, ser vi at har
Brint (Hydrogen) i Kolonne 1, Kul (Carbon) i Kolonne 2, Kvælstof (Nitrogen) i Kolonne 3, Ilt (Oxygen) i Kolonne 4 og Fosfor (Phosphorus) i Kolonne 5.
Den molekylære struktur nedenunder er beregnet på samme måde, imidlertid er Kolonne 1 en tæller for antallet af atomer i stedet for det atomariske tal.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
I den menneskelige Arebico skabelon starter vi igen ved at gå fra top mod bund, og fra højre mod venstre.
Direkte nedenfor atomnumrene, har vi den molekylære struktur af det menneskelige DNA.
Den molekylære struktur har også 5 kolonner, som hver repræsenterer en korrekt atomnummer (atomarisk tal), som igen giver os antallet af atomer i hver af de molekylære strukturer, for hvilken der er
12 i den menneskelige DNA kæde.
Kolonne 1 i den molekylære struktur er antallet af
Brint (Hydrogen) atomer, kolonne 2 = Kul (Carbon), kolonne 3 = Kvælstof (Nitrogen), kolonne 4 = Ilt (Oxygen), kolonne 5 = Fosfor (Phosphorus). Denne kalkulation benyttes for hver molekylær struktur, hvilket sammensat giver en ekstrem nøjagtighed af vor menneskelige DNA.


Atomarisk gitter for ALIENS molekylære struktur
De udenjordiske fremmedes skabelon (aliens), som blev placeret i en hvedemark i Chilbolton i året 2001, har et atomarisk gitter med 6 Kolonner og 5 Rækker.
I Aliens skabelonen, kan vi se (når vi bevæger os fra top mod bund og højre mod venstre) at, Kolonne 1 =
antal atomer, Kolonne 2 = Kulstof (AN 6 Carbon), Kolonne 3 = Kvælstof (AN 7 Nitrogen), Kolonne 4 = Ilt (AN 8 Oxygen), Kolonne 5 = Silicium (AN 14), Kolonne 6 = Fosfor (AN 15 Phosphorus).
Vi kan lynhurtig se forandringen i Kolonne # 5, hvilket nu er
Silicium, eller atomnummer 14, som til sammenligning med vor menneskelige Arecibo skabelon havde atomnummeret (AN) 15, hvilket er Fosfor.
Fosfor er stadig inkluderet, men er flyttet til en ny og tilføjet Kolonne # 6, hvilket ikke er tilføjet i aliens DNA molekylære strukturen.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
I Aliens skabelonen starter vi igen ved at gå fra top mod bund, og højre mod venstre for hver af de 12 molekylære strukturer indenfor det atomariske gitter.
Da det eneste eksempel, hvor fosfor er benyttet i den menneskelige DNA molekylære struktur, er i fosfat eller Phosphorus Ilt 4, kan vi hurtigt se den eneste forskel mellem den menneskelige DNA og Aliens DNA er aliens DNA obligationen mellem Deoxyriboses.
Da Silicium er indsat på pladsen for Fosfor i aliens skabelonen, som er Kolonne # 5 i det atomariske gitter område, er den molekylære struktur af Silicium Ilt 4, eller SiO4 Tetraeder demonstreret.
Selvom fosfor er inkluderet såvel i den menn
eskelige DNA som i aliens DNA, indgår fosfor ikke i den molekylære struktur i aliens DNA, da det nu er i Kolonne # 6, og Kolonne # 6 ikke er repræsenteret i den molekylære struktur, som hver især har 5 Kolonner.
Siliciumet Ilt 4 Tetraeder overtager derfor pladsen i den menneskelige DNA, fosfat i aliens DNA.  

Hver Kolonne læses vertikalt fra top mod bundens grønne mærke, og så bevæger vi os 1 kolonne mod venstre horisontalt (fra højre mod venstre) til næste kolonne, hvilket igen læses fra top til bund vertikalt.
Da placeringen af atomnumrene ikke alene er de atomariske cifre, men også er direkte er forbundet til den molekylære struktur, bliver kolonne # 5 i aliens DNA, Silicium og således har vi Siliciumet Ilt 4 Tetraeder i aliens DNA.
Informatiom fra aliens
Atom-nummer Gitteret
Atomnummeret for Silicium (14) er indsat i dets korrekte position på listen over atomnumre for liv, lige før Fosfor (15). Dette er en indikation af intelligens og kendskab til det menneskelige periodiske system.


Molekylære DNA struktur
Formlen til den molekylære struktur som udgør hver enkelt DNA-streng, er identisk med den menneskelige skabelon med én undtagelse.
I Alien DNA er Fosfat → Deoxyribose (sukker) hydrogenbindingen erstattet med en Silicium Oxygen 4 (Tetraeder) → Deoxyribose (sukker) hydrogenbinding.  

Indsættelse af Silicium på dets rette plads i det atomariske gitter, er direkte forbundet med Aliens. Det indikerer viden om Deoxyribonukleinsyre strengen, samt de grundlæggende fundamentale egenskaber for liv på Jorden.   De nøjagtige formler for den molekylære DNA-struktur, som danner hvert led i en DNA-streng er som følger. Deoxyribose C5OH
7,Adenin C5H4N5, Thymin C5H5N2O2, Fosfat P04 (i menneskets DNA) - Silicium Oxygen SiO4 (i Alien DNA); Cytosin C4H4N3O, og guanin C5H4N5O.

Den molekylære struktur af DNA påvises ved gentagne mønster af deoxyribose og fosfat (et nukleotid) eller Silicium Oxygen 4 på både højre og venstre side af skabelonerne. Den molekylære DNA-Base danner hver et nucleosid med deoxyribose, og derefter et basepar med hver hosliggende Base.

Alien DNA ændring er tydelig i den Binære->Decimal konvertering af Alien DNA data, hvilket = 4.294.966.110 DNA sekvenser eller links i begge basepar. Det er +524.288 fra den menneskelige DNA sekvenser, som er 4.294.441.822. Det menneskelige genom-projekt anslår i øjeblikket, at der er 3,5 milliarder basepar eller links i menneskets DNA.

Dette er en interessant kendsgerning da Frank Drage og citater af Carl Sagan i 1974 publicerede at vore menneskelige DNA-base antal var på omkring 4 milliarder og IKKE 3 milliarder. DNA antallet i Alien, blev faktisk forøget til 4.2949 milliarder  


Information om / fra aliens:
Konsekvent placering af binær kode på 23/73 skabelongitteret.

Center for ’alien’ hovedet er identisk med menneskets skabelon efter # DNA nukleotider / base-par markeringsgitter punktet.

Der er ingen påvirkelige ændring af den visuelle ’højre DNA helix’  formindsket til ’1’ binær kode for at kunne placere alien hovedet inde i 23/73 gitteret.

Aliens binære kode for Højde er flyttet 1 gitter til højre og 1 gitter op, igen for at kunne placere aliens hoved i gitteret uden at ændre på vigtige binære date. Toppen af aliens hoved flytter sig 1 gitter op, sammenlignet med menneskets hoved.  

Alien Højde binære kode = decimal 8 og er konsekvent placeret i gitter 23, ligesom i den menneskelige skabelon.
Den visuelle højdemarkering forbliver den samme og er simpelthen flyttet 1 gitter op og 1 gitter til højre. Dette efterlader en ekstra række nedenunder alien kommunikationsanordning, hvilket er en visuel match til 13/14 august 2000 i Chilbolton beskeden – ’de’ har gjort plads til dette, uden at det har haft indflydelse på vigtige binære data .

Alien fødder svarer konsekvent til højdemarkeringen, hvilket er identisk placeret som i den menneskelige skabelon.

En anden gitterrække opnås til Alien Kommunikationsenhed ved at gøre planeterne lidt mindre, men stadig i fuld overensstemmelse med den visuelle præsentation. Vi får at vide her for at fokusere på Jorden, Mars (under deres fødder) og Jupiters måner (også kendt som Galilæiske Satelitter -  Europa, Ganymedes og Callisto). Aliens Sol gitterpunkt er flyttet 1 punkt i gitteret til højre, og er i overensstemmelse med det samme x punkt som aliens højdemarkering, identisk med hvordan Solens liner op med den menneskelige højdemarkering i den originale Arebico skabelon.

Der er nu +2 rækker til Alien Kommunikationsenheden, samtidig med at alle væsentlige data forbliver intakte. Planet 4 (Mars) fra Solen er også konsekvent placeret 1 gitter ned fra midten af Alien Krop, ligesom Jorden var det i den menneskelige skabelon.

Alien Kommunikationsenhedens binære bredde værdi er konsekvent placeret i midten af enheden, som er bredden eller diameteren på den udenjordiskes kommunikationsenhed, mens den binære markørs slutpunkt er flyttet 2 gitterpunkter til venstre, hvilket gør at det kun er 1 gitterpunkt større end den originale Arecibo menneskeskabelon. Ændringen på den dette binære markørgitters slutpunkt muliggør en større binær værdi for bredden af Alien Kommunikationsindretningsmodulet sammenlignet med Arebico skabelonen.

(Jeg har vist disse binære slutpunkter i rødt, se for eksempel  ’Budskabet fra de fremmede’.Alien Solsystem ændringer
I Aliens Solsystem informationsændringer, er Solen og planeterne 6 (Saturn) og 7 (Uranus) visuelt gjort mindre, hvilket også efterlader 1 ekstra gitterrække  til Aliens kommunikationsanordning, som er meget større og mere indviklet end Arecibos visuelle repræsentation. Disse indlysende og indviklede ændringer indikerer intelligens med omhu, for ikke at ophæve væsentlige binære data.

Jupiter er replaceret, alene som en planet som repræsenterer det’s 4. største måne, mens Jorden og Mars er flyttet et gitter op, ligesom vi gjorde med Jorden i den originale Arebico besked. Centrum af Jupiter er også konsekvent matchende centrum af Jorden og Mars, hvilket gør at Jupiter virkelig skiller sig ud visuelt, og bringer det præcis 1 gitter under aliens fødder og aliens befolknings gitter.

Alle disse store og komplicerede ændringer i de visuelle fremstillinger er netop det, visuelt – de påvirker ikke væsentlige binære data. At kunne udføre en sådan proces, viser igen stor intelligens. Da Alien Kommunikationsenheden er langt mere visuelt komplekst end Arecibo teleskopet, var der behov for mere plads for at få det placeret korrekt og på den rette plads.  

Langt mere betydningsfulde ændringer findes i det 73. gitter. Ifølge den originale Arecibo Menneske Skabelon, kunne bredden af Arecibo være på maksimalt 4095 i binært. I Chilbolton Alien Skabelonen er der tilføjet 1 ekstra gitter for at kunne rumme en større binær værdi til bredden af aliens kommunikationsenhed.

Ændringerne resulterer i en potentiel binær værdi på 16.383. De faktiske binære data for bredden af de udenjordiskes  kommunikationsenhed er 6.748, hvilket kræver et ekstra gitter for at kunne definere dets størrelse. En anden væsentlig visuel ændring  er pilebredden for Aliens Kommunikationsenhed, som er flyttet til gitterpunkterne 1/73 og 23/73, og peger effektivt på en anden forsætlig ændring i den visuelle gitter placering.  Det sidste 1/73 og 23/73 gitter påpeger bevidste ændringer i den visuelle alien skabelon.

Alle disse visuelle og binære gitter placeringsændringer påpeger ikke kun kendskab til definitionen 23/73 primtal i 1679, men forsætlig ændring og manipulation i den definerede 23/73 matrix, uden at ophæve eller fjerne væsentlige binære data.

Befolkningtal - Alien's befolkningstal ?
I året 2012 var Jordens befolkningtal over 7 milliarder - aliens derimod, talte i året 2001, 12,74 milliarder.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT