UFO hang svævende lige over joprdoverfalden

UFO hang svævende, et par meter over jorden
- Objektet hang svævende i luften, kun omkring 20 meter fra vidnerne -  far og søn blev bange -
 
UFO Observationssted: Ørby
Tildragelses-dato: Torsdag den 27. august 1959
Observationstid: 20 minutter

Antal vidner:
2

Ørby

Christian Raabjerg fra Ørby var sammen med sin 12-årige søn Ove på rævejagt, denne ellers så fredelige torsdag den 27. august 1959.

Christian fortæller:
 
"Min søn og jeg sad nede ved stranden, med ryggen mod vandet. Vi sad der ganske stille, og pludselig blev hunden meget urolig og begyndte at pibe".

"Jeg vendte mig om, for at se om det var ræven som måske var kommet bag på os, men i stedet ser jeg et mærkeligt objekt hængende i luften, cirka 20 meter bagved i et par meter højde fra jorden".

Objektet beskrev Christian Raaberg nærmest som hatte-formet, men med en svag nedadhvælvet underside.
Det lyste skarpt gult, men med en blå nuance. Midt på objektet kunne han se en firkant, som lyste kraftigere end resten af objektet, men var blot lysende i sig selv. Vidnet fortæller videre:

"Jeg sagde ikke noget til Ove, men vendte mig blot om mod ham igen, men drengen sagde:
"Så du noget, far?"
Jeg svarede "Nej", men han vendte sig om, og sprang op og halvt råbende skreg
"Hvad er det for noget, far - Jeg vil hjem!".
"Ja", sagde jeg, "jeg ved ikke hvad det er, men det må vel være det, man kalder en flyvende tallerken".

Sammen stod far og søn og betragtede objektet, i en minut eller der omkring.
Pludselig steg den lodret op i luften, i en højde af omkring 500 meter, og svævede lynhurtigt og svagt - ingen lyd kunne høres - ind over Mols med nordvestlig kurs, og faderen fortæller videre:

"Jeg og min søn vendte os omgående, samlede vore sager sammen og skyndte os hjemad.
Vi skulle over et sumpet område, der er indhegnet, for at komme den nærmeste vej hjem, og da vi var nået til hegnet vendte vi os igen og så da, at objektet var kommet tilbage, og stod næsten over det samme sted som før.
Derefter steg den til en højde af omkring 1.000 meter, stod stille et øjeblik, hvorefter den forsvandt hurtigt mod sydvest".

Såvel faderen som sønnen fik en dårlig smag i munden under observationen (måske forårsaget af chok og ængstelse). Begge måtte døje med dårlig mave i hele fire dage efter observationen.

Objektet var fuldstændig lydløst under hele observationen, og den samlede observations tid var 20 minutter.

Det samme objekt blev også set fra Helgenæs, hvor observatøren der ønskes at forblive anonym. Han fortæller, at han samme aften mellem klokken 20:30 og 21:30 fra sit vindue, som vender mod Begstrup Vig og Molshoved, så et rundt lys komme til syne over Begtrup med retning mod vest på langs af Molshoved.

Attesteret
Christian Raabjerg


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT