Kriminalassistent observerede UFO to gange

Kriminalassistent observerede UFO to gange
- i det ene af tilfældene benyttede han en kikkert - 

UFO-observationssted: Karise, Sjælland
Observations-dato:
8. marts 1978
Antal vidner: 2


Karise, Sjælland

Pensioneret kriminalassistent H. F. Ervig, Breddammen 6, Hårlev Overdrev, Karise (Sjælland), observerede et UFO hele to gange omkring samme sted.

Her fortæller kriminalassistenten med egne ord, hvad han observerede:

"En sommermorgen fik jeg ved indkørslen til mit hus, øje på et stort, aflang,
sølvskinnende objekt, der stod skarpt aftegnet på den skyfri himmel.

Jeg tænkte, at det måtte være et rutefly, der fløj usædvanlig lavt, og jeg mente at kunne se 'flyets' vinduer og et orangefarvet haleparti. Men 'flyet' havde ingen vinger, bevægede sig tilsyneladende ikke og frembragte ikke nogen lyd".

"Da jeg tilfældigvis havde min kikkert i hånden, støttede jeg mine albuer til taget af min vogn lige ved siden af mig, for at betragte 'flyet' nærmere. Det var væk, forsvundet fra himlen i løbet af 4 eller 5 sekunder. Jeg afsøgte forgæves hele himlen, men objektet var tilsyneladende blevet 'slukket'".

"Fra samme sted fik jeg en anden gang efter mørkets frembrud øje på et usædvanligt strålende lys, der et stykke over horisonten mod vest, blinkende med forskellige kulører".

"I begyndelsen af observationen bevægede det sig pænt og roligt som et rutefly, men pludselig
foretog det de mærkeligste krumspring, frem og tilbage, op og ned, rundt om sig selv, og en gang dykkede det helt ned til horisonten".

"Jeg hentede min kone og min kikkert, og sammen iagttog vi i ti minutter blinklysets fjollede balletdans, indtil det fortonede sig langt borte i nordøst".

"Min kone, der havde været lige så skeptisk som jeg overfor UFO-fænomenet, var blevet både rystet og overbevist".

Attesteret,
H.F. Ervig


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://ww.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT