UFOer Invaderer Europa

Indholdet på denne side forklarer og beskriver de store UFO observationer i Europa i årene 1950 til 1954.

August 1948 ... Alle i Europa lo og hånede de mange flyvende tallerkener (Udenjordiske rumskibe, UFO), som blev set og rapporteret i De Forenede Stater (USA) i årene forud.

Men den sidste var knap færdig med at le, da en Østrigsk Avis den 16. August, forklarede i detaljer, at den første UFO var blevet set i central Europa.

I nærheden af grænsen mellem Østrig og Tjekkoslovakiet, var der blevet set og rapporteret om UFO´er, som bevægede sig med enorme hastigheder, og returnerede til deres udgangspunkt i løbet af et øjeblik.

Kort derefter blev de Uidentificerede Flyvende Objekter set overalt. Det var starten på Europas flyvende rumskibe som startede den dag i 1950, og har været fortsættende til dags dato.

Men det var ikke ukendt for alle i Europa og Amerika, da flere vidner meget tidligere havde observeret disse rumskibe, men dette var ikke blevet offentliggjort, dog kun med meget små notitser i små lokale aviser i Tyskland, Frankrig og Italien.

En Avis i Rom, fortalte hvordan syv UFOer i marts 1948 pludselig accelererede med en vanvittig høj hastighed i Norditalien, fra Nordvest til Sydvest. Øjenvidner rapporterede, at objekterne bevægede sig med en meget høj hastighed, i en højde omkring 15.000 fod.

Den 18. August 1948, havde øjenvidnet Lucinico, Trieste nær Gorizia set flyvende rumskibe, kommende fra retningen af  Jugoslavien og fløj i Nordvestlig retning.

Den 29. Oktober 1948, rapporterede alle Aviser i Europa om en episode nær Münich:

"Fem U.S. Air Force piloter observerede et mystisk, sølvagtigt objekt som havde udseende som en såkaldt flyvende rumskib hængende over Neubiberg Air Base i Bavaria. Objektet forsvandt med en frygtelig stor hastighed, efter at have hængt der over lufthavnen i mere end 30 minutter. Et lignende objekt havde været observeret af andre grupper hos de Amerikanske piloter."

I November 1948 kom en rapport fra Danmark, at uidentificerede flyvende objekter havde været set og observeret ved Skagen i Nordlige Jylland. En Dansk Kaptajn sagde, at de tallerken-lignende objekter fløj mod Nordvest i en højde af 15.000 fod,  og gennem dobbeltkikkert blev flere "sølvskinnende objekter, som flyttede sig i forskellige retninger" observeret. Mange øjenvidner bekræftede hændelsen.

Imidlertid blev flere flyvende tallerkener set i 1949 over Europa, hvor interessen blev forstærket af rapporter fra Amerika (USA), som den 20. August officiel bekendtgjorde, at U.S. Air Force´s Special afdeling for undersøgelse af udenjordiske (OSI), havde fundet to (2) forulykkede udenjordiske rumskibe i et tobaks-område i en lille by ved navn Marley Park i Maryland.

En Fransk avis bekendtgjorde en meddelelse om et udenjordisk rumskib, som blev set over Arras landende omkring år 1461, dette var beskrevet i et 500 år gammelt manuskript, som beskrev episoden således:

"En sommeraften blev en lys ting, halvt så stort som månens størrelse set, næsten hvert eneste kvarter. Det fløj i forskellige retninger, nogle gange meget hurtigt for pludselig at stoppe brat".

DPA, Tysk fædrelands presse agentur, rapporterede i oktober 1949, at København fik sin første glimt af "flyvende kugler" i og omkring byen. Bolde af ild blev også rapporteret på øen Bornholm, og lignende var blevet set over Sverige ugen forinden.

Indtil 1950 blev der observeret mange flyvende objekter overalt i Europa. Og dette ændrede meget. Året 1950 og 1951 er årene, for det fleste rapporterede underjordiske rumskibe som blev set over Europæiske bakke- og bjergtoppe.

De første måneder kom der i hundredvis af rapporter fra Belgien, Tyskland, Østrig, Libanon, Portugal og Italien. Omtrent på samme tidspunkt, var Amerikanske nyhedsorganisationer forbavsende rolige.

For eksempel bekræftede postembedsmand Josef Brem og hans hustru, at have set og observeret en ting, som kom farende tværs over himmelen ved Koetzling i Tyskland. Hr. Brem beskrev det som en guldsølv, tallerken-lignende, flad med inverteret underdel og havde en lysende ring om. Han sagde, at objektet blev betragtet i mere end to minutter, inden det fløj hurtigt væk i sydvestlig retning.

Alle ansatte i en sportstøj forretning i Bruxelles, fortalte Politiet, at de havde været øjenvidner til observation af et rumskib, som hang over forretningen.

Et mandskabshold ved en kystobservationspost i det nordlige Portugal, rapporterede at have set dusiner af flyvende objekter i varierende formationer og at de flyttede sig "hurtigere end en raket".

Europæerne kunne knapt tro deres egne øjne, når de næsten hver morgen kunne læse i Avisen, at der var blevet rapporteret om fremmede flyvende objekter, med høje hastigheder over bakker og bjerge fra hvert land fra England til Italien og fra Spanien til Jerntæppet.

Danmark og Italien rapporterede flere observationer end noget andet land på dette tidspunkt. På grund af begyndende hysteri, måtte Amerikanske forskere sættes til at "forklare" (berolige) med, at der var tale om ioniserede skyer, bombefly og meteorer. Men Europæiske forskere forklarede dog alligevel sandheden: "At der var tale om objekter, som tilhørte det ydre rum."

Retfærdigvis kunne observatører se, at de fremmede objekter pludselig droppede ud fra skyer på himmelen. Sådanne episoder fandt sted hver uge i England. Og i en kortere tid, kunne de ses i Frankrig gennemsnitlig 20 gange om dagen, tre forskellige steder.

I Januar måned 1953, blev generalstaben af den danske Hær beordret til, at være på vagt overfor uidentificerede flyvende objekter. Befalingen blev fremsat til enhver indenfor Luftværnet, og at enhver observation omgående skulle rapporteres til højere sted.

Tidligt i 1954, observerede en Svensk pilot et fremmede metallisk rundt tyndt flyvende objekt, med stor hastighed over det sydlige Sverige, og fløj senere ind over Sovjetunionens grænser.

Den 26. Marts 1954 observerede fem personer ved NATO luft basen nær Landstuhl i Tyskland, at have set et UFO. Omgående blev der sendt F-86 jagere i luften, men det mislykkedes at indhente UFO´et. Øjenvidner sagde, at objektet kunne holde stille i luften, der var ingen lyd, det kunne bevæge sig langsomt, og flytte sig vanvittigt hurtigt.

Uanset hvad du selv tror på, er een ting sikker: Så mange øjenvidner kan ikke tale usandt! Tusinder og atter tusinder personer overalt på Jorden har set disse objekter med sine egne øjne, og erklæret sandhed, upåvirket af den masse hysteri, der var ved at opstå.

Det er blevet sagt, at en hemmelighed, er det sværeste at holde hemmelig.

Stadig den dag i dag, år 2000, hemmeligholder USA (og NASA)en masse viden om de udenjordiske rumskibe. End ikke selveste Præsidenten af USA, kan få yderligere oplysninger, så integreret er hemmeligholdelsen.
Heldigvis er der begyndt at ske en åbning til viderbringelse af sandheden, efter UFO Kongressen i Nevada, 5. - 12. Marts 2000; hvor NASA frigav mere end 2.500 timers tidligere top hemmelige UFO video'er!