4 flyvende objekter øst for Faaborg
  
 
Observations-sted: Faaborg, i retning øst for Svanninge Bakker
Observations-dato: 02. februar 2012, kl. 23.30
Observationstid:
10 minutter

Antal øjenvidner:
2

Faaborg
Observationssted, Faaborg, Danmark Øjenvidnerne beretter:


Øjenvidnet Elisabeth:

"Jeg lå i min seng og kiggede ud af soveværelsesvinduet (skråvindue) hvor jeg fik øje på de 4 hurtigt bevægende objekter på himlen - 2 røde og 2 grønne.

Mange gange har jeg set ud af det vindue og set fly på himlen. Det her var ikke fly, ingen tvivl om det. Jeg ved bare at det var UFOer! Objekterne bevægede sig med stor fart, såvel vandret som lodret - byttede plads med hinanden.

Jeg vækkede Erik (min mand) så han også kunne se observationerne. Vi betragtede dem længe indtil de forsvandt".
Billedet viser UFOernes bevægelser og hvordan de indbyrdes skiftede plads.Øjenvidnet, Erik:


”De 4 objekter var omkring dobbelt så store som stjerner, og så ud til at være en anelse ovale i formen i vandret retning.
De 4 objekter skiftede indbyrdes positioner på himlen i lynhurtigt tempo og i vinkelbevægelser, altså i ryk (først vandret straks derpå lodret - og også i omvendt rækkefølge) i stedet for skråt bevægelse.

Det så næsten ud som om de dansede”. Min kone var straks aldeles overbevist om der var tale om UFOer, men jeg tøvede lidt og slog det hen.
I øvrigt vidste jeg ikke, hvor jeg kunne indberette det.

Da vi i sommeren 2014 havde besøg af en bekendt fra Canada kom vi til at diskutere episoden og han fortalte, at han havde set tilsvarende fænomener i Canada med objekter i rød og grøn, der bevægede sig i dette vanvittige hurtige vinkelryk, altså næsten 2 bevægelser i 1”.


Attesteret
Elisabeth & Erik