Fri-Energi
- Gør dig selv uafhængig af el-forsyningen -

Fri-energi maskiner ! 

Vi laver det helt
private Højspændings-værk

så alle kan få gratis el og varme !!!


Projektet er midlertidigt sat i bero.
Vi offentliggør her på siden, når vi indkalder interesserede, som ønsker at bistå os med et samarbejde.

VI SØGER . . .
...  en gruppe af personer, som har lyst til at hjælpe med at færdiggøre projektet:
FRI - ENERGI
Teknikken er funktionsdygtig, det er bevist via diverse målinger og test.
Vi søger personer med en baggrund i f.eks.:
* Højspænding
* Elektronik
* Komponent-fremstilling (printplader og lign.)

Der skal arbejdes på frivillig og ulønnet basis, fritids-orienteret.

N.B.: Projketet er midlertidig sat i bero.