De fremmede sendte retursvar til os !


Hændelses-dato: 14.- 20. august 2001
Antal vidner: utallige


Den første formation i 2001 dukkede op i Hampshire under bakkefortet på Winchester Hill, så måske var det bestemt, at det samme grevskab skulle frembringe to af de endelige, mest udtryks-fulde og detaljerede mesterstykker: nemlig det bemærkelsesværdige Chilbolton ’Ansigt’ og ’Arecibo Budskabet’, henholdsvis den 14. og 20. august.

Landsbyen Chilbolton ligger i Test Valley, beliggende mellem A3057 landevejen Stockbridge – Andover og B3420 landevejen fra Winchester til Andover.
Det er ca. 24 km nord for Winchester og 8 km syd for Andover. Som så mange andre engelske landsbyer er Chilbolton rig på historie.

Øksehoveder og flint efterladt af stenaldermennesket (250.000 – 8.000 f. Kr.) fortæller os, at denne del af England var aktiv i forhistorisk tid. En lang gravhøj, som daterer sig tilbage til vore forfædre fra yngre stenalder, ca. 4.000 til 1.800 f.Kr., blev opdaget på grænsen i 1924.

Chilbolton – Leckford. Adskillige rundhøje fra perioden 1.800 til 800 f.Kr. er også blevet fundet, hvilket tyder på, at bronzealdermennesket slog sig ned og udnyttede området. (Udstillinger af de tidligst daterede flintesten fra Chilbolton kan ses på British Museum). Dette område er også rigt på gamle bakkeforter som f.eks. dem ved Danebury og Woolbury, som begge ligger i nærheden.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk -
Det var en kvinde på ridetur, langs en offentlig gangsti der grænsende op til marken ved Chilbolton, som var så venlig at gøre mig opmærksom på en ny og enkelt formation.

Da jeg fløj over marken for at undersøge sagen, blev jeg overrasket over at se ikke én, men to formationer.
Det ene, et stort rektangel (senere opmålt til at være
28 x 87 meter) gav mig indtrykket af en computerchip. En kommunikation? Den anden, et andet rektangel, men mindre, (senere opmålt til at være 48 x 54 meter) var fuldstændig umuligt at tyde fra luften, og jeg kunne ikke finde nogen mening i den.

Det var først, da jeg fandt mig selv i det fotografiske laboratorium senere på dagen, at trykkeren ved synet af det ene luftfoto, jeg havde taget, udbrød: ’
Åh, der er et ansigt!’ Først da indså jeg, at billedet skulle ses fra en bestemt vinkel, for at 3-D virkningen kunne blive overraskende tydelig.

Jeg scannede omgående billederne og sendte dem elektronisk til computer-eksperten Paul Vigay med ønsket om hans kommentarer til ’computerchippen’.
Efter få minutter ringede Paul til mig og sagde, at det ikke var nogen ’computer-chip’, men besad en slående lighed med
Arecibo Budskabet, som blev sendt til stjerneklyngen M13 i 1974 af SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence)! SETI budskabet blev sendt ud fra Arecibo radioteleskopet i Puerto Rico i binær form (anset for at være det universelle sprog ved forsøg på at kommunikere med andre intelligenser) og bestod af 1679 pulsslag – en enestående kombination af to primtal, 23 og 73.


SETI budskabet indeholdt en stor mængde indkodet information vedrørende livet på Jorden og dens beboere.

Ikke desto mindre fandt Paul adskillige uoverensstemmelser mellem SETI budskabet og det, der blev opdaget ved Chilbolton.
I tilføjelse til de
fem atomnumre, som består af de nødvendige elementer for livets eksistens på Jorden, nemlig fosfor, ilt, kvælstof, kulstof og brint, var et sjette atomnummer, 14, silicium, tilføjet Chilbolton formationen. (Der har tidligere været fremsat formodninger om, at andre intelligenser kunne være baseret på silicium i modsætning til kulstof, som vi mennesker er gjort af).

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk -
Endvidere fandt Paul uoverensstemmelser i DNAet, først og fremmest en ekstra streng til venstre i den dobbelte spiral.

Desuden var højden på den humanoide figur afbildet i det originale SETI budskab på 1,70 meter, mens menneskeskikkelsen i Chilbolton formationen kun målte 1,10 meter og, hvad der var påfaldende, havde et større hoved.

Jordens befolkningstal var steget meget markant i Chilbolton formationen i forhold til det opgivne i det originale SETI budskab, men i stedet for at fremhæve Jorden som den tredje planet fra Solen i vort solsystem, fremhævede Chilbolton formationen også Mars og Jupiter, den fjerde og femte planet.

Disse rektangler var enestående og noget ganske nyt i forhold til, hvad vi havde set før.
Begge billeder var ’positiver’, hvilket betyder, at de fremstod i stående stilling i modsætning til fladtrykt korn; der var intet matematisk grundlag for nogen af dem, og de var komplet utvetydige i deres fortolkning.

Begge formationer dukkede op inden for få meter fra den regeringsejede radiostation ved Chilbolton, nær det sted, hvor det imponerende 2000 ’Indianer-halsbånd’ havde været. Stationen var ubemandet på det tidspunkt, og der eksisterer angiveligt ingen optegnelser, om at man har registreret noget ubelejligt.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk -
Reaktionerne på begge formationer var noget blandede. Mediedækningen i USA var intelligent og langtidsholdbar.
I kontrast hertil var medieinteressen i Storbritannien intens i 48 timer, før alt blev ’dødt’. Hvorfor nu det? Jeg tror, at formationerne og det, de syntes at repræsentere, var forstyrrende og for ubehageligt nær. Hvad nu hvis ingen anden forklaring end udenjordisk kommunikation kan tilbydes? Én ting er at læse om ’ET’ og se film om emnet, en helt anden er, når en bekræftelse praktisk talt dukker op på dørtrinet!

Har de, der står bag figurerne, en fysisk krop, eller er de ulegemlige intelligenser, som består af ukendte elektromagnetiske partikler? Har de nogen lighed med os? Hvor bor de?

De véd helt klart, hvordan vi ser ud som vist ved ’Ansigtet’ i marken, men hvordan ser de ud? Hvis de er materielle væsener, er de da allerede iblandt os?

Er de i stand til at skifte fra materielle til immaterielle former ved omordning af elektroner i deres legemer? Hvorfra kommer transmissionen – og hvordan?

Alle disse spørgsmål og flere til må vel være fløjet gennem bevidstheden på en eller anden i massemedierne? Naturligvis var formationerne og det, de syntes at repræsentere, både foruroligende og alarmerende. Det blev jeg vitterligt overbevist om ved reaktionen hos en ekstremt intelligent ven af mig, som i øjeblikket læser teologi på universitetet.

Gennem årene har han forsøgt at over-bevise sig selv om, hvor usandsynligt det end lyder, at det stadig ligger inden for mulighedernes grænse, at fupmagerne blev mere og mere dygtige hvert år, og at alle korncirkler kunne være menneskeskabte.

Dog, da jeg konfronterede ham med ’Ansigtet’ og ’Arecibo Budskabet’, blegnede han kendeligt og blev meget pinligt berørt. Han kunne ikke give nogen rationel forklaring af nogen slags. Han vidste, at jeg ikke havde forfalsket billedet, og at kompleksiteten af formationen var sådan, at menneskeligt engagement måtte udelukkes. I et forsøg på at prøve at bevare sin forstand og teologiske overbevisning måtte han overbevise sig selv om, at jeg aldrig havde vist ham fotoet. Der var intet andet middel mod hans forvirring.

Han kunne ikke acceptere, at dette fænomen ligger inden for Guds bevidsthed. Gud er, på en måde, hinsides al religion, mens teologi er som et bibliotek af religiøs tro og dogmer, anbragt dér af behagelighed og praktiske grunde af dets vise fædre. Jeg tror, at denne problemfyldte reaktion er mere almindelig, end vi tror.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk -
Der er absolut tabuområder i dybt rodfæstede trossystemer, og hvis disse er truet, eller blot erkendt at være truet, reagerer folk derefter. Hvordan kan nogen sætte en grænse for Guds bevidsthed? Som Skaberen af alting tror jeg, hans bevidsthed omfatter dette fænomen.

Hvor svaret end ligger, er det tydeligt, at vi bevæger os ind i nye og tidligere uudforskede områder af forskning og lærdom. De smukke og gådefulde frembringelser i landskabet er en uløselig del af det.
Det samme er den uafbrudte fremskridt, som fører os ind i avancerede områder af fysik, matematik og medicin. Disse majestætiske former rører hjertet såvel som sindet og fører os ind i nye og mystiske riger langs stier af frisk forståelse – stier, som optager og fryder enhver, som betræder dem.
At korncirklerne har fungeret som en katalysator i sammenføring af mennesker af alle racer, discipliner og trosbekendelser, kunne anses for testamente nok over deres menneskekærlige hensigt. Alene i denne henseende har de bragt glæde til, mange.

Ikke alting kan forklares inden for de eksisterende prøvede og beviste love og parametre i videnskaben. Som Einstein så passende sagde: ’Der kommer et tidspunkt, hvor bevidstheden rører et højere plan af viden, men aldrig kan bevise, hvordan den kom der.’
Læs eventuelt også under NASA menuen "Budskabet fra de fremmede".


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT