Robert Scott Lazar UFO videnskabsmand ved S4


Roberst Scott Lazar !!!
Kaldenavn: Bob

Tophemmelige informationer om udenjordisk teknologi

Robert Scott Lazar, kaldt Bob
Bob Lazar har arbejdet med udenjordiske teknologier (UFO’er) ved Area 51 i et højt klassificeret område, kaldt „S-4" i Nevada i 1988 og 1989.
Bob Lazar har erklæret, at have arbejdet med udenjordiske flyvende tallerkener i et top hemmeligt U.S. Regerings facilitetsområde ved Papoose Lake, omkring 120 miles Nord for Las Vegas.

Tophemmelige teknologier under jordenPå dette top hemmelige og underjordiske sted, befinder der sig 9 flyvende tallerkener i hangarbygningen (indgangen udhulet i klipperne).

Bob Lazar var som videnskabsmand
ansat til, at videreudvikle de flyvende tallerkeners fremdriftssystem. Han kan beskrive dette systemet i detaljer.

Robert Scott Lazar havde endvidere adgang til at læse papirer om de udenjordiskes nærværelse.
Bob Lazar kom til området S4, der ligger vest for Nellis AFB og 120 miles N for Las Vegas i 1988.

Tre projekter var i gang - Galileo, Sidekick og Looking Glass.
 
Han blev tilknyttet Projekt Galileo, der beskæftigede sig med oplagring af informationer om fremdrift samt alle de oplysninger, der vil blive omtalt om lidt.

Projekt Sidekick arbejdede med antityngde og nye våben. Project Looking Glass med indvirkninger på den menneskelige hjerne samt tilbageblik i tiden.

Ifølge Bob Lazar, var der etableret et samarbejde mellem en fremmede race og den amerikanske regering. Efter visse uoverensstemmelser ophørte dette i 1979, og de udenjordiske rejste igen.

De skulle angiveligt komme fra Zeta Reticuli, der ligger cirka 30 lysår fra Jorden. Nærmere betegnet fra den fjerde planet i Reticulum 2 systemet.
Bemærk at dette også er udenjordiske fra stjernegalaksen, som bortførte Betty og Barney Hill i 1961. (læs hændelsen under 'Bortførelser'), men på daværende tidspunkt kendte ingen videnskabsmænd til galakser så langt borte fra planeten Jorden - hvilket betød, at man ikke troede på hendes bortførelse. Men sandheden kommer altid på et tidspunkt for dagen, og det skete heldigvis også i Betty Hills tilfælde.
Da videnskabsfolk havde udviklet nye metoder og optik en del år senere, fandt man frem til stjernegalaksen - som helt hundrede procent svarede til tegningen af galaksen som Betty Hill tegnede for forskerne i 1961.


Væsenerne havde grå hud, trekantet hovedform og skråtstillede øjne
.

Deres fartøj var 16 fod høj og 14 fod bred og opererede ved hjælp af antityngdekraft. Bob Lazar forklarer, at man skelnede mellem tyngdekraft A og tyngdekraft B. Jordens tiltrækning skyldes tyngdekraft B, hvorimod tyngdekraft A, er knyttet til atomerne og er meget kraftigere.

Vore grundstoffer i vægtklassen med mange bestanddele i atomkernerne, er som grundregel meget ustabile, og går let i stykker, hvilket bevirker at de kun har en meget kort levetid. Men ét af dem, nr. 115, er stabilt. Det kan beskydes med protoner (brintkerner), og så får man da nr. 116, som er ustabilt.

Når nr. 116 går i stykker, udløses der energi. Når disse rammer en luftart, dannes der antistof. Men samtidig frigives den bundne tyngdekraft A i luftartens atomer.
Eftersom tyngde
kraft A er meget lettere end Jordens tyngdekraft B, kan man ved at rette førstnævnte nedad opnå vægtløshed.

I fartøjet er grundstoffet 115 anbragt centreret og oven over tre tyngdeforstærkere.

Frembringelsen af antistof bevirker en forvridning af rumtid - og dermed af dimensionerne i rummet. Hvis man indtegner to punkter på et stykke stof, der ligger fladt på et bord, kan man bringe de to punkter til at dække hinanden ved at folde stoffet.

Men før denne „kortslutning" af rumtid skal rumskibet indhylles fuldstændig i antistoffet.
Selve rumskibet er beskyttet mod antistoffet af den udadrettede tyngdekraft B (antityngde). Derved bliver det usynligt.

Efter at de udenjordiske havde forladt Jorden, stadig ifølge Bob Lazar, forsøgte jordiske videnskabsmænd at løse hemmeligheden bag drivkraften. De åbnede for beholderen med antistoffet med det resultat, at der skete en voldsom eksplosion, der dræbte dem alle, og som blev bortforklaret med en udenjordisk atomprøvesprængning, for at vildlede befolkningen.

Om påvirkningen af mennesket, siger Lazar, at man ved at gå ind i lillehjernen med bestemte frekevnser, fuldstændig vil kunne lamme et menneske, men havde ikke yderligere kendskab til Projekt Looking Glass, da det ikke var hans afdeling.