Super-intelligente aliens hjalp forskere ...
Dokumenteret af Robert Scott Lazar (kaldt Bob) og bekræftet af amerikanske og ruassiske videnskabsmænd.

Tophemmelige informationer om udenjordisk teknologi


Videnskabsmand Robert Scott Lazar, kaldenavn: Bob
Videnskabsmand, Robert Scott Lazar

Bob Lazar arbejdede med udenjordiske teknologier (UFO’er) ved Area 51 i et højt klassificeret område, kaldt „S-4" i Nevada i 1988 og 1989.
Bob Lazar har erklæret, at have arbejdet med udenjordiske flyvende tallerkener i et top hemmeligt U.S. Regerings facilitetsområde ved Papoose Lake, omkring 120 miles Nord for Las Vegas.

Samarbejde mellem "de grå" og den amerikanske regering

De super-intelligente væsener "de grå" kommer fra Zeta 2 Reticuli stjernekonstellationen.
"De grå" aliens, kommer fra Zeta 2 Reticuli 

“De grå” fra Zeta 2 Reticuli fik en del af basen på S-4 faciliteterne til at gennemføre deres egen forskning, til gengæld fik den amerikanske regering hardware, brændstof, materialer og uddannelse.
I 1979 opstod en konflikt mellem de grå og forskerne, hvilket resulterede i at over 40 videnskabsmænd døde, samtidig med at videnskabsmænd de havde undervist blev dræbt.
De opgav stedet, efterlod ni rumfartøjer (UFOer) og gav et løfte om at de ville vende tilbage. Disse ni flyvende tallerkener befinder sig i hangarbygningen (indgangen er udhulet i klipperne).

Lazar sagde: "Der var en bog, der nærmest kunne beskrives om en historie om udviklingen af den menneskelige race. Det var skrevet ud fra et anderledes synspunkt. Jeg tror ikke at den havde nogen særlig titel. Men i bogen blev vi omtalt som 'containere'. Hver gang ordet "menneske" kom op, blev det altid erstattet med ordet "containere". Jorden blev omtalt som Sol 3 i stedet for Jorden. Det var en underlig skriftlig rapport."

Tophemmelige teknologier under jorden
Bob Lazar arbejdede med at finde UFOers fremdriftssystem.

"Faktum er, at der er en lille autonom gruppe under den amerikanske regering, der træffer beslutninger om, hvad du og jeg får lov til at vide om udenjordisk liv og menneskehedens samspil med det" -Bob Lazar

Bob Lazar var som videnskabsmand ansat til, at videreudvikle de flyvende tallerkeners fremdriftssystem. Han kan beskrive dette systemet i detaljer.

Robert Scott Lazar havde endvidere adgang til at læse papirer om de udenjordiskes nærværelse.
Bob Lazar kom i 1988 til området S4, der ligger vest for Nellis AFB og 120 miles N for Las Vegas.

Tre projekter var i gang - Galileo, Sidekick og Looking Glass.
 
Han blev tilknyttet Projekt Galileo, der beskæftigede sig med oplagring af informationer om fremdrift samt alle de oplysninger, der vil blive omtalt senere.

Projekt Sidekick arbejdede med antityngde og nye våben. Project Looking Glass med indvirkninger på den menneskelige hjerne samt tilbageblik i tiden.

Afgav vidneforklaring under Disclosure projekt's afhøringer
Bob Lazar afgav vidneforklaring under Disclosure projektet, hvilket senere blev dokumenteret bekræftet sandt.
Bob forklarede under vidneafhøringen at der var blevet etableret et samarbejde mellem den fremmede race (de grå) og den amerikanske regering.
“De grå” fra Zeta 2 Reticuli fik en del af basen på S-4 faciliteterne til at gennemføre deres egen forskning, til gengæld fik den amerikanske regering hardware, brændstof, materialer og uddannelse.
I 1979 opstod en konflikt mellem de grå og forskerne, hvilket resulterede i at over 40 videnskabsmænd døde, og at videnskabsmænd som var blevet undervist af "de grå" blev dræbt.
De opgav stedet, efterlod ni rumfartøjer (UFOer) og gav et løfte om at de ville vende tilbage.

Element 115 blev indført i det periodiske system som Unumpentium.

Bob Lazar erklærede, at elementet 115 brugt som brændstof og tyngdekraftskilde i "sport model" af Flyvende Tallerken var en stabil, men endnu et ukendt element på dette tidspunkt.

Mere end et årti senere, efter at Lazar afgav sit vidnesbyrd den 2. februar, 2004, udførte forskere og videnskabsmænd ved Lawrence Livermore National Laboratory i samarbejde med forskere fra det fælles Institut for Nuclear forskning i Rusland (JINR) og meddelte, at de opdagede element 115, og at det var stabil, som Lazar hævedede.

Element 115 blev så føjet til den periodiske systemtabel som Unumpentium.

De grå kommer kommer fra Zeta 2 Reticuli, der ligger cirka 30 lysår fra Jorden. Nærmere betegnet fra den fjerde planet i Reticulum 2 systemet.
Bemærk at dette også er udenjordiske fra stjernegalaksen, som bortførte Betty og Barney Hill i 1961. (læs hændelsen under 'Bortførelser'), men på daværende tidspunkt kendte ingen videnskabsmænd til galakser så langt borte fra planeten Jorden - hvilket betød, at man ikke troede på Betty og Barney's bortførelse. Men sandheden kommer altid for dagen, og det skete heldigvis også i Betty Hills tilfælde.

De intelligente væsener "de grå" kommer fra Zeta 2 Retuculi
De superintelligente væsener "de grå" kommer fra Zeta 2 Reticuli konstellationen.

Da videnskabsfolk havde udviklet nye metoder og optik en del år senere, fandt man frem til stjernegalaksen - som helt hundrede procent svarede til tegningen af galaksen som Betty Hill tegnede for forskerne i 1961.

Væsenerne havde grå hud, trekantet hovedform og skråtstillede øjne
.

Deres fartøj var 16 fod høj og 14 fod bred og opererede ved hjælp af antityngdekraft. Bob Lazar forklarer, at man skelnede mellem tyngdekraft A og tyngdekraft B. Jordens tiltrækning skyldes tyngdekraft B, hvorimod tyngdekraft A, er knyttet til atomerne og er meget kraftigere.

Vore grundstoffer i vægtklassen med mange bestanddele i atomkernerne, er som grundregel meget ustabile, og går let i stykker, hvilket bevirker at de kun har en meget kort levetid. Men ét af dem, nr. 115, er stabilt. Det kan beskydes med protoner (brintkerner), og så får man da nr. 116, som er ustabilt.

Når nr. 116 går i stykker, udløses der energi. Når disse rammer en luftart, dannes der antistof. Men samtidig frigives den bundne tyngdekraft A i luftartens atomer.
Eftersom tyngde
kraft A er meget lettere end Jordens tyngdekraft B, kan man ved at rette førstnævnte nedad opnå vægtløshed.

I fartøjet er grundstoffet 115 anbragt centreret og oven over tre tyngdeforstærkere.

Frembringelsen af antistof bevirker en forvridning af rumtid - og dermed af dimensionerne i rummet. Hvis man indtegner to punkter på et stykke stof, der ligger fladt på et bord, kan man bringe de to punkter til at dække hinanden ved at folde stoffet.

Men før denne „kortslutning" af rumtid skal rumskibet indhylles fuldstændig i antistoffet.
Selve rumskibet er beskyttet mod antistoffet af den udadrettede tyngdekraft B (antityngde). Derved bliver det usynligt.

Efter at de udenjordiske (de grå) havde forladt Jorden, stadig ifølge Bob Lazar, forsøgte jordiske videnskabsmænd at løse hemmeligheden bag drivkraften. De åbnede for beholderen med antistoffet med det resultat, at der skete en voldsom eksplosion, der dræbte dem alle, og som blev bortforklaret med en udenjordisk atomprøvesprængning, for at vildlede befolkningen.

Om påvirkningen af mennesket, siger Lazar, at man ved at gå ind i lillehjernen med bestemte frekevnser, fuldstændig vil kunne lamme et menneske, men havde ikke yderligere kendskab til Projekt Looking Glass, da det ikke var hans afdeling.