Nova Scotia hændelsen
- Et af de mere sjældne former for UFO styrt - men også et af de bedst dokumenterede hændelser -

Hændelses-dato: 4. oktober, 1967
Hændeæsessted: Shag Harbor, Nova Scoita, Canada
Antal vidner: > 50 (Civile, Militæret)


I en tid var den lille fiskerby Shag Harbor, Nova Scotia i Canada faktisk ikke på kortet. Men noget meget usædvanligt skete der i 1967, som ville komme til at ændre dets status i deres geografiske område. Havnen, der ligger på den sydligste del af Nova Scotia, ville være stedet for ​​et veldokumenteret og efterforsket tilfælde af et UFO styrt. Rapporter om UFO styrt i eller i nærheden af ​​vand er ekstremt sjældne.

 Model-illustration af undersøiske UFOer
Model-illustration af undersøiske UFOer 

Stærkt orangefarvet lys:
Den 4. oktober 1967, så de lokale beboere i lokalsamfundet usædvanlige orangefarvede lys på himlen. De fleste af vidnerne var enige om antallet af lys, som var fire. Der er en rapport, hvor fem teenagere, der hævdede at have set de orangefarvede lys blinke i rækkefølge, kort før det styrtede ned i det iskolde vand i havnen.

 udsnit  Shag Harbor, hvor et UFO styrtede i havet
Udsnit Shag Harbor, hvor et UFO styrtede i havet 

Objekt flød på vandet:
Vidnerne forventede et stort stænk af vand fra virkningen ved styrtet, men blev chokeret, for objektet gik ikke under vandet, men flød ovenpå det. Objektet befandt sig cirka 800 meter fra kysten. Den første tanke som vidnerne fik, var, at det sikkert var et flystyrt. De rapporterede det til Royal Canadian Mounted Police. Politiets hovedkvarter var på adressen Barrington Passage. I et tilfælde havde en RCMP politibetjent, Ron Pound, allerede set mærkelige lys.


Fire lys på objektet:
Ifølge Pounds vidneudsagn, var han overbevist om at de fire lys kom fra blot ét objekt. Objektet han observerede, bedømte han til at være omkring 20 metrer langt. Han gik straks til kysten for at komme så tæt på hændelsen som muligt, for om muligt at bedømme objektet i vandet. Politikorporal Victor Werbieki og Contable Ron O'Brien var med ham. Observatørerne så tydeligt et gulligt lys bevæge sig på vandet, og det havde efterladt et gulligt skum bag det.


Kystvagten efterforsker:
Det mærkelige flyvende objekt, hvad det så end var, dykkede lejlighedsvis ned i det iskolde vand og forsvandt i korte perioder. Nogle gange så det ud til at det ville bevæge sig længere væk fra kysten, hvilket ville gøre det vanskeligt at se. Lokale fiskere og Kystvagtens båd nummer 101 blev straks søsat, for at komme nærmere objektet, for at få et overblik og måske at kunne yde hjælp til tilskadekomne passagerer. Da de kom ud i nærheden af observationsstedet for objektet, var lyset væk. Sporet af det gule skum var dog stadig synlig. De fandt ikke mere, og afblæste eftersøgningen klokken 03.00.

 Stedet for UFO styrtet
Stedet for UFO styrtet 

Rapport-ukendt oprindelse:
Efter at RCMP havde foretaget en flykontrol ved Redningskoordinations-centret i Halifac og kontrolleret NORAD radar kontrol i Baccaro, Nova Scotia, var de overbeviste om at der ikke var fly som var savnet, hverken militært eller civilt. Redningskoordinations-centret afleverede dagen efter en rapport til Canadian Forces hovedkvarter i Ottawa, hvori der stod at noget var styrtet i havet, men dets oprindelse var ”ukendt”.


Russisk ubåd tilstede:
Canadiske embedsmænd var endnu ikke færdig med at efterforske sagen. De beordrede skibet, "HMCS Granby" til Shag Harbor. Dykkere fra skibet foretog en omfattende eftersøgning på bunden af havet i flere dage, men fandt intet som kunne tyde på at noget var hændt. Efter få dage så det ud til at undersøgelsen omkring det mystiske styrt, var ved at gå kold. Og det gjorde det, i hvert fald indtil 1993. Et mysterium forblev dog stadig intakt: hvad foretog en russisk ubåd i dette område?


MUFON beslutter sig for en efterforskning:
Dette ville have været afslutningen på Shag Harbor mysteriet, hvis ikke MUFON forskeren, Chris Styles, var gået ind i sagen. Han var meget interesseret i sagen, og besluttede at grave dybere, for at se hvad han kunne finde ud af i den gamle sag. Han fandt frem til nogle af de oprindelige vidner til styrtet gennem avisannoncer, og de blev alle interviewet. Chris Styles blev ledsaget af en anden MUFON forsker, Doug Ledger. (MUFON = Netværkssammenslutning i forskning af Uidentificerede Flyvende Objekter (UFO)).


Et andet kapitel:

 Offentlig markering for området for UFO styrtet
Offentlig markering for området for UFO styrtet 

MUFON forskernes bestræbelser i efterforskningen kom til at afsløre en fantastisk historie, som havde været holdt skjult i mere end 25 år. Det viste sig, gennem vidnesbyrd fra dykkere på HMCS Granby, at efterforskningen fortsatte efter deres operationer i Shag Harbor. Dykkerne fortalte de to forskere, at objektet som var styrtet ned i havnen, havde forladt området, og at der var undervands-afmærkninger 40 kilometer hen til et sted, kaldt Govermment Point. Punktet var i nærheden af en afsløringsbase for ubåde, hvilket havde opdaget UFOet. Snart derefter blev flådefartøjer indkaldt.

Konklusioner og dokumentation:
Militæret havde planlagt en bjærgning, men før de kunne udføre dette, var et andet UFO kom til for at hjælpe det styrtede UFO. Søværnet besluttede sig til at foretage en "afvent og se" holdning. På samme tid sendte Rusland en ubåd ind i de canadiske farvande. De havde åbenbart også overværet bjærgningshjælpen mellem de to UFOer. Til slut foretog de to undersøiske UFOer en pause. Ifølge flådefartøjer ved Gulf of Marine, brød de to UFO havene og drønede op i himmelen. Disse oplysninger er underbygget af mange vidner, civile som militære, omkring mysteriet om Shag Harbor – og er et af de bedst dokumenterede UFO styrt tilfælde.


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT