Professorer bekræfter Bortførelser
-
Professor, Dr. John E. Mack ved Harvard Universitet, bekræfter UFO bortførelser -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, ufo-sandheden.dk, 9. April 2001.

Professor i psykiatri, John E. Mack 
Professor i psykiatri, John E. Mack

Professor i psykiatri ved Harvard Universitet, Dr. John E. Mack, bekræfter sandheden, at jordiske mennesker har været bortført af udenjordiske aliens.. 

Læs senere i dette dokument, en kort beskrivelse af professor Dr. John E. Mack.

Professoren har også skrevet flere bøger om dette emne, efter årtiers forskning på området.


 Professor i psykiatri, Dr. Raymond Moddy
Professor i psykiatri, Dr. Raymond Moddy 

Professor i psykiatri, Dr. Raymond Moddy, har ligeledes skrevet flere bøger om dette emne, og han var vel nok én af de allerførste som fattede, at der var noget rivende galt med mange af de behandlinger, som psykiatrien tilførte mennesker - som de troede var syge i hovedet - men senere, efter at Dr. Raymond Moody påviste, at de virkelig havde været bortført af udenjordiske, og således slet ikke var syge.
På den måde, reddede Dr. Raymond Moddy mange, af de stakkels mennesker fra at blive syge - for det som skete var, at de raske mennesker, fik indsprøjtninger som man normalt giver til sindssyge [psykotiske] personer - og på den måde tilfører uvidende psykiatre patienterne en organisk betinget sindssygdom. (Det er også sket i Danmark, hvilket er komplet dokumenteret).

Danske forhold har intet at rose sig over, thi her befinder de psykiatriske læger sig i samme båd. Jeg har dokumenteret kendskab til, hvordan psykiatriske læger i Danmark også har tilført personer denne form for sygdom - i nogle tilfælde førte det senere til selvmord. Selvom jeg kan navngive disse læger, lader jeg disse beskytte mod offentligheden. [pen].
Jeg kan personligt varmt anbefale bøgerne, som professor Dr. Raymond Moddy har udgivet.
P.S.: Jeg ved, at nogle Dr. Raymond Moody's bøger er tilgængelige på bibliotekerne. Læs dem !!


En kort notits af psykiatri professoren, Dr. John E. Mack:


"UFO bortførelser er ikke et sjældent fænomen, og skønnes at være hændt for tre millioner Amerikanere. Professor i psykiatri, Dr. John E. Mack, benytter en speciel teknik af hypnose og åndedræts teknik, som behandling, for at hjælpe personerne, som har været udsat for en bortførelse af udenjordiske, og konfronterer personen med de skræmmende erindringer.
Beskrivelserne af bortførelsen og af de udenjordiske, er relativ ensartet. Der er både subtile og højt robuste fysiske beviser, som ledsager mange af bortførelserne.
Efter at have været udsat for en bortførelse af udenjordiske, har sådanne begivenheder naturligvis et højt traumatisk genmæle. De udenjordiske kan forsyne de bortførte personer, med en psykisk sans, som kan være lænket til miljøbestemt bevidsthed og/eller en usikker global økologisk situation.
De udenjordiske udfordrer vor jordiske enhed, ved at sammenbryde grænserne for det, menneskene har sat, mellem de fysiske og spirituelle domæner. Overvejende i den globale krise, vil de måske repræsentere et kosmisk indgreb, eller korrigere os ved at højne vor teknologi". Citat: Professor Dr. John E. Mack, og siger videre....:
"I al den tid, jeg har arbejdet med ombordtagne personer (ombord på udenjordiske rumskibe, UFOer), har jeg truffet i hundredvis af disse. Hele 76 ud af hver 100 opfylder mine strengeste krav for ombordtagning".

Hvorfor bortførelser ikke kan forklares psykiatrisk
"... Tilmed psyke, sociale eller kulturelle forklaringer, hvis de var omfattet af alle de større dimensioner af syndromet, ville styrke os tilstrækkeligt med forestillinger om den samlede bevidsthed i en sådan grad, at distinktioner mellem psyke og verden, indre og ydre virkelighed, ville blive udslettet..... "
Citat: Professor Dr. John E. Mack.

Udforskede udenjordiskes landing ved skole .....
På en anden af siderne her på "UFO-SANDHEDEN", kan du læse om UFO tildragelsen, hvor et udenjordisk fartøj landede i en skolegård i Afrika.
Da Professor Dr. John E. Mack fik budskabet, fløj han omgående til Afrika, og foretog en dybdegående undersøgelse og optog samtaler og oplevelser på video.
Hændelsen er lige så virkelig, som du nu sidder og læser disse ord !! Det er bekræftet og dokumenteret.
UFO observationerne ved skolen i Dominique Callimanopulos i Afrika, er en af de mest betydningsfulde i den nyere UFO historie..... begivenhederne varede omkring hele 15 minutter, før det udenjordiske rumskibet igen lettede fra skolegården og forsvandt.

 
Eet af skolebørne, som blev øjenvidne til at et UFO landede i skolegården. 


Mange af børnene rapporterede også, at væsenerne var nysgerrige, og at de så meget underlige ud, med store skråtstillede øjne.
En af børnene påstod, at et af væsenerne havde talt til hende. Hun havde ikke set væsenet bevæge læberne, men hørte at væsenet talte til hende inde i hovedet. "Det var næsten ved at blive for teknologisk for os", sagde Professor Dr. John E. Mack.
Et andet barn sagde, at væsenet ville tvinge hende til at tage med ombord i rumskibet. Hun var meget, meget bange men samtidig ubekymret. Væsenet ville have, at hun fulgte med. Men hun ville ikke. Hun var bange for dette væsen.