Til-& afsløringer af UFO informationer
- Det amerikanske luftvåben indrømmer, at de har løjet om Roswell sagen i mere end 50 år -

Hændelses-dato: 9. Juli 1947 og mange andre datoer
Antal vidner: utallige, indeholder flere raporter

af Poul-Erik Nielsen, Sc.D.


Roswell hændelsen

Senator Diane Feinstein (foto) og Steven Schiff krævede at Roswell hændelsen blev genoptaget.

Nye udviklinger peger i retning af offentlig afsløring omkring UFOer og udenjordiske intelligente væsener (ET'ere) i meget nær fremtid.

Det amerikanske GAO udvalg (General Accounting Office - et af kongressen nedsat udvalg) har fuldført sin undersøgelse af det røgslør der er lagt over dokumenter, der har relation til den i 1947 stedfundne opsamling og obduktion af udenjordiske kroppe fra tallerkenstyrtet ved Roswell.
Senator Diane Feinstein sluttede sig til anmodningen om, at GAO kiggede nærmere på Roswell hændelsen. GAO's rapport om Roswell og tilsvarende tallerkenstyrt, og hvilke dokumenterede fund der blev gjort, blev præsenteret for kongresmedlemmet Schiff og senator Feinstein den 28. juli 1995 og øjeblikkeligt frigivet til pressen af kongresmedlemmet Schiff.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Roswell rapporten konkluderede, at nogle militære nøgledokumenter tilsyneladende blev ødelagt / destrueret, uden bemyndigelse.
Kongresmedlem Schiff karakteriserede disse dokumenter som "vigtige" og sagde, at de "burde have givet flere oplysninger".
Schiff sagde: "Militæret kan ikke forklare, hvem der ødelagde dem eller grunden dertil." Han tilføjede, at forklaringer fra luftvåbnet "aldrig passer sammen med den kendsgerning, at der dengang blev brugt en højt sikkerhedsklassifikation af militæret."


Ifølge Schiff har GAO's undersøgelse af Roswell hændelsen skabt røre og interesse blandt flere medlemmer af den amerikanske kongres. Eftersom GAO udspurgte et antal mennesker og erfarede forskellige ting, der ikke stod i deres rapport, rapporteres det, at GAO forudser kongreshøringer.

Major Jesse Marcel (foto) blev tvunget til at lyve om vragrester fra UFO-ulykken af  General Roger Ramey (kommando officer af den ottende flyvende armé.

Er luftvåbnets rapport nr. 3 om Roswell ved at dukke frem?
I september 1994 udsendte det amerikanske luftvåben en rapport om Roswell hændelsen, der indrømmede, at man havde løjet over for den amerikanske offentlighed i 47 år.

USAF indrømmede, at det, der blev tilvejebragt fra Roswell under iagttagelse af den yderste militære sikkerhed, ikke var en vejrballon. Men rapporten af september 1994 sagde, at det, der blev samlet op, "muligvis" var en spionballon, der medførte en detektor til måling af stråling i store højder (Projekt Mogul). Den 16. november 1995 rapporterede en pålidelig kilde, at en vis afdeling uden for luftvåbnets efterretningstjeneste var i færd med at udarbejde yderligere en tredje rapport om Roswell.
Brudstykker fra denne USAF Roswell rapport nr. 3 er nu sivet ud til New York Times og rapporteres at indeholde oplysninger fra et klassificeret USAF dokument. Imidlertid kæmper luftvåbnets hovedkvarter nu med den uautoriserede udsivning af denne misinformation, der øjensynlig skyldes efterretningspersonel fra USAF.Update 2015: Løjtnant Walter Haut var i 1947 den officielle informationsmedarbejder i den 509. bombegruppe.
Tidligt om morgenen, den 8. juli 1947 blev han af Basens chef beordret til at udarbejde en pressemeddelelse til offentligheden, for at informere om at det Amerikanske Hærs Luftvåben havde inddraget en ”flyvende tallerken” (såkaldt UFO) fra en nærliggende ranch.
Pressemeddelelsen fik såvel national som international udbredt opmærksomhed.
Samme dag trak det Amerikanske Hærs Luftvåben informationen tilbage, og sagde nu, at det blot var en luftballon.
(Hvem i denne verden kan forestille sig, at noget menneske kan forveksle en luftballon med et fysisk UFO?).
På personalemødet om morgenen den 8. juli, hvor også Walter Haut deltog, blev centrale officerer orienteret om underlige rester, som var blevet afleveret, men som ingen kunne identificere. Haut sagde også, at der var diskussion om, hvad offentligheden måtte blive fortalt.
General Ramey var fløjet til Roswell, for at deltage i dette møde. Haut sagde at Ramey foreslog, at offentligheden skulle informeres om de fjernede vragrester fra det nedstyrtede UFO.
Haut fortalte at han på dette tidspunkt endnu ikke var klar over hvad der skulle viderebringes til offentligheden. Men pressemeddelelsen som blev udsendt et par timer senere, informerede offentligheden om at Hærens Luftvåben var kommet i besiddelse af et UFO (flyvende tallerken) i samarbejde med en lokal rancher, som i øvrigt var blevet fløjet til et ”sikret hovedkvarter”, efter at være blevet undersøgt på basen. ”Sikret hovedkvarter” viste sig senere at være hos General Ramey i Forth Worth, som et par timer senere pludselig sagde, at man havde taget fejl af en ”flyvende tallerken” og en luftballon.
Walter Haut beskriver i sit
edsvorne dokument, som blev åbnet efter hans død, at han så udenjordiske kroppe (lig) på en hangarbase og at han så underlige vragrester fra det styrtede UFO.
Læs det edsvorne dokument i sektionen ”
Roswell sensationer
”, hvor Walter Haut bevidner at vejrballon-historien var en dækhistorie for at skjule informationerne om det udenjordiske rumfartøj.

Astronaut Gordon Cooper,  henholdsvis 1963 og 1998.

Astronaut Gordon Cooper taler lige ud af posen

I april 1995 erklærede astronaut Gordon Cooper på en konference i Arkansas, at han var officer i luftvåbnet i 1957, da en besætning på fire mand var i færd med at filme en afprøvning af et fly's landingsudstyr på Edwards flyvebasen.
Pludselig fejede et UFO ned og landede på basen, mens luftvåbnets filmkameraer kørte.
Det chokerede kamerahold bragte senere filmen til Edwards flyvebasens hovedkvarter.
Astronaut Gordon Cooper så selv filmen. Derefter afsendte den kommanderende officer på EAFB filmen til Washington. Siden har man intet hørt om filmen.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Det ventes, at astronaut Cooper vil fremkomme med denne afsløring i et dokumentarprogram i fjernsynet til direkte udsendelse. Han har samarbejdet med den irske filmproducer Jackie Dunn, der sammen med et canadisk filmselskab arbejder på denne store dokumentarfilm om UFOer.

Cooper, der ligeledes tidligere har været oberst i flyvevåbnet, gav endnu et interview, denne gang til Sam Sherman fra Independent-International Pictures Corporation, der er ved at producere en film med titlen "Beyond This Earth" (Hinsides denne planet).
I denne film siger Cooper, at han "havde arbejdet på et UFO system sammen med nogen, der havde været i berøring med udenjordiske, og som var i stand til at erfare en vis viden".
Denne person havde fremstillet en lille UFO prototype og arbejdede nu på en 50 fods model med finansiel støtte fra et arabisk land, da han døde. Cooper talte også om Centret for Avanceret Teknologi, der ikke længere eksisterer. De var øjensynlig involveret i en slags fremmedartet teknologi.
Cooper fortalte også om en ven, der så de udenjordiske lig ved Roswell.

Update 2012: Astronaut Gordon Cooper holdt sit løfte, og således har han nu offentligt afsløret en række tilslørede og skjulte UFO informationer.

Tidligere NASA direktør for kommunikation, Maurice Chatelain.

NASA's tilsløring af månehændelser

Den tidligere NASA direktør for kommunikation, Maurice Chatelain, lod i en artikel, publiceret i april 1995, en bombe falde: Han afslørede, at Apollo måne missionen fandt "adskillige mystiske geometriske strukturer af unaturlig oprindelse" på Månen.

Donna Tietze, en tidligere fototekniker ved NASA's Johnson Space Center i Houston under Apollo måne missionerne, afslørede under et radiointerview i WOL-AM i Washington DC den 6. maj 1995, at en medarbejders arbejde i et fortroligt [restricted] område bestod i at
fjerne UFOer fra månefotografier ved hjælp af airbrush metoden, før NASA solgte disse til offentligheden.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
En anden tidligere astronaut, Dr. Brian O'Leary, fremkom den 18. september 1995 med følgende offentlige erklæringer ved det internationale forum for ny videnskab i Fort Collins, Colorado:
"I næsten 50 år har en tavshedsgruppe inden for den amerikanske regering skjult oplysninger om UFOer og kontakt med udenjordiske for offentligheden".
Han erklærede blankt, at "
vi har kontakt med udenjordiske kultursamfund ..." Som forklaring på, at disse kendsgerninger ikke blev afsløret, sagde Dr. O'Leary: "Tilbageholdelse af oplysninger om UFOer og andre ikke-jordiske intelligenser i mindst 47 år er sandsynligvis iværksat af en kreds af topfolk, mænd i CIA, NSA, DIA og lignende.
Denne lille gruppe synes at være i stand til at bevare disse, i forvejen vanskeligt troværdige, hemmeligheder særdeles godt. ... De, der har undersøgt dette mangehovedet uhyre, mener, at det kosmiske Watergate med dets indhold af UFOer, udenjordiske, tankekontrol, genetiske eksperimenter, fri energi, antityngde fremdrift og andre hemmeligheder, vil få Watergate eller Irangate til at fremstå som barnestreger
."


Rockefeller forbindelsen

Laurance Rockefeller, der i lang tid har interesseret sig for UFO fænomenet, startede i 1993 en kampagne, hjulpet af sin forbindelse i UFO-sagen, kommandør Scott Jones, Ph.D., USN-ONI (pensioneret), tidligere karriereofficer i efterretningstjenesten.
Denne kampagne blev døbt "Det Hvide Hus Initiativ" og har til hensigt at få den eksisterende administration til øjeblikkeligt, men på ansvarlig måde, at afsløre for offentligheden, hvad regeringen véd om UFOer og ET-besøg.

Dr. John Gibbons, assistent for Præsidenten af Science and Technology og Direktør for the White House Office of Science and Technology Policy.

Rockefeller og Jones havde et møde med Clintons videnskabelige rådgivet, Dr. John Gibbons i marts 1993, hvor de forelagde en analyse, kaldet "Matrix of UFO Belief" [Grundlaget for tro på UFOer]. Rockefeller fulgte sagen op med et nyt møde med Dr. Gibbons i Det Hvide Hus den 4. februar 1994. Derefter, rapporteres det fra pålidelig kilde, var det, at præsident Clinton indvilligede i Hvide Hus Al­ternativet.
Så fik Det Hvide Hus' videnskabelige rådgiver Gibbons til opgave at finde ud af alt, hvad der havde relation til UFOer.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
For nylig blev der rettet en anmodning, under Loven om borgerlig Indsigt, til Dr. Gibbons, og det resulterede i et væld af UFO-relaterede korrespondancer mellem Dr. Gibbons og Laurance Rockefeller, Dr. Scott Jones, repræsentanter fra luftvåbner, GEPAN (det tidligere UFO forskningsbureau oprettet af den franske regering), Dr. Jacques Vallee og tidligere forsvarsminister Melvin Laird. Forsvarsminister Laird har ligeledes forfattet et brev (som jeg har set) til Clinton administrationens nye forsvarsminister Les Aspin, hvori han tilbød at oplyse ham om UFO anliggender. I april 1995 informerede Dr. Jacques Vallee Gibbons om sin viden om UFO fænomenet.   

I weekenden den 19. - 20- august 1995 havde Laurance Rockefeller præsident Clinton som gæst på sin ranch i Wyoming, Grand Tetons. New York Daily News berettede, at Rockefeller havde presset på, for at få Clinton administrationen til at åbne regeringens UFO arkiver.
Avisen havde fået fat i noget korrespondance fra Laurance Rockefeller til Dr. John Gibbons, hvori Rockefeller erklærede, at regeringen måtte gøre en ende på mere end 40 års benægtelse af UFOer. Mr. Rockefeller har for nylig finansieret et studium af UFO aktivitet, der indebar hjælp fra tre tidligere astronauter.


Det Hvide Hus

Den tidligere amerikanske Præsident Jimmi Carter, blev nægtet adgang til de hemmelige UFO arkiver.

Da præsident Carter tiltrådte, prøvede han på at få at vide, hvad regeringen vidste om UFOer.
Præsident Carter blev nægtet adgang til UFO oplysninger, som CIA havde, af daværende CIA direktør George Bush, der fortalte præsidenten, at han ikke var klassificeret til at få disse oplysninger.
På lignende måde er præsident Clinton ikke tilfreds med de informationer, han har modtaget fra CIA angående UFOer, fordi CIA oplysningerne ikke stemmer overens med de oplysninger, som præsidentens videnskabelige rådgiver Jack Gibbons har kunnet fremskaffe uafhængigt af CIA.


En kilde, der er i kontakt med CIA's UFO kontor inden for direktoratet for videnskab og teknologi, rapporterer, at præsident Clinton allerede har fået lavet adskillige videoer med henblik på alternativ offentlig fremførelse angående UFOer og ET tilstedeværelse og besøg.

Dr. Steven Greer, leder af CSETI (komité for studiet af udenjordisk intelligens) har ligeledes forsynet Gibbons med to Hvide Hus briefinger (briefing = informering). Dr. Greer har ligeledes oprettet internationale kontakter med regeringsledere i Europa i et forsøg på at opnå enighed omkring en international, fælles erklæring, der anerkender eksistensen af UFOer og ET besøg. Dr. Greer er engageret i dette projekt i fællesskab med BSW fundatsens Marie Galbraith, der er en god veninde af Laurance Rockefeller og hustru til Evan Galbraith, præsident Reagans tidligere ambassadør i Frankrig.

Update 2012: Dr. Steven Greer oprettede 'Projekt DISCLOSURE' hvor tidligere embedsmænd og højtstående sikkerheds-klassificerede personer kunne udtale sig som vidne i forbindelse med deres tidligere arbejde og viden om UFOer og ETere.

Antallet af UFOer i stigning?  

Under et foredrag i Bay området den 5. juni 1995 afslørede Dr. Steven Greer yderligere fund. Han havde gennem et læk fået oplysninger om, at luftvåbnet, via sin NORAD facilitet dybt inde i Cheyenne Mountain, Colorado, hvert år sporer gennemsnitligt 500 "hurtiggængere" (UFOer), der trænger ind i Jordens atmosfære fra rummet.
© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Dette understøtter en lignende rapport fra AeroJet ingeniørerne Lee Graham og Ron Regehr, der har vist UFO forskeren Don Ecker, dokumenter der afslører, at alene AeroJet's DSP satellitsystem rutinemæssigt sporer UFOer, der flyver ind i Jordens atmosfære fra rummet to til tre gange om måneden.

Journalist Howard Blum, der har vundet Pulitzer prisen, rapporterede, at NORAD sporer mange UFOer på deres radarer, der rækker langt ud i rummet.

Dr. Greer har talt med en medicinsk kollega - en nevø til en pilot, der sammen med general Jimmy Doolittle af præsident Harry Truman fik til opgave at rapportere om "Foo Fighters" under anden verdenskrig. (Foo Fighters var svævende, lysende kugler, måske en meter i diameter, der uden en lyd holdt trit med allierede og tyske jagere og bombefly, og de blev aldrig forklaret officielt). Denne officer rapporterede tilbage til Truman, at Foo Fighterne var virkelige, ikke var tyske og sandsynligvis var af udenjordisk oprindelse.

To separate efterretningskilder har forsynet Dr. Greer med beretninger om selvstændige enheder i skjulte afdelinger af militære agenturer, der retter et "sort Budget" og SDI [stjernekrig] våben mod UFOer, og som skulle have
nedskudt to UFOer i løbet af de sidste to år. Den ene af kilderne, en fysiker inden for flådens efterretningstjeneste, har sagt, at denne nedskydning af ikke-fjendtlige UFOer blev foretaget af arrogante "cowboys" uden for kontrol, der uden nogen som helst berettigelse gjorde brug af "teknologi hinsides al fantasi".

I sin nye bog Breakthrough" [Gennembrud] erklærer forfatteren Whitley Strieber, at han har set en del af et dokument, der afslører, at det samme EG&G foretagende, der er involveret i Område 51, tillige er involveret i forsvarsvåben mod udenjordiske.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Dr. Greer fortsatte med at bemærke, at nøglemedlemmer i regeringen, militæret og efterretningstjenesten, såvel som internationale ledere, holdes uden for detaljerede oplysninger om UFOer, og ikke informeres om fjendtlige aktioner, der rettes imod disse besøgende.

Sergent-Major Robert O. Dean brød tavsheds- øftet, og fortalte som vidne om sine UFO tildragelser.

Jorden besøges af flere udenjordiske racer

Den tidligere NATO (SHAPE) Sergeant-Major Robert Dean har afsløret indholdet af en yderst højt klassificeret SHAPE undersøgelse af UFOer og ET'er fra 1964, der blandt andet erklærede, at UFOer er virkelige, udenjordiske rumskibe; at mindst fire og sandsynligvis flere én race besøger Jorden; at deres hensigter ikke synes at være krigeriske, og at det ser ud til, at de har studeret Jorden i meget lang tid.UFO styrtet i Timmendorf, Tyskland, Februar 1961

Sergeant-Major Dean røbede ligeledes, at der i februar måned 1961 styrtede en flyvende tallerken (UFO), hvilket var så lang som en fodboldbane, i nærheden af
Timmendorf i Tyskland. Inde i fartøjet blev der fundet tolv ET lig. Deres blod var ikke rødt, men en tykflydende, grøn væske.

Dean berettede, at et 60 meter bred UFO i 1989 i over en time svævede over hovedkvarteret for den sovjetiske luftforsvarskommando.

I 1993 var der en række af uidentificerede, undersøiske objekter (USO'er), blevet observeret i Norskehavet. USO'erne var på størrelse med transportfly og bevægede sig med overordentlig høje hastigheder. NATO svarede med at indlede manøvrer til søs i området. Under NATO manøvrerne forsvandt en amerikansk carrier/destroyer fra radarskærmene på de andre flådefartøjer, og det er til dato ikke dukket op igen.

Den 19. juni 1995 forfulgte seks F-14 kampfly fra flåden et UFO over Puerto Rico. Radio transmissioner mellem flyene og jordkontrollen blev opsnappet af civile nede på jorden. Flere af deres besætninger vendte aldrig tilbage til deres hangarskib.

Dean rapporterede, at folk i regeringen føler, at vi har at gøre med hundreder af ET civilisationer, hvoraf nogle er inter-galaktiske, andre inter dimensionale. Han bemærkede, at for ti år siden oprettede NASA en komité, der kom til den konklusion, at det anslås at være 10 milliarder planeter med intelligent liv.


"Stargate"  

Sergeant-Major Dean har samlet 20 astronauter, tidligere officerer i efterretningstjenester samt folk, der har deltaget i opsamling af nedstyrtede UFOer - generaler, admiraler og tilmed kosmonauter, der er villige til at bevidne over for en kongreskomité, hvad de véd om UFOer, forudsat de bliver frigjort fra deres tavshedsløfte.
Disse beretninger fra nøglevidner er optaget på video af et anset advokatfirma i Washington DC og oplagret i dets box, hvor de afventer offentlige høringer.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Dean arbejder sammen med CSETI's Dr. Steven Greer - i forening med den tidligere astronaut Gordon Cooper, andre astronauter, en anden højtstående militærofficer og en general - for at planlægge afsløringen af UFO oplysninger i deres private eje. Dr. Greer og Sergeant-Major Dean er med i en sammenslutning, kaldet "Stargate", der har sammenstykket de bedste beviser for UFO/ET virkeligheden.
Bevismaterialet omfatter ikke blot vidnesbyrd fra militære og efterretningsofficerer, der har været med til at opsamle nedstyrtede UFOer og foretaget obduktion på ET lig, men også fra kamppiloter, generaler, astronauter og kosmonauter, der har været vidne til UFOer på nært hold - samt prøver af UFO metal og vævsprøver af ET'er.  

Sammenslutningens plan går ud på at bringe deres dokumentarmateriale frem til verdens ledere, til FN, videnskabelige akademier og religiøse ledere med henblik på en foreløbig orientering. Dernæst vil sammenslutningen komme med en offentlig afsløring i løbet af de næste fem måneder. Dr. Greer rapporterer, at Det Hvide Hus, "the Joint Chiefs of Staff" ["generalstaben"] i Pentagon og FN er blevet sat på listen til at hjælpe, og ingen har sagt, at dette ikke kan komme ud.

Den 17. august 1995 bekendtgjorde Sergeant-Major Robert Dean starten på en folkets kampagne, der skal anspore kongressen til at tilstå immunitet til astronauter og militære og efterretningskilder, der er rede til at aflægge vidneudsagn på kongreshøringer om UFOer. Dean har taget imod et tilbud fra en politisk strateg, der har udarbejdet en plan til at indføre UFO emnet på den politiske scene i 1996, hvilket også indbefatter kampagnen om præsidentposten. Målet for alle disse tiltag er at gøre UFO oplysninger og eksistensen af ET'er kendt for offentligheden gennem fjernsynsudsendte offentlige kongreshøringer.   

Den 21. oktober 1995 angav den stab, der forestår en vigtig komité i kongressen, at formanden var parat til at afholde offentlige høringer om UFOer, dersom et videnskabelig troværdigt panel af eksperter kunne samles. Jeg fik samlet dette panel på fire dage - en fart, der må have forbløffet komiteen. Komiteen har endnu ikke angivet, hvornår den vil gå i gang med høringen, eller hvorvidt dette bare var en prøveballon.


Obduktionsfilmen fra Roswell ulykken  

Fredag den 5. maj 1995 afholdt den engelske tv-producer Ray Santilli en pressekonference på London Museum og bekendtgjorde, at han var kommet i besiddelse af 14 spoler 16 millimeters film fra den militære efterretningstjeneste, der indbefattede scener fra opsamlingen af et nedstyrtet UFO, foretaget af klassificerede enheder fra hærens flyvekorps, tillige med scener fra igangværende obduktioner af adskillige udenjordiske lig.

Mr. Santilli erklærede, at han havde fået filmen af Jack Barnett, en 82-årig hærfotograf, der sagde, at han havde tilbageholdt en personlig kopi af det klassificerede materiale, som han optog i forbindelse med Roswell UFO styrtet i juli 1947. Men Christopher Cory, én af Mr. Santillis forretningsforbindelser, føler, at denne beretning ikke stemmer, og at der er tegn på, at filmene kom til veje gennem 'lækager' i en efterretningstjeneste.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Der er visse ting, der tyder på, at disse film med UFO vragrester og obduktion af udenjordiske virkelig sivede ud fra efterretningskilder, hvilket de følgende to tilfælde antyder.
En delegation af UFO forskere fra Taiwan, der var i London og så filmen i juni 1995, sagde, at de havde modtaget kopier af det samme materiale fra CIA to år tidligere (1993)
i bytte for nogle kinesiske UFO film. Og den tidligere tjenstgørende i flyvevåbnets efterretningstjeneste, sergent Dick Doty, hævder, at han fik Roswell filmen forevist for nogen tid siden på Los Alamos National Laboratory i New Mexico.

Den 28. juni 1995 fik en gruppe bestående af 19 senatorer og kongresmedlemmer, heriblandt medlem af repræsentanternes hus Steven Schiff, forevist en forløber for filmen med obduktionen af den ikke­jordiske på deres anmodning.

En måned senere blev et særligt filmprogram med titlen Alien Autopsy: Fact or Fiction sendt i fjernsyn rundt om i verden den 28. august 1995. Den
seksfingrede, 160 til 180 cm høje ET'er, der er vist i obduktionsfilmen, er ikke af samme race som den firefingrede, 105 cm høje ET'er, der er vist på en anden filmspole, som Mr. Santilli ejer. Sådanne uoverensstemmelser lader formode, at filmene faktisk kan stamme fra forskellige UFO styrt operationer, og nogle af en anden dato end Roswell hændelsen.

Update 2012:
Fra vidner til Roswell-hændelsen er det dokumenteret, at de ET'ere der var omord her (såvel døde som levende) havde seks fingre og seks tæer.

Disse divergenser kunne pege imod en sofistikeret negativ desinformations kampagne iværksat af efterretnings afdelinger for at aflede opmærksomheden fra civile udsagn om et UFO styrt ved Roswell i 1947 og så prakke en umistænksom Mr. Santilli og verdensoffentlighed en fabrikeret eller misidentificeret film på.

Alternativt kunne uoverensstemmelserne pege på endnu mere sofistikerede positive misinformations kampagner, hvori faktiske militære efterretningstjenesters filmmateriale af et
udvalg af UFO styrt fra forskellige steder og datoer er mikset sammen under betegnelsen "Roswell", at det ville kræve evne til at skelne fra offentlighedens side for at kunne adskille Roswell scenerne fra andre UFO steder og dato­er. Denne sidste strategi ville også tillade frygtsomme vantro at overtyde sig selv om, at Roswell 'ikke fandt sted', ved at pege på scener i visse film sekvenser, der ikke stemmer overens med Roswell kendsgerningerne.

Det
20 minutter lange filmuddrag gav et kornet billede af en obduktion, der fandt sted i et veloplyst rum. Dette udsnit angives at være den anden af tre obduktioner, der blev filmet på forskellige film­spoler. Tre mennesker ses arbejdende i hospitalslignende omgivelser. To af dem bærer hvide klædninger af 'strålings-typen', medens en tredje ser til bag en glasvæg.

De to arbejder med en menneskelignende krop, der vises på en sort plade. ET kroppen er 160-180 cm lang. Hovedet er større end hos et menneske, og det er anderledes formet, med en vældig forhøjning på den bageste del af kraniet. Store og sorte øjne.
Maven er opsvulmet, muligvis fordi dens indhold er ved at gå i opløsning efter at have ligget ude i ørkenen.
Der er
seks fingre og seks tæer. Det ene ben er forkullet, hvilket formodentlig er sket ved nedstyrtningen. Ingen kønshår, ingen hår på hovedet.
Tilsyneladende ingen ribben. Ører og næse er små og rudimentære i sammenligning med vore. Der er ingen tænder, og der synes ikke at være nogen læber. Ørerne er placeret yderst lavt, neden under kæbens ophængningspunkt. Der er ingen navle. Der er formodentlig en kvindelig køns­åbning, men tilsyneladende ingen bryster. Visse forskere føler, at dette lig kan være en hybrid af ET/menneskelig oprindelse på grund af tilstedeværelsen af genitalier (ikke ET) og mangelen på bryster (ikke menneske).

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Et andet filmafsnit, der er set tidligere af Philip Mantle, en officer fra BUFORA (British UFO Research Association), viser en obduktion af en udenjordisk, der er mellem 105 og 120 cm høj og har fire fingre. Kodak selskabet har undersøgt nogle billeder fra filmen og siger, at den er af årgang 1947.

Forberedelse til kontakt

Der blev afholdt en prestigefyldt tredages international konference på Sheraton hotellet i Washington DC fra den 27. til 29. maj over, hvad der skulle være Jordens sande svar, når det kommer ud, at vi bliver besøgt af kulturer andetsteds fra.
Konferencen med navnet "
Når kosmiske kulturer mødes" omfattede foredrag af videnskabsmænd, akademikere, regeringsledere, professionelle forskere, militær­officerer, journalister og religiøse talsmænd. Denne store verdensklasse konference afslørede den solide accept hos politiske, akademiske, videnskabelige og journalistiske personer af behovet for at forberede sig til udenjordisk kontakt, og den fremkaldte mange bevingede erklæringer og afsløringer.

Sikkerhedsspecialisten John L. Petersen fra det nationale Arlington institut sammenlignede det igangværende skift i samfundet og kultur, der involverede dramatiske gennembrud i energikilderne, ET kontakt og teknologi - med skiftet fra Middelalderen til Oplysningens tidsalder.

Antropolog/journalist Michael Hesemann sammenlignede ET kontakt med en kopernikansk revolution nr. 2. Han berettede også, at UFO arkiver fra det sovjetiske KGB nu er blevet offentlige, idet de for ek­sempel afslørede, at et UFO i 1989 i to timer svævede over et sovjetisk atomvåben depot, indtil der endelig kom et MIG fly, der fik det til at forsvinde.  

Harvard psykiateren,
professor Dr. John Mack præsenterede fascinerende videooptagelser af hans samtaler med sydafrikanske mellemskoleelever, der så et UFO, der landede i udkanten af deres skolegård. Dernæst dukkede adskillige ET'er op, og den ene kom inden for en afstand af tre meter fra en skolepige, mens andre så til. (Læs hele rapporten om denne hændelse her på UFO-SANDHEDEN).

Washington Post journalisten fortalte, hvordan hun havde modtaget en mangfoldighed af rapporter om UFO virkeligheden fra forskellige militærofficerer, hun havde talt med.

Jaime Maussan, produceren af Mexico's Sixty Minutes  fjernsyns dokumentarprogram, viste en række videobånd af UFOer over befolkede centre i Mexico. Disse bånd viser strukturerede fartøjer, hele flotiller af UFOer og en lodret søjle af UFOer inden i et gennemsigtigt plasma (?) felt. Den mest forbløffende optagelse er en natlig optagelse af et UFO, der svæver nær jorden, og senere ses en "praying-mantis" type udenjordisk, illumineret, der vender sig imod kameraet i en afstand af måske en husblok.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Zecharia Sitchin, ekspert i sumerisk kultur, præsenterede materiale fra ældgamle sumeriske tavler om­handlende fordums kontakt mellem udenjordiske og det moderne menneskes forfædre.

Organisatoren af Kosmiske Kulturer konferencen, Dr. Scott Jones, har fremstillet videobånd fra konferencen, og de er til rådighed for personer fra kongressen og Det hvide Hus, så at de kan blive klar over, at repræsentanter fra de videnskabelige, akademiske, professionelle og journalistiske lag er velinformerede og accepterer realiteten af UFOer og udenjordiske. Scott Jones har ligeledes for nylig sendt en oversigt over holdninger til og årvågenhed over for UFOer til alle kongressens medlemmer.


En hemmelig regering?

Den 13. april 1995 holdt familielæge Jesse Marcel Junior, M.D., en tale i Helena, Montana.
Dr. Marcel er søn af den efterretningsofficer i Hærens Flyvekorps, der
var til stede ved tallerkenstyrtet ved Roswell i 1947. Dr. Marcel fortalte, at han i 1991 blev inviteret til Washington DC af Dick D'Amato, der er specialist i NSA for senator Robert Byrd og forbindelsesofficer i det nationale sikkerhedsråd.
Dick D'Amato insisterede, at Dr. Marcel og han selv skulle mødes i et "sikkert rum". Jesse protesterede og svarede, at han ikke ville sige noget, han ikke havde sagt tidligere. Men D'Amato insisterede, idet han sagde, at han havde hemmelige ting at diskutere.

D'Amato indrømmede over for Dr. Marcel, at der
havde været et styrt ved Roswell, og at der var udenjordiske intelligente væsener ombord. Dette var første gang, Dr. Marcel havde hørt nogen i regeringen indrømme UFO styrtet.
Dr. Marcel sagde, at D'Amato's svar på, hvor vraget nu befandt sig, var: "Vi [Det nationale sikkerhedsråd] véd det ikke." D'Amato fortalte ham, at oplysningen om, at UFOer var virkelige, skulle frigives, men at en utrolig stærk "sort fløj" af regeringen havde holdt det hemmeligt, og at der ulovligt blev brugt enorme summer af penge. Han fortalte også Dr. Marcel, at det nationale sikkerheds­råd prøver at finde ud af, hvem disse mennesker er, og hvorfor de holder det hemmeligt.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
UFO forskeren Stanton Friedman bekræftede (og havde også deltaget i) dette møde med Dick D'Amato. Forskeren Timothy Good var også mødtes i al fortrolighed med Dick D'Amato i Washington og London. Mr. Good bekræftede, hvad D'Amato sagde, og vil i sin næste bog berette om deres møder og implikationerne af, hvad der blev afsløret.

I England rapporterede den store London avis The Mail den 2. juli 1995, at Nick Pope, leder af forsvarsministeriets luftstabs sekretærkontor for specielle rapporter, havde trukket sig tilbage og bekendtgjort offentligt, at han tror på UFOer og har set utallige officielle rapporter, mens han arbejdede i forsvarsministeriet.


Gamle indianere opfordret til at frigive ET oplysninger

Indianske åndelige ledere har modtaget budskaber om, at det nu er på tide over for den hvide mand at røbe hemmelige, århundredgamle, mundtligt overleverede traditioner om udenjordiske besøg. Under disse besøg gav ET'erne indianerne velsignede oplysninger og healede nogle af deres syge. Nu vil en indiansk åndelig leder samle nationens altervogtere fra stammer i nord-, syd- og centralamerika midt i juni 1996, og han inviterer visse engelske ET eksperter, så at alle kan udveksle deres viden i en kollektiv, oplysende kreds.

De udenjordiske lader også til at benytte sig af en plan i fire dele for at afsløre deres tilstedeværelse:


Antallet af UFO rapporter er steget

I mellemtiden er antallet af UFO/ET rapporter i 1995 steget. Den 9. juli, i nærheden af Versailles, Missouri, så to officerer fra luftvåbnet og et dusin andre vidner fem meget store UFOer - et trekantet fartøj og fire skiver, hver af dem var lige så lang som en fodboldbane, og de svævede over en bar mark.
På jorden gik 20-25 udenjordiske omkring. Der var tre forskellige racer: Nogle var små med rødlig hud og store ører; en anden type blev beskrevet som lysende energi væsener, og en tredje gruppe menneskelignende ET'er var iført skidragter.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Den 6. august så mange mennesker klynger af UFOer over Bakersfield i Californien, og det blev omtalt i Bakersfield avisen. Den 7. september, midt om eftermiddagen, blev der set et sølvgråt, cigarformet UFO på størrelse med et mindre fly stige ned og lande på en FEMA (Federal Emergency Management Agency) undergrunds facilitet ved Seattle.

Den 20. september drejede to politimænd fra Blackshear i Georgia telefonnummeret 911 for at rapportere en parade af seks til otte forskellige slags UFOer. En politimand rapporterede, at hans køretøj var blevet løftet af et UFO. Georgia vicedirektøren gik udenfor, og følgende syn udfoldede sig foran ham: Oplyste UFOer af forskellige typer, et cigarformet fartøj, et kilefor­met, et fodboldlignende der blev blodrødt, en flyvende skive der rettede en grøn stråle mod jorden samt en 'Adamski' type med tre kugleformede udvækster under et klokkeformet skrog.

Den 21. september, Salina i Kansas, fik to politifolk i et let fly øje på en formation af UFOer, og de optog en video med deres camcorder.

Den 22. september i Redmond, en forstad til Seattle, så to kvinder, hvoraf den ene er astro­nom af profession, en række fartøjer med pulserende, røde lys.

I begyndelsen af november udsendte Sightings en videooptagelse af et enormt, cigarformet UFO, der bevægede sig meget hurtigt ved dag på himlen over Salida, Colorado.

11. juni 1995 blev et UFO set svæve over CIA's hovedkvarter i Langley, og det blev rapporteret i den lokale avis i McLean, Virginia, samt i The Washington Post. UFOet sendte et klart lys ned mod hovedkvarteret. Dernæst drev det nordpå i retning af Great Falls, Virginia, hvor Ron Pandolphi, der leder UFO kontoret i CIA, har sit hjem. Kunne det være, at ET'erne siger: "Spillet er ude!"?

Efterfølgende begivenheder i 1997, herunder en forudsagt bekendtgørelse af den kommende oprettelse af den første, officielle åbne erklæring om ET tilstedeværelse på Jorden det følgende år, vil i 1998 gøre det praktisk taget umuligt for nogen informeret person at benægte realiteten af udenjordiske. 

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT