Videnskabelig baggrundsmateriale
- gå ikke længere rundt i uvidenhed -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, 2002 ©

Læge og Professor Rauni-Leena Luukanen har deltaget i mange internationale møder, arrangeret af topvidenskabsfolk, hvor spørgsmål omkring udenjordiske civilstationer og livet på andre planeter, er forhandlet fortroligt.

I Finland har folks indstilling til de såkaldte overnaturlige fænomener i høj grad ændret karakter i de seneste 15-20 år. Nu tør man tage en saglig diskussion om nye dimensioner og deres udtryksformer på TV, i radio og i den trykte presse.
Folk har fået en større viden og erfaring. Oplyste mennesker smiler, når enkelte teologer forsøger at stemple alle parapsykologiske fænomener som djævelens værk.

Frygt og uvidenhed er ved at vige for saglig forskning. Den store offentlighed ved fremdeles meget lidt om udforskning og parapsykologiske fænomener, men der er sket fremskridt.
En professor i parapsykologi ved Universitetet i Edinburgh har blandt andet besøgt Finland, og forelæst om forskningsresultater, og stadig flere mennesker vover nu at fortælle om deres personlige oplevelser, uden at være bange for medmenneskers ironi og bristende forståelse.

Stormagternes officielle rapporter om ufo-forskningen virker forvirrende på mange, fordi de klart afslører, hvor mangelfuld vort generelle verdensbillede er.

I februar1993 arrangerede Virginia polytekniske institut og statsuniversitetet i USA den anden internationale TREAT konference. TREAT betyder forskning og behandling af usædvanlige skader. Deltagerne var læger, psykologer, fysikere og andre forskere.

De deltagende læger var i de fleste tilfælde specialister i rum- eller luftfartsmedicin samt psykiatri. Mange af forelæsningerne var professorer fra de mest kendte universiteter i USA. Der deltog også embedsmænd fra regeringen, ufo-eksperter fra Hæren, Luftvåbenet og Marinen samt en europæisk stormagts regering. Dekanen ved det fakultet, der arrangerede kongressen, var både uddannet læge og rumingeniør.
Konferencen blev holdt for lukkede døre. Pressen fik blot en kort udtalelse, hvor de emner mødet behandlede, var nævnt. Hensigten med konferencen var at diskutere usædvanlige skader og deres eftervirkninger i form af stress ved påståede ufo-kontakter.

Uvidenhed og fordomme
På mødet blev det konstateret, at uvidenhed og fordomme blandt læger er almindeligt udbredt, og et kendt internationalt fænomen, som deltagerne mente var forståeligt på grund af emnets følsomhed og tavshedspligten.

Der har allerede været forsket i emnet i mange tiår, men først i de seneste år har også lægerne, i lighed med andre forskere, i stadig stigende grad været tvunget til at tage standpunkt til fænomenet, som de ikke har nogen kompetence i.

I et foredrag, som handlede om cirka 300 undersøgte og rapporterede tilfælde af "kidnapning" ind i et UFO, blev det fastslået, at de fleste bortførelser fandt sted i Nord- og Sydamerika. I Europa havde England det største antal registrerede tilfælde. Fra Asien var der kun meddelt nogle få.

Ifølge rapporten fra det franske CNES, blev der vedrørende UFO-kontakter altid rapporteret om et stærkt lysfænomen i luften, hvorefter der blev fundet medicinske skader på personen.
Personer, som havde oplevet en UFO-kontakt fortalte, at de følte, de var havnet foran en usynlig væg og var blevet midlertidig lammet. De kunne ikke bevæge sig, tale eller råbe, men de var i stand til at se, høre og lugte. Mange fortalte bagefter, at de havde mærket en svovlagtig lugt.
Patienterne led af første og anden grads forbrændinger, diarré og hårtab. Efter oplevelsen udviklede de søvnløshed, mareridt og psykosociale forandringer.

Symptomerne er blevet undersøgt, og ioniserende samt ikke-ioniserende stråling mistænkes som årsag til den dårlige almentilstand efter mødet med ufoerne. Skadernes nøjagtige årsag og tilblivelses-mekanisme er ikke kendt. det kan dreje sig om bivirkninger efter radioaktiv forurening, fordi der har været konstateret radioaktiv stråling både i jordlag og vegetation, der hvor UFOet var landet. Spæde blade er blevet gamle i biokemisk forstand.

Usædvanlige traumer efter ufo kontakt er en udfordring for lægerne. Drejer det sig om en global, flyvende massepsykose, som har ramt ikke alene almindelige mennesker, men også personer o høje stillinger?

CIAs første chef, Admiral Roscoe Hillenkoetter CIAs første chef, admiral Roscoe Hillenkoetter udtalte allerede i 1960: "Ukendte flyvende genstande opererer under intelligent kontrol. Det er livsvigtigt, at vi får at vide, hvor ufoerne kommer fra, og hvad der er hensigten med dem"

Folk, som har være nødsaget til at henvende sig til læger eller hospital på grund af skader, de påstår at have pådraget sig under kontakt med UFOer, er næsten uden undtagelse blevet modtaget med afvisning og mistro.
Det materiale, der præsenteres for behandlerne, ligger fjernt fra helsepersonalets uddannelse, holdninger og især personlige samt kulturelle forestillinger og intelligensniveau. Derfor bliver fænomenet hårdnakket afvist. Det anses for umuligt, og er derfor ikke-eksisterende.

Gennem hypnoseundersøgelse er det dog i nogen grad lykkedes at belyse problemet. Psykologiske undersøgelser, blandt andet en afhandling skrevet af Doktor i psykologi ved Universitetet i Wyoming, June Parnell, viser at mennesker, der har oplevet en ufo kidnapning, har en helt normal personlighed og en intelligens som ligger over middel.
Dette at psykopatiske træk helt savnes, er en overraskende kendsgerning. Mange mennesker i forskellige lande og verdensdele har fine overensstemmende erfaringer, på trods af, at de adspurgte personer både havde en helt forskellig kulturbaggrund, sociologisk-økonomisk situation, uddannelse, job, intellektuel og følelsesmæssig baggrund. I USA er indtil nu skrevet seks doktorafhandlinger om emnet.

Desuden har de undersøgte personer i hypnoseforsøg vist sig at være særdeles modstandsdygtige over for suggestion, som man har brugt for at prøve at få dem til at forandre deres beretning.
Når patienterne fortæller om deres oplevelser, kan de af ren uvidenhed blive stemplet som psykotisk blot på grund af kidnapningsrapporten. Alligevel bekræfter det meget høje stress-niveau efter traumaet deres beretning. Observanderne kan ikke fra deres uddannelse trække konklusioner, der klart viser, hvor objektive beretningerne om ufo kidnapningerne er.

Patienternes internationalt sammenfaldende historier virker unægteligt fantastisk. Efter at patienterne har set et lysfænomen eller opdaget et ufo, indtræffer der et hukommelsestab, akkurat som når man slukker lyset på en kontakt. Alt bliver mørkt. Først under hypnosen husker de, at de på en uforklarlig måde var havnet i et rundt værelse og liggende på et undersøgelsesbord, uden at kunne bevæge sig. I den stilling er der blevet foretaget forskellige forsøg med dem.

Seksuelt er parringsforsøg og genetisk manipulation, de oplevelser, rapporterne beskriver som mest traumatiske, i lighed med påstande om placering af mikroprocessorer i hjernen eller i muskulaturen. En professor ved etnkendt teknisk højskole, præsenterede på konferencen nogle fortrolige rapporter om mikroprocessor-undersøgelser.
Hvad drejer alt det her sig om? Fantasi, hallucinationer eller en epidemisk massepsykose?
Officielt er man af en helt anden mening. Obduktionsrapporter om humanoider, der betegnes som super intelligente viser, at deres anatomi afviger fra menneskets anatomi, specielt på det seksuelle område.

Man har målt deres IQ (intelligens kvotient) til cirka 200. Fortrolige udtalelser fra astronauter og kosmonauter og en vedtagelse i FN, ligesom de svar, regeringerne i forskellige lande gav på en forsknings-opfordring fra FN i 1978 viser, at man anser forskning på dette område vigtig i forbindelse med sikkerhed, teknologisk udvikling og velfærd. [Læs dog også de hemmelige sider].

Uanset hvad man mener om disse ufo tilfælde, er de en opfordring, blandt andet for lægevidenskaben, patienterne skal jo behandles.