Hjælp til Jordens beboere
- og hjælp til Jordens fortsatte menneskelige udvikling -

Dansk bearbejdelse: Poul-Erik Nielsen, 2002 ©

Tænk, om de ukendte klare stjerner på nattehimlen er rumskibe, store som en by eller et lille land! De kan have flere hundrede eller tusinde indbyggere, som er "stationerede" i nærheden af Jorden. Fra disse skibe sendes små forbindelsesfartøjer til Jorden, for at samle oplysninger og for eksempel undersøge, hvor meget den radioaktive stråling og miljøforureninger er øget, og også hvordan stråling og forurening har påvirket dyre- plante- og mineralriget samt menneskene.

På de store moderskibe har rumbeboerne avancerede videnskabelige laboratorier, hvor man blandt andet foretager forskellige eksperimenter. Fartøjerne er faktisk som hele byer med parker og huse. Der bliver man født, vokser op, lever og dør. Fartøjerne fungerer som moderskibe for rumfolk, hvis opgave det er at iagttage og kontrollere livet på Jorden.

Kun undtagelsesvis får menneskene kontakt med de store moderskibe. I regelen indskrænker rumfolkenes forbindelse med menneskene sig til at bortføre personer til de små forbindelsesfartøjer (som vi normalt betegner som UFOer), som for det meste kun har en besætning på tre til fire individer. Af og til anvendes også ubemandede små fartøjer, til tider kun en robot, der udfører bestemte opgaver.

Fartøjernes nærværelse, og den kontrol de udøver, er kun til nytte for os. Det er en trøst at tænke på, at højteknologiske civilstationer forsøger at hjælpe os og hindrer os i at ødelægge alt.

Menneskets frie vilje

Men ifølge universets love, er det ikke tilladt at gribe ind i menneskets frie vilje. Netop derfor er kontakten ikke synlig. Det er muligt at overvåge livet på Jorden, også fra underjordiske baser, som for det meste ligger i bjergområder eller under søer. Tips om beliggenheden kan vi få gennem usædvanlige hyppige ufo-observationer visse steder.

Vi nærmer os en fase, hvor menneskeheden vil få oplysninger om officielle kontakter. Disse kontakter er ikke længere begrænset til det åndelige plan, de er konkrete og fysiske. Menneskene vil blive dybt rystet, specielt de grupper, der på alle mulige måder har forsøgt at negligere og forvrænge menneskers oplevelse på dette område.

Rundt omkring i verden bliver der stadig oftere rapporteret om tilfælde, hvor folk, som fysisk er fuldstændig sunde - flyvere, sygeplejersker, psykologer, læger, professorer, bønder, politifolk med videre - fortroligt aflægger rapporter, der virker usandsynlige.
Disse mennesker fortæller, at de har hørt samtale via telepati med deres "kidnappere". De konstaterer enslydende, at de ikke må huske deres oplevelser. Når de har drukket den væske som "kidnapperne" giver dem, slettes så godt som alle erindringer om hændelsesforløbet fra deres dagbevidsthed.

Det virker, som om beboerne i det ydre rum foretog genetiske undersøgelser på personerne. På samme måde foretager vi her på Jorden jo forsøg med laverestående dyr.

Selv om menneskeheden ikke vover at stifte bekendtskab med andre civilstationer på grund af frygt, teknisk uvidenhed, fordomme eller manglende evne, burde man ikke blive forbløffet over, at civilstationer på et højere niveau er interesseret i udvikling på alle niveauer, derfor også Jorden.

De anskuer deres egen forskning, som vi ser på rotteforsøg. Forsøgene skal fremme udviklingen og lægevidenskaben, og dermed redde menneskeliv. Man kan gøre eksperimenter med laverestående væsener i videnskabens navn, uden større hensyn til deres følelser.
Men for et menneske, er det et frygteligt chok pludselig at befinde sig i en situation, hvor det behandles lige så kønsløst som et forsøgsdyr. Selv om det formentligt drejer sig om en forandring af menneskeslægten, indser Jordens beboere ikke lige nu, at det faktisk er, hvad de har behov for i den udviklingsfase, de befinder sig i.


Bag al eksistens findes der et system, som går over menneskets forstand.
En krydsning mellem mennesket på Jorden og en beboer i verdensrummet, som er frembragt ved hjælp af kunstig befrugtning, klarer sig sikkert bedre på begge planeter, fordi han har begge racers egenskaber.
Det ydre væsen kan lige et menneske, men de psykiske evner stammer fra en anden civilstation, hvor alle kan gå på vandet, har helbredende evner, benytter sig af clairvoyance og forvarsler, og som har yderligere andre egenskaber, der her på Jorden betegnes som overnaturlige.

Der er kvinder på Jorden, som pludselig har følt, at de var gravide med morgenkvalme og det hele. Efter nogle måneder er svangerskabet pludselig væk. Vi tør end ikke forestille os den forbløffende mulighed, at det kunne dreje sig om noget langt mere alvorligt end indbildt graviditet.
Sagen får en helt ny betydning, hvis vi anskuer den fra en anderledes vinkel, som et genetisk eksperiment, muligvis med tilknytning til andre dimensioner i verdensrummet, og fosteret, som et resultat af det, fjernet for at vokse på en anden planet.
En befrugtet ægcelle kan på tilsvarende måde lægges ind i livmoderen, og det indebærer, at jomfrufødsler er  mulige. En civilstation, som står højere end vor, har kendt denne teknik i mange tusinde år. På Jorden er det først blevet muligt i løbet af de seneste ti eller tyve år.
Disse spørgsmål undersøges allerede i visse kredse indenfor videnskaben. Men da emnet er følsomt, bliver forskningsresultaterne ikke offentliggjort.