Stjernegæsterne

Stjernegæsterne ser forskelligt ud
© af Poul-Erik Nielsen, Sc.D., Januar 200312 slags af racen "de Grå"
"
Race" forskelligheden varierer på forskellige måder blandt vore Stjernegæster.
Mere forskning i exo-biologien (videnskab af Stjernegæsternes fysiske livsstruktur og processer), vil hjælpe os til bedre at forstå, hvor mange intelligente racer der kan eksistere.
Så ville den allerede frigivne forskning omkring Stjernegæsternes (exo-") biologi, være brugbar i større omfang (som det sker ved NASA's Research Center i Sunnyvale i Canada og ved Los Alamos National Laboratorier i New York.

For overskuelighedens skyld, vil jeg bruge ordet "race", når jeg beskriver forskelligheden blandt Stjernegæsternes forskellige anatomiske egenskaber.

De største forskelligheder blandt Stjernegæsterne, er antallet af varianter. Der er variationer i størrelse og andre detaljer af det ydre (som vi kan kan kalde kroppen) på de forskellige planeter.
En af disse racer er populær, og er betegnet som de "Grå". De "Grå" er oplyst af diverse uforsigtige skribenter som: korte, lodrette tobenede væsener, tre en halv fod høje med gråhvid hud, stort hårløst hoved, kæmpe store sorte øjne uden pupil og øjenlåg, en smal kæbe, små næsebors huller, men ingen næse, en lille tynd sprække som læbe, horisontal sprække som mund, tynd krop men uden ribben og ingen tydelige kønsorganer, lange, spinkle men overraskende stærke arme, så lange at de når knæhøjde, hænder med tre lange, sammengroede fingre som i enden kan ligne kløer i stedet for negle, men ingen tommelfingre.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
12 racetyper af de såkaldte "grå"
Det er sikkert, at der er en sådan race af udenjordiske, eller en race med flere variationer. De er ligeledes:
Fem fod høje "Grå", syv fod høje "Grå", "Grå" med brun hud, "Grå" med sort hud, "Grå" hvis øjne har en tynd membran som kan forlænges på tværs i øjet, "Grå" med midnats-blå øjne, "Grå" med et tynd og fint hår på hovedet, "Grå" med fingre og "Grå" med tre eller fire fingre og en 'anden finger' der, hvor den menneskelige tommelfinger ville være, og "Grå" hvis fingre slutter med en sugekop lignende enhed.

Der har også været Stjernegæster, hvor det er rapporteret at de havde store foldere på bagsiden af hovedet, en serie af dybe foldere eller sprækker i toppen af hovedet som skrånede ned forover og med en kraftig mørk skygge over øjnene.

Er disse tolv forskellige racer eller variationer, baseret på udviklingen i forskellige klimatiske zoner på en planet? Repræsenterer denne racemæssige variation en beboet planet i et stjernesystem? Eller er disse variationer til stede indenfor en gruppe af stjernesystemer? Eller er de "Grå" tilstede i mange forskellige stjernesystemer, sammen med andre racer på andre planeter, indenfor det samme stjernesystem? Sandheden er, at vi ved det ikke. Eller i det mindste, efter den information som er frigivet til det offentlige.
Således er vi nu fremme ved informationen, om de forskellige typer af intelligente væsener, som besøger vor planet, Jorden.

En anden slags variation indenfor racerne, er beklædningen. Mange har rapporteret - fra fysisk kontakt - at de "Grå" gæster ikke bar nogen form for beklædning. Andre har set "Grå" bærende lange kåber og hætter over deres hoveder. Andre igen har set de "Grå" i forskellig slags påklædning, som tætsiddende fittings. De "Grå" er ikke den eneste race, som er set at bære en form for kåber.

Andre racer af Stjernegæster er fire til frem en halv fod høje væsener, med et noget stort hoved (i sammenligning med det menneskelige hoved), men ikke så proportionelt stort som de "Grå", de har store (men mindre end de "Grå") mørke ovale øjne, spinkel krop og arme, samt en hånd med tre lange fingre, som i enden af fingrene hverken er en klo eller sugekop, men nærmere en "ordinær" finger form.

Den "Bedende Mantis" type
En mere distinktiv type af de venlige stjernegæster, er den "Bedende Mantis type" race. Disse væsener har lange, smalle ansigter, med lange smalle, store øjne, skarpt kantet opadrettet næse i V stilling, giver næsten en insekt-lignende udseende.
Denne type er meget tynde, har lange kroppe, lange og ekstrem tynde arme, hvilket normalt er bøjet omkring midten, med hånd og fingre/vante næsten altid pegende nedad fra håndleddet, og benene let bøjede. Overalt en karakteristik som en "Bedende Mantis". Det skal bemærkes og noteres, at denne race overhovedet ikke kan sammenlignes med en insekt, men nærmere en intelligent, venligsindet og dog alligevel meget forskellig i forhold til den menneskelignende livsform. Der er såvel mandlige som kvindelige individer i denne race.

Racen "Reptilians"
En anden race, er den såkaldte "Reptilians" eller "Reptoids". Det som skelner disse "Reptilian" Stjernegæster ud fra andre er deres hud, som har fine skalaer som nærmest er glat, ansigtet er større end menneskets, menneskelige gul/grønne øjne med en stjerneklar pupil, øjnene er ofte ovale. Næse og mund ligner den menneskelige.

© Poul-Erik Nielsen, 2003, UFO-SANDHEDEN, http://www.ufo-sandheden.dk <©>
Racen "Jawas"
En anden gruppe af Stjernegæster, kalder jeg "Jawas" efter deres lighed med væsenerne i filmen "Star Wars". Denne gruppe er forskellig ved deres beklædning. De klæder sig med hætter og kåber, er generelt små (tre til fire en halv fod høje), og deres ansigter er gemt af skyggerne fra deres hætter.
Til tider er der en meget højere beklædt væsen ombord på UFO fartøjerne, som ofte står ved undersøgerens venstre side, som han/hun udfører på gæstens medicinske undersøgelsesbord. Nogle, som er blevet undersøgt af disse væsener, har noteret sig at de havde glødende øjne under "Jawas" hætterne. Andre, som blev undersøgt, har rapporteret at de fik et glimt af væsenets ansigt. Det var en type af de "Grå". Andre igen, så hverken glødende øjne eller "Grå" under hætterne, men så udelukkende kun skyggerne.

UFO'erne er bemandede med flere racer
Der er ofte flere forskellige racetyper ombord på UFO'erne. I sådan et tilfælde, kunne der være "Jawas" eller "Bedende Mantis" typer eller "Reptoids" eller "Grå" forenet i en koordineret indsats i forbindelse med videnskabelige eller medicinske opgaver.

Nogle få af de undersøgte (Jordiske mennesker) har bemærket en robot lignende figur, hvis bevægelser (eller mangel på samme) ser ud til at være fjernstyret af Stjernegæsterne, for at observere og muligvis at tage diverse objekter.
Der foreligger ingen rapporter om, at robotter har kunnet kommunikere med de personer, som har været underlagt en sådan undersøgelse. Det robot lignende væsen foretager de mere upersonlige opgaver af informations-indsamlingen uden risiko, som Stjernegæsterne ellers kunne blive udsat for af den fjendtlige menneskelige race.

Racen som ligner dig og mig
Professor Richard Boylan, Ph.D. har gennem sin forskning også fået en del positive rapporter om "Humanoider", "Blonde", eller "Nordisk" Stjernegæster. Disse racer er helt menneskelignende. Der er virkelige Amerikanske og andre indfødte personer hos hvem, at deres oprindelse peger mod oprindelse fra verdener af menneskelignende besøgende fra Pleiaderne (Pleiades), Sirius, Orion og andre stjernesystemer.
Faktisk kan du ikke se forskel på de "Nordiske" fremmede besøgnede og så en almindelig Jordisk Nordisk menneske (Scandinaviske og Amerikanske indfødte)
.

"Jeg har også haft rapporter, hvor den undersøgte person troede, at Stjernegæsten var menneskelig", siger Professor Richard Boylan, Ph.D.
I nogle tilfælde skiftede det til en Stjernegæst mental visualisering i hukommelsen (hjernen) hos den undersøgte. Ved at se nærmere efter, har det været muligt for de undersøgte, at se det virkelige ikke-menneskelige ansigt bag det "menneskelignende" ansigt.

Professor Richard Boylan, Ph.D., inviterede en person til nærmere analyse og test, som påstod at hun havde været bortført, og havde været underlagt en undersøgelse hos et eller anden slags menneskelignende væsen.
Han bad hende se nærmere og forsigtigt på alle ansigter af "menneskelignende rummænd". Da hun gjorde det, udbrød hun "Ohh min!, "Det er jo ikke et menneske". Det er en af de Grå." Andre detaljer gjorde mig mistænkelig. Så jeg foreslog at hun indgående studerede ansigtet af de "Grå" gæster. Skræmt og rystende nervøs, kunne hun se, at det var en "Reptoid" som før havde udklædt sig mentalt som en af de "Grå".

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Racen "Dwarf"
En anden Stjernegæst race, som ofte er beskrevet som en lille og buttet "Dværg", med rundt og buttet ansigt. De synes at have til opgave at udføre mere simple opgaver, i forbindelse med en kontakt.

Mange andre racer eller typer af besøgende kunne beskrives. Du finder også en nærmere detalje af nogle andre af disse typer, på en anden side her på UFO-SANDHEDEN. Vi som mennesker er udfordret med intelligent liv, som er så langt forskellig fra vort, som kan virke forstyrrende på os. Men det kan også påminde os om, at alt er myriader i dets udvikling af livsform, inklusive intelligente livsformer, på tværs af Universet.
Stjernegæsterne fortæller os, at vi er en speciel varierende blanding af intelligent liv.

Således, når nogen af os har et møde med en Stjernegæst, har vi virkelig et møde med vore "fjerne fætre", eller brødre, således er vi 'Sønner og Døtre af den Kosmiske familie'.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT