UFO observation i 1929
- dengang var det svært at forklare, hvad der viste sig på himmelen -

Hændelses-dato: april måned 1929
Observationssted: Colorado, USA
Antal vidner: 1


UFO over Ward Savværk, Slideward, Colorado
UFO over Ward Savværk, Slideward, Colorado

Fotograf observerede i 1929 et UFO svævende i luften.

Ward Savværk, Slideward, Colorado, april 1929.

Denne hændelse er genfortalt af fotografiets indehaveres datter, som fortæller:

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
"Fotoet er taget af min far, Edward Pline ved savværket i Ward, hvor vi boede og levede dengang.
Det var i 1929. Jeg var dengang seks år gammel.

Min far var der for at fotografere savværket i forbindelse med en fotoopgave, og da han havde taget billedet, beskrev han det som en "
forfærdelig og skrækkelig dundrende bælte" og en meget stor rund ting, større end de største kampsten, svæve rundt der i luften over ham og de andre på savværket.

Han var chokeret og meget rystet over det, han havde været vidne til.

Du kan se det på billedet her.
Ingen af savværksarbejderne observerede den der tingest, som ses på fotoet, men de hørte alle en skrækkelig høj lyd af en slags, og følte at jorden rystede.
Senere i mit liv, har jeg prøvet at efterforske denne hændelse ved County Historical Society, men der fandt jeg ikke nogen reference til det.
Min far døde nogle få år efter denne observation, og det er ikke lykkedes mig at finde nulevende savværksarbejdere fra dengang.

Men
det jeg fortæller er sandt, og fotografiet stiller jeg til rådighed, så hvis der er tvivl om sandheden, må enhver gerne analysere dette fotografi."

Fortalt af Miss Hetty Pline.


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT