Landmanden filmede UFO på nært hold
- desværre medførte det et helvede for landmanden Paul Trent og fru Evelyn Trent, Oregon, at informationerne blev offentliggjort -

UFO observationssted: Landbrugsejendommen 300 meter syd for Salmon River Highway (U.S. 99W)
Observations-dato: 11. maj 1950 fra klokken 19:30 til 19.45 + rapporter 1967, 1970, 1975, 1976, 1998 maj 1950, 
Antal vidner: > 3 + Medhjælpere på landbrugsejendommen samt folk i huse, hundrede meter borte+ Condon rapporten


Landmand Paul Trent

Foto Landmand Paul Trent.

Den 11. maj 1950 lykkedes det landmanden Paul Trent, McMinnville, Oregon, at tage to fotografier af et tallerken-formet flyvende objekt med en tenformet konstruktion.
Efter omhyggelige analyser af hans to fotos, blev enhver svindel udelukket! Derved kom eksperter til den overbevisning, at Trent faktisk havde fotograferet et ukendt udenjordisk flyvende objekt (UFO).
Update: (1976 blev Paul Trents to billeder blev analyseret af den amerikanske forening Ground Saucer Watch (GSW), som på daværende tidspunkt var den eneste gruppe, som i ufologiske kredse havde adgang til computerudstyr, der kunne digitalisere billeder og analysere dem. Analysen bekræfter Dr. Bruce Maccabees konklusion om, at der er tale om et større objekt langt fra kameraet.)


Fru Evelyn Trent (Vidne 1) var ved at fodre kaniner bag gården, syd for gården og øst for garagen, da hun første gang observerede UFOet.
.
Hr. Paul Trent (Vidne 2) befandt sig inde i huset på dette tidspunkt.
 Dette foto er dokumenteret ægte
Dette foto af et UFO er dokumenteret ægte 

Fru Evelyn Trent, (Vidne 1) fortæller:

"Jeg råbte til ham og løb ind i huset for at hente ham i køkkenet, skønt en medhjælper på gården som befandt sig lige i nærheden, også observerede UFOet som kom svævende fra Nordøst og langsomt svævede hen mod dem.
Jeg skyndte mig ind i huset for at hente kameraet, mens Paul Trent (Vidne 2) løb hen til bilen. Paul Trent tog kameraet, som Fru Evelyn havde hentet, og da var kameraet allerede klar til at fotografere med".
 
"Objektet kom direkte hen mod os, og det så ud som om, det væltede en lille smule. Det var meget lyst, som skinnende sølv, og der var hverken støj eller røg."
 Ægte fotografi af et UFO over landbrugsejendomÆgte fotografi af et UFO over landbrugsejendom 
Ægte fotografi af et UFO over landbrugsejendom Ægte fotografi af et UFO over landbrugsejendom 

Vidne 2, (Paul Trent) forklarede at kort efter han tog det første billede, svævede UFOet mod Nordvest da han tog det andet billede. 
Begge billeder blev taget indenfor 30 sekunder.
Vidne 2, (Paul Trent): "
Der var ikke nogen form for flamme eller røg, og UFOet bevægede sig temmeligt langsomt, da jeg tog det første billede. Da jeg tog det andet billede, bevægede UFOet sig en smule til venstre".

Negativerne viser at de to fotos blev taget i rækkefølge.

Tog et par fotos af UFO, hvorefter livet blev et helvede!

Lige til sin død forsikrede landmand Paul Trent, at hans to UFO billeder var ægte (som også utallige gange blev bevist).
Evelyn Trent (Paul's kone) døde i 1997 og Paul Trent døde 1998.

Familien Trent tjente aldrig noget på deres billeder, og begge fastholdt til deres død, at oplevelsen og billederne var ægte.
I det, der blev hans sidste interview i 1998, udtalte Paul Trent:
"Jeg tog billederne, men jeg vil ikke eje dem. Jeg véd jo, hvor mange problemer de har givet os".
Evelyn var helt enig.

I et tidligere interview sagde hun:
"Som jeg har sagt før, så vil jeg aldrig tage sådan nogle billeder igen. Det giver alt for meget opmærksomhed".

Folk, som kendte ægteparret Trent, fortæller, at de var jævne og ærlige mennesker, der ikke kunne drømme om at lave et fupnummer.
Sygeplejersken Patti Lawler Scarbrough arbejdede i en årrække for familiens læge, og hun fortæller:
"Jeg kendte hr. og fru Trent gennem hele min tid som sygeplejerske. De var de mest jordnære, søde og troværdige mennesker, man kan ønske sig at møde ... Igennem alle årene talte de aldrig om billederne, selv om de var verdensberømte. De var blot beskedne landmænd med et kamera på det rette tidspunkt“.

De fotos du ser her, er naturligvis ægte - såvel fotos som negativer er undersøgt i detaljer af videnskabsmænd!

Undersøgelse:

Vidnerne beskrev objektet som "meget lyst, mest sølvlignende"
(1); "klart metalliske, sølv eller aluminium farvet, med en berøring af bronze ... det forekom at have en slags sort overbygning . . .
(2); sølvlignende i toppen, men med mere bronze i bunden. Den helt klare, aluminiums-lignende, men ikke spejlende, reflekterende overflade, synes at være bekræftet ved analyse af negativerne.
Der var ingen støj, flammer, eller røg. Da objektet skiftede retning, blev vidnerne udsat for en slags vindstød, men det kan ikke bekræftes at komme fra selve UFO'et.
Vidne 2 (Paul Trent) nævnte hans observation og viste billederne til nogle få venner. Han har ikke på noget tidspunkt søgt efter publicity omkring billederne, men har dog tilstået, at han i stedet var bange og nervøs for oplevelsen og billederne, og han var bange for at få problemer med den Amerikanske Regering, hvis disse billeder og oplevelser kom offentligt frem.
Mulighed af fabrikation:
Alle tekniske undersøgelser er at finde i fuld overensstemmelse med vidnernes forklaringer. (komplet liste over test, se da venligst på vor Engelsk sproget side). Muligheden for optisk fabrikation er borte. En model kastet i luften fra en hånd, er umuligt, sammenlignet med UFO'ets rotation jvnf. vidnerne samt negativerne.

Og her er det officielle resultat af Condon-rapporten:

"Det drejer sig om en af de ufo-rapporter, hvori alle faktorer geometrisk, psykologisk og fysisk underbygger den påstand, at et usædvanligt flyvende objekt - sølvskinnende, metallisk, skiveformet, større end 10 meter i diameter, og åbenbart ikke af jordisk oprindelse - fløj inden for to vidners synsvinkel".

UFO Fotograferet af landmanden Paul Trent

Foto: UFO fotograferet 11. maj 1950 af landmand Paul Trent.

Update: En undersøgelse, foretaget af den amerikanske forening Ground Saucer Watch (GSW) skriver blandt andet i en 17-siders dokument-rapport:
Objektet er meget stort, omkring 20-30 meter i diameter! Dette resultat - som GSW føler sig meget sikre på - nåede de frem til ved at måle opløsningen på objektets kant og sammenligne det med andre genstande på billedet, hvor afstandene var kendte.


Bemærkninger:
Der blev i 1967 nedsat en studiegruppe af det amerikanske institut for aeronautik og astronautik - verdens største videnskabelige organisation for udforskning af verdensrummet. Blandt de 32.000 medlemmer af AIAA var dengang navne som Wernher von Braun, den amerikanske minister for luftvåbenet Robert Seamans og astronauten Neil Armstrong.

Komiteen offentliggjorde sin betænkning om ufo-problemet i 1970 i november udgaven af AIAA's tidsskrift Astronautics and Aeronautics.
Dr. Joachim Kuettner fra National Oceanic and Atmospheric Administration i Boulder, Colorado, havde sat sit navn under som formand. Undersøgelsen af den afsluttede beretning fra Colorado Universitetet (Condon-rapporten) gav ikke undersøgelsesudvalget noget som helst grundlag for Dr. Condons påstand om: "at yderligere undersøgelse ikke på nogen måde vil gøre videnskabelig nytte".

Gennem en grundig gennemgang af Condon-projektet kom studiegruppen frem til, at 30 % (!) af de 117 detaljerede undersøgte ufo-tilfælde, ikke kunne identificeres. Man kunne altså med lige så god ret have draget den modsatte konklusion af rapporten: Et fænomen med en så høj procentdel af uforklarede tilfælde (30 %) måtte i sagens natur have vakt tilstrækkelig videnskabelig nysgerrighed til, at man videreførte undersøgelserne.....desuden fandt komiteen ikke, at det var noget holdbart argument, når Dr. Condon sagde: "Man kan med sikkerhed antage, at Jorden ikke vil blive besøgt af intelligent liv fra steder udenfor solsystemet inden for de næste ti tusind år".

"For os er det vanskeligt at ignorere den veldokumenterede, men ikke forklarende rest af tilfældene, som udgør den hårde kerne i ufo-kontroverserne", fastslog komiteen.
 Detaljeret avis artikel om UFO observationen
Detaljeret avis artikel om UFO observationen 

Komiteen udtalte endvidere:". . . den eneste fremgangsmåde, der kan give resultater, må være en vedvarende eftertrykkelig indsats for forbedret dataindsamling på en objektiv måde og højt kvalificerede videnskabelige undersøgelser. En sådan beskæftigelse med problemet kræver dog ikke kun opmærksomhed fra videnskabsmænd og ingeniører, men også at regeringsorganer er indstillet på at gå ind på fornuftige forslag på dette forskningsområde uden frygt for latterliggørelse og bagvaskelse".

Astrofysikeren professor J. Allen Hynek, der i mere end tyve år var konsulent for projektet Blue Book (et tidligere hemmeligt ufo-forskningsprojekt under det amerikanske luftvåben) beskrev den 28. august 1970 i et foredrag i London de udspekulerede metoder til identifikation af UFOer i Blue Book.
Et objekt, der ikke identificeres, blev identificeret som uidentificeret, og kunne så henføres under "identificeret"!
Metoderne har næppe ændret sig siden da. Hvis der bliver rapporteret om et ukendt objekt, bliver det meget ofte officielt bortforklaret med den antagelse, at det kunne have været det ene eller det andet (akkurat som Sydjysk UFO Information (SUFOI) som nu kalder sig Skandinaviens UFO Information, som ligeledes er ret hjernetomme og forsøger at bortforklare selv dokumenterede UFO beretninger med en slags naturlige fænomener).
 I stedet for at søge efter konkrete beviser, vælger man de enkleste konventionelle løsninger. Det kunne måske have været Venus - altså var det Venus. Det kunne måske have været en ballon - altså var det en ballon. Det kunne måske have været en satellit - altså var det en satellit ..... og så videre. Men en mulighed er bestemt ikke nogen kendsgerning!


Officielt anerkendelse - UFOer er virkelige:
UFOer er virkelige. Den første officielle anerkendelse af ukendte flyvende objekter kom i USA allerede i 1947 i et brev fra Chief of Air Technical Intelligence Center til chefen for luftvåbenet. Han fastslog heri, at man var nået til følgende konklusion: UFOer er virkelighed. Og kun et år senere sendte det samme organ en beretning til The Air Force Chief of Staff, general Vandenberg, hvor facit lød: UFOerne er af interplanetarisk oprindelse!