Minnesota vidne observerer aflang-formet UFO
- chokeret, og rystede i to dage efter UFO observationen -

UFO observationssted: Woodbury, Minnesota, USA
Observations-dato: 25. december 2013
Antal øjenvidner: 1
a
f: William I. McNeff, Minnesota Chef Investigator


Da øjenvidnet til denne observation ønsker at være anonym, er identificerede oplysninger fjernet.

Vidnet observerede et UFO, senere sendte det et kraftigt lys mod hendes bil og svævede lavt og langsomt over hende.

Den 25. december 2013 omkring klokken 21:00 kørte vidnet, en tidligere forretningskvinde, på vej hjem til Woodbury, Minnesota.
Da hun befandt sig nord for Century Avenue, bemærkede hun et mørkt objekt med stroboskoplys (flashlys) som manøvrede over golfbanen på den anden side af gaden i nærheden af, hvor hun boede.
Objektets form var svært at se på grund af mørket og tilslørende træer. Vidnet standsede bilen og overvågede objektet, hvorefter hun langsomt kørte fremad. Hun var tæt på Pouliot Parkway.
Et øjeblik senere svævede objektet mod hende, og bilen blev opslugt af et skarpt lys.
Det var mørkt, da det passerede svævende over hendes bil. Vidnet sprang ud af bilen og observerede to lys, 12-15 meter, som bevægede sig bort fra trætops niveau.

Vidnet skrev: ”Så det må være forsvundet, for jeg observerede det ikke igen nogen steder.” At objektet pludselig forsvinder, kan ske ved en tids-diskontinuitet, eller at objektet slukker dets lys eller fordi, det befandt sig i lav højde, og blev opslugt af træerne. Vidnet udtalte at hun blev efterladt forfærdet og i chok.


Analyse:

Vidnet nærmede sig fra syd. Da hun standsede bilen, kunne hun lokaliseres omkring en blok syd for Parkwood Drive på Century Avenue. Det vil være på stedet omkring Pouliot Parkway. Der er træer mod vest, hvilket også svarer til vidnets forklaringer.
Bredde- og længdegrad pr. Itouch kort var +44.923107 og -92.984415. For at være ved skoven på den østlige side af bilen, må vidnet have stoppet bilen lidt syd for krydset ved Pouliot Parkway.
Jeg ændrede CMS ”nøjagtige koordinator” til +44.923107 og -92.984415, bilens omtrentlige placering. Jeg ændrede også Event Gade til "Century Avenue og Pouliot Parkway."
Kortet, som svarer til den reviderede placering er filen "53033 map04". Den viser også en omtrentlig placering for objektet ved første observation og retningen det tog, da det svævede mod bilen.

Vidnets placering ved UFO observationen i byen Woodbury (Minnesota), tæt ved Pouliot Parkway


Hvis objektet svævede midt over golfbanen, da hun første gang så det, ville det have været omkring 500 meter (eller 1.600 fod) fra vidnet. Da objektet svævede tæt på bilen, steg vidnet ud af bilen for at observere objektet.

Hun skrev: "Jeg kunne ikke se noget, bortset fra stroboskoplyset, men fornemmede tilstedeværelsen af objektet svævende 3-6 meter over mig og mindre end 30 meter fra mig. Det svævede ind over skoven, og der var ingen gadebelysningen i dette område.

"Men hospitalet var to blokke derfra, hvor jeg observerede så det.” "Så det må være forsvundet, fordi jeg ikke længere kunne se det nogen steder."
Det må være forsvundet ud af mit synsfelt, da det svævede i lav højde og skjult bag træerne.

Objektbeskrivelse:

Vidnet sammenlignede objektets form som en hval, hvilket indebærer at det havde en aflang form.
Objektet udsendte stroboskoplys, som var kedelig sølvfarvet. Objektet i sig selv synes at være sort.
Vidnet erklærede at det nærmest var ligesom en stor hval, rullende rundt på havets overflade. Det begyndte at dreje til højre og kom hurtigt hen imod hende.
Da objektet nærmede sig, så vidnet først to lys, og derefter et større lys da det svævede hen over hende.
Hvis objektet befandt sig over midten af golfbanen, ville det have været 200 meter (eller 700 fod) fra vidnet.
Objektet svævede tilsyneladende meget lavt, da det passerede vidnet og hendes bil.
Vidnet sprang ud af bilen, og observerede stroboskoplys mod sydøst, og følte at objektet befandt sig i trætop højde da det var mindre end 100 meter væk. Vidnet mistede derefter hurtigt objektet af syne.

Interviews / udtalelser:

Jeg sendte en mail med spørgsmål til vidnet. Vidnet svarede på e-mail; "Hej Bill, jeg vil med glæde besvare alle dine spørgsmål, og bare så du véd det, så har Craig allerede registreret det. Ja, golfbanen er i vestlig retning. Min placering på Century var en blok syd for Parkwood. Alle hændelser skete på dette sted. Objektet synes at være sort, og drejede til højre. I næste øjeblik overstrømmede et stærkt lys min bil, og lyset strømmede ind gennem forruden.

Det så ud til at der var to lys og derefter et endnu større lys som jeg kunne se, da det kom nærmere hen mod mig. Jeg følte mig badet i lyset. Da det stærke lys forsvandt, steg jeg ud af bilen.

Jeg kunne ikke se noget, bortset fra stroboskoplyset, men fornemmede tilstedeværelsen af objektet svævende 3-6 meter over mig og mindre end 30 meter fra mig. Det svævede ind over skoven, og der var ingen gadebelysningen i dette område. Men hospitalet var to blokke fra hvor jeg så det. Så det må være forsvundet, for jeg observerede det ikke igen. Efter denne observation, rystede jeg i to dage. Jeg ved heller ikke, hvorfor de lige skulle være interesseret i mig.”

Naturligt eller menneske-skabt?

Der findes ikke et naturligt fænomen på det, som vidnet observerede og gennemlede. Muligheden for et menneskeskab objekt kan i dag ikke udelukkes, men anses for yderst usandsynligt.

Vejr-information:

Temperatur, 15,1 grader F (-9,4 C). Sigtbarhed: 10 mi.; Vind-hastighed: 8,1 mph (36,21 m/s); Vind-retning: Vest; Vejret: Overskyet.

Beliggenhed:

Suburban, golfbane til vest for vidnet og et skovområde til højre.

Bevis / undersøgelse:

Beviserne er alle verbale, men vidnets erklæringer korrelerer med terrænet og området.

Bekræftelse - troværdighed:

Vidnet har afgivet personlige reaktioner på det, som hun blev vidne til.
Vidnet har et forretnings- og uddannelsesbaggrund, og bachelor Associate of Arts (AA).
Vidnet anses for meget pålidelig.

Korrelere cases: 

Ingen sager, der kunne korrelerer med denne observation, blev fundet for hændelsesdatoen.

Konklusioner: 

Da vidnets beskrivelser korrelerer med detaljerne for området, og vidnet har afgivet reaktioner og hændelsen på det som hun blev vidne til, og som i øvrigt betragtes som meget pålidelig, konkluderes det, at vidnet oplevede en nær forbindelse (kontakt) med et udenjordisk svævende objekt, et såkaldt UFO.