Bortført i 300 år!!!

Bortført i 300 år!!!

I den Japanske overlevering Tango-Fudoki, skildres bortførelsen af et menneske, som boede i byen Tsutsukaha i Yosa distriktet, og som blev kaldt "Ø-barn".
Under et fiskedræt på havet, blev han besøgt af en gudinde, som tilbød ham at komme med hende til Himlen. Det påfaldende ved hans rejse, var mødet med syv og derefter otte drenge, som man kaldte Plejaderne (de syv) og Hyaderne (de otte).
Efter et ophold på tre år, fik Ø-barn hjemve efter Jorden og blev bragt tilbage. Han fandt godt nok også sin by igen; men blev her fortalt en legende om, at der for tre hundrede år siden var en mand, som blev kaldt Ø-barn, som var forsvundet fra byen.
Under sin rejse i rummet, havde Ø-barn været underkastet en tidsforskydning.

Hvis et rumskibs hastighed kontinuerligt bliver forøget med, hvad der svarer til Jordens tiltrækningskraft, og efter at have gennemfløjet halvdelen af strækningen bliver bremset med den samme kraft, så sker der følgende tidsforskydning:
Ved en flyvning i 10 menneske år, altså om bord i et rumskib, vil der ifølge tidsangivelserne være gået 24 år på Jorden.

Periode i et rumskibTidsperiode gået på Jorden
15 år i et rumskib80 år på Jorden
20 år i et rumskib270 år på Jorden
25 år i et rumskib910 år på Jorden
30 år i et rumskib3.100 år på Jorden
35 år i et rumskib10.600 år på Jorden
40 år i et rumskib36.000 år på Jorden
45 år i et rumskib121.000 år på Jorden
50 år i et rumskib420.000 år på Jorden

Kan du forstå det?
Hvis ikke, så gør det ikke noget, for også i kvanteverdenen kommer vor opfattelse af realitet til kort. Kvanteteorien går sågar så langt, som til at fortælle om vekselvirkningen mellem den menneskelige bevidsthed og kvanterne, selvom man kan sige, at disse forestillinger endnu er noget abstrakte.
De er endnu ikke trængt ind i menneskehedens kollektive bevidsthed! Nogle fysikere har ofte det indtryk, at der bagom vor verden befinder sig en højst hemmelighedsfuld og konstant værende mængde "Kvantesuppe".
Men lige så snart de forsøger at betragte den, får deres nysgerrighed omgående suppen til at forvandle sig til en sædvanlig realitet.
Vi mennesker kan ikke fatte kvanterealitetens sande struktur, for alt, hvad der kommer til syne, henholdsvis kommer inden for vor iagttagelsesområde, forvandles (ændrer) sig omgående til stof (masse).
Sådan må det også været gået for Kong Midas, denne sagnagtige konge, som aldrig oplevede, hvordan silke eller en kærligt strygende hånd føles, for alt, hvad han rørte ved, blev omgående forvandlet til guld.