Samtale med en rummand

Dino Kraspedon, der lever i Brasilien, påstår at have haft flere møder med aliens/ET'ere i 1952 og senere at have et møde med en kaptajn i en flyvende tallerken.  

De oplysninger der gives ham, lyder fantastiske for en jordboer, der stræber efter nye opfindelser på grundlag af matematiske formler og menneskets begrænsede kendskab til naturens love.

Kilde: ufo-kontakt, 2/1997.

 Dino Kraspedon - ført samtale med en rummand
Dino Kraspedon - førte samtale med en rummand 

Hidtil gældende anskuelser falder fra hinanden, når man med sine egne øjne ser en flyvende tallerken parkere midt i det "tomme" rum - eller skifte flyveretning i løbet af et sekund - og dette foregår lydløst og elegant. Det gør de - til trods for alle bortforklaringer, og de agter ikke at forsvinde fra vor Jords atmosfære.

Tværtimod er de her for at hjælpe menneskeheden over de vanskeligheder, den nye tid indebærer. De advarer os mod atomspaltning. Atomkraften kan aldrig blive et middel i fredens tjeneste, fordi atomspaltning er vold mod naturens ordnede tilstande.

Samtale med rummanden:
Spørgsmål: Har du noget imod at fortælle os, hvorledes de flyvende tallerkener navigerer?
Svar: Nej, det er klart, at interplanetariske rejser foreløbig ikke vil være mulige for jordmennesker, men vi vil give dem en idé om, hvorledes det foregår.

Det atmosfæriske tryk på Jorden er 1,033 kg. pr. cm². - Når du fylder et glas med vand, anbringer et stykke papir over det og vender det på hovedet, vil det atmosfæriske tryk på papiret afholde vandet fra at give efter for vægten - det vil ikke løbe ud af glasset.
Det er dette naturlige atmosfæriske tryk, vi bruger i flyvende tallerkener. Det er dette, der giver os den nødvendige drivkraft.

Hvis vi holder dette tryk neden under tallerkenen og anbringer en dekompression over dens top, vil skibet få et så enormt stød, som ingen kendt kraft kan måle sig med. Vi skaber et vakuum i den retning, vi flyver. Hvis vi har et lavt tryk på den ene side, er den anden side udsat for det fulde atmosfæriske tryk. Ethvert objekt - lige meget af hvilken art - kan kun bevæges, når der er skabt en afvigende spændingsenergi. For eksempel ved en tallerken med 20 meter i diameter, får vi 3.141.600 cm² som tallerkeners overflade.
Med et atmosfærisk tryk på 1,033 kg. pr. cm² kan vi beregne, at den kraft, der virker på en tallerken med en diameter på 20 meter, er lig med 3278,2728 tons.

Det giver dig en fornemmelse af, hvad det medfører; selv den mindste tallerkentype udvikler et stød på omkring 3 millioner kg, hvor I med jeres kraftigste flyvemaskine ikke udvikler mere end et par tusinde kg! Der findes ingen grænser for størrelsen og kapacitet af disse maskiner.
Når vi foretager en interplanetarisk rejse, bruger vi en maskine med en ringe kapacitet. Størrelsen afhænger af formålet. Størrelsen på 20 meter i diameter er den mest anvendte. Den totale kapacitet udgør 3 millioner kg; men vi bruger kraftens margin til at bevæge os med store hastighed. Et skib kunne aldrig udvikle energi i den målestok - ikke engang atomenergien kan sammenlignes med naturkræfterne - og naturen gør det uden at forgifte atmosfæren. Forstår du det nu?
Når vi foretager en interplanetarisk rejse, bruger vi en maskine med en ringe kapacitet. Størrelsen afhænger af formålet. Størrelsen på 20 meter i diameter er den mest anvendte. Den totale kapacitet udgør 3 millioner kg; men vi bruger kraftens margin til at bevæge os med store hastighed. Et skib kunne aldrig udvikle energi i den målestok - ikke engang atomenergien kan sammenlignes med naturkræfterne - og naturen gør det uden at forgifte atmosfæren. Forstår du det nu?

Ja, jeg gør; det er vel nok en usædvanlig enkel fremgangsmåde.
Ja, det er det, og det er bare et spørgsmål om hvordan. - Først vil jeg forklare dig, hvorledes vi styrer en tallerken. Det frembragte vakuum kan vi bevæge os i alle retninger.
Kursen bliver sat med et almindeligt håndtag på en halvkugleformet montering, hvilket bevæger vakuum i den ønskede retning.
Lad os forestille os, at vi bevæger os i en jævn, vandret flugt og ønsker en drejning. Så behøver vi blot at bevæge vakuum til toppen - eller til den ene eller anden side - så flyver vi med den samme hastighed i en ny retning.
Kursen bliver sat med et almindeligt håndtag på en halvkugleformet montering, hvilket bevæger vakuum i den ønskede retning.
Lad os forestille os, at vi bevæger os i en jævn, vandret flugt og ønsker en drejning. Så behøver vi blot at bevæge vakuum til toppen - eller til den ene eller anden side - så flyver vi med den samme hastighed i en ny retning.
Vi kan skifte retning brat uden kurver - forstår du det?

Ja, jeg ser, hvor betydningsfuldt det hele er. Dette kan revolutionere hele vor opfattelse af luftfarten. Det er jo den rene djævlemaskine!
Det afhænger af brugen. Jeg har stadig tillid til menneskeheden, og jeg lover, at når I en dag indvilliger i at afskaffe krig, så vil jeg personligt komme og hjælpe jer til at opnå disse resultater - og flere andre vigtige ting.
Jeg vil lære jer, hvordan livet leves i Paradiset.
Men - som jeg sagde - vi skaber et vakuum, eller for at bruge dine egne ord et djævelsk tryk. Gnidninger opstår ikke, fordi vi altid bevæger os i et vakuum - og uden gnidninger bliver maskinen ikke opvarmet.
Vi bruger ofte ekstra opvarmning for at holde os selv varme, fordi trykket forårsager en nedgang i temperaturen. Når vi benytter et halvvakuum, ser I en udstråling omkring os om natten; men ved brugen af uindskrænket tryk
Jeg vil lære jer, hvordan livet leves i Paradiset.
Men - som jeg sagde - vi skaber et vakuum, eller for at bruge dine egne ord et djævelsk tryk. Gnidninger opstår ikke, fordi vi altid bevæger os i et vakuum - og uden gnidninger bliver maskinen ikke opvarmet.
Vi bruger ofte ekstra opvarmning for at holde os selv varme, fordi trykket forårsager en nedgang i temperaturen. Når vi benytter et halvvakuum, ser I en udstråling omkring os om natten; men ved brugen af uindskrænket tryk bliver vi usynlige, fordi lys ikke eksisterer i et vakuum. Det er altid grunden til, at folk siger, at vi står stille og så pludselig forsvinder og viser os et andet sted.
Det, min ven, viser hvorledes du kan benytte en maskine så hurtigt eller endnu hurtigere som et glimt.

Det, min ven, viser hvorledes du kan benytte en maskine så hurtigt eller endnu hurtigere som et glimt.

Det forekommer mig, at dette system ikke egner sig til at slippe bort fra Jorden. Det er let nok, så længe der er atmosfærisk tryk. Men ved en bestemt højde går trykket helt ned, hvis ikke grundlaget for visse beregninger er helt forkert. Jeg ville ønske, at du ville udtale dig åbent om den metode, I bruger, for at slippe bort fra Jorden; for det, du har forklaret, er kun en del af spørgsmålet.
Du tvinger mig til at forklare et væsentligt punkt, som jeg ville have foretrukket at tie med. For når du har fået det at vide, har vi ikke længere nogen sikkerhed og udsætter os selv for en alvorlig fare på grund af menneskets medfødte kærlighed til erobring. Men ingen kan undslå sig for at sige sandheden, når man bliver spurgt direkte. Jeg vil fortælle dig det hele; men du må love mig at hemmeligholde måden, ved hvilken vi producerer denne kraft.

Vil det sige, at jeg ikke må fortælle det til andre?
Ja, naturligvis; for hvis det ikke var noget særligt, jeg fortalte, ville jeg ikke stille betingelser; men du må bruge din egen dømmekraft. Jeg kan ikke forbyde dig at give informationer videre til andre, der kunne bidrage til samfundets vel. Men jeg vil sætte pris på, at du bevarer de oplysninger, jeg giver dig angående destruktionsmidlerne, helt for dig selv; for kendskabet hertil kunne endog medføre vor egen ødelæggelse, da det ville give jer muligheder for at nå vor planet.
Truslen, der hænger over Jorden som resultat af den teknologiske udvikling, kunne blive en trussel mod os, for det kunne ske, at menneskene ville blive som djævle. det kunne ske, at menneskene ville blive som djævle.
Hvis du godkender andre ting, jeg fortæller dig om, må du godt tale om dem og udføre dem. Skulle der opstå tekniske vanskeligheder, er jeg villig til at hjælpe dig. Det er tilstrækkeligt at kalde mig i tankerne; så véd jeg besked - afstanden er ingen hindring.
Venskab stiller ingen betingelser, og gavmildhed burde være vort universelle motto. Hvis du en dag ønsker at gøre brug af disse informationer til verdens bedste, vil jeg bede dig tale til dine landsmænd først, fordi brasilianerne ikke er aggressive, og fordi de afskyer krig.
Forsøg ikke på at forklare dette problem for nogen, der kunne finde på at anvende disse maskiner som ødelæggelsesvåben. Men hvis dine landsmænd ikke tillægger denne information nogen værdi, kan du offentliggøre den, som du finder det formålstjenligt. Du bør gøre det uden nogen som helst restriktion, så at alle mennesker får det at vide, og ikke én nation opnår fordele frem for en anden.


Udvendig vakuum
Der er ingen tekniske vanskeligheder forbundet med fremstilling af udvendigt vakuum. Du véd, at katodestråler har den mærkelige egenskab, at de opløser den atmosfære, gennem hvilken de passerer. Under påvirkning af disse stråler vender atmosfærens elementer tilbage til deres æteriske tilstand. I tilslutning hertil lader vi katodestrålerne gennembryde anodestråler i en vinkel på 45 grader - det opnår vi ved anvendelse af højspændingsstrøm.

Hvor er dette katodeapparat anbragt?
Over hele tallerkenarealet, det vil sige at hele den ydre rand af maskinen virker som katodestråleudsender. Disse stråler er dræbende og kan kun benyttes udadtil. Hvis et menneskeligt væsen blev udsat for de kraftige stråler, som vi bruger, ville dets cellevæv blive ødelagt og efterlade dødbringende brandsår; men inden i rumskibet er der mindre radioaktivitet end i den luft, der indåndes på Jorden.
Farverne, som tallerkenerne afgiver under flyvning, er forårsaget af disse stråler. De er følge af det lave tryk, som vi skaber. Hvis vi ønsker en meget høj hastighed, bruger vi et uindskrænket pres og bevæger os gennem luften i et glimt. Til andre tider bruger vi et halvvakuum og bevæger os langsommere. Pressets styrke er afpasset til strømmen og kontrolleres af en reostat.
Ønsker vi at følge en bølget kurs, bruger vi en pulserende strøm.

Vi troede, at de flyvende tallerkener ganske simpelt ophævede tyngdekraftens virkninger.
I tror på noget, der ikke eksisterer. Tyngdekraften er ikke andet end forkert tolkning af en kombination af fænomener.


Hvad siger du - eksisterer tyngdekraften ikke?
Nej, det gør den ikke. Hvad videnskaben kalder tyngdekraft, er et spørgsmål om forskel i substansens tæthed, for eksempel: Røgen fra din cigar er tungere end luften; men fordi den er varm, stiger den op, det vil sige at tæthedens forskel ophæves gennem røgens temperatur. Her spiller altså to faktorer ind, der resulterer i dette fænomen: Tæthed og temperatur.
En ballon fyldt med brint stiger ifølge brintens rumfang - det samme sker med helium, det vil sige, at substansen af mindre tæthed er tilbøjelig til at stige på samme måde, som vand og olie adskilles på grund af tætheden. Tyngdekraften afholder ikke substanser af mindre tæthed fra at stige. Men i luften (atmosfæren), som er af ringe tæthed, falder tunge genstande hurtigt. I vand, som er tættere end luft, foregår faldet langsommere.
Den tredje faktor, som indvirker, er mængden af atmosfære og æter, der omgiver en planet; men dette kan blive inkluderet i tætheden. Det er forkert at tilskrive en planet større eller mindre tyngdekraft, uden at kende omfanget af den gasagtige mængde og dens atmosfæres tæthed.
En faldende genstand har en høj hastighed, men kolliderer så med planetens lave tæthed. På Merkur, hvor det æteriske dække strækker sig over 6.000.000 km. (Jorden 400.000 km), er det atmosfæriske tryk højt og tyngdekraften kolossal.
Den fjerde faktor, der spiller ind, er magnetismen; men tiltrækningen, den udøver, er med små variationer den samme på alle substanser, derfor er faldhastigheden i et vakuum konstant.
Tiltrækningen skyldes ikke mængden; den er forårsaget af den magnetisme, som hele substansen er udstyret med.
Til sidst har vi den energi, der udøver pres på universet og gennemtrænger vore mælkevejs systemer.
Da et legeme ikke kan tåle at blive udsat for pres fra alle retninger, beskytter Jorden det altid fra dette tryk på den ene side - med det resultat, at det vil falde til Jordens overflade.
Dette kolossale universelle tryk er et resultat af Guds vibrationer på universets uendelige punkt. Det er det, der opretholder planeternes atmosfære.
Da Newton så æblet falde, kunne han ikke gætte, at han i dette øjeblik var vidne til virkningen af den guddommelige nærværelse i universet. Således er det, at vi bevæger og eksisterer i Gud.
Tyngde
kraften er altså en kombination af fænomener og ikke en individuel kraft.

Varmens påvirkning
Hvorfor påvirker varmen tyngdekraften?
Fordi den nedsætter substansens magnetiske kraft. Du kan overbevise dig om, at en magnet mister sine egenskaber ved opvarmning. Da stof er dannet af stationære bølger, har varmen en kraftig indflydelse på det. Ved at forhøje frekvensen af disse bølger begynder de at afgive lys.
Desuden er det kendt, at varme reducerer substansens tæthed. Følgelig plejer den at stige op. Dette kan bedst ses ved iagttagelse af kogende vand. Det varme vand forsøger at placere sig oven over det kolde og frembringer en strøm. Vi ser, at varme er en faktor, der påvirker tyngdekraften - ikke fordi det selv er et middel, der forårsager selve tyngdekraften; men fordi varme indvirker på magnetisme og tæthed.


Vil det sige, at vor videnskab er forkert?
Helt forkert.

Så er al vor fysik inklusive relativitetslæren værdiløs?
Kun de vildledende principper er værdiløse; andre vil sikkert forblive gældende. Er du forbavset over, at dette måtte ske? Ptolemæus var et geni; men hele hans system faldt sammen som et korthus. Det samme skete for Aristoteles. Derimod kom Newton i konflikt med relativitetsfysikken - og dens dage er talte.

Men relativitet giver en forklaring på Merkurs banes uregelmæssighed?
Den kunne give en forklaring; men vi får se, om den er fornuftig. Men selv om vi antog, at det er sådan, burde vi undersøge, om den er i overensstemmelse med de metoder, naturen anvender. Vi kan fremsætte tusinde fornuftige hypoteser, medens naturen kun gør brug af en enkelt og afviser de andre 999, uanset hvor fornuftige de kan være. Relativiteten indeholder visse urigtige elementer, der i sig selv kan være fornuftige, men som ikke ænses af naturen. Der findes f.eks. en accepteret teori, der går ud på, at når to stråler bevæger sig i samme retning og med samme hastighed, er deres hastighed i forhold til hinanden lig nul; men når de bevæger sig i modsat retning, er hastigheden i relation til hinanden 2V. Men for at hamle op med visse vanskeligheder i sit system, forsikrede Einstein, at uanset, om stråler bevæger sig i den ene eller den anden retning, så var hastigheden mellem dem altid V. Der hører ikke megen opfindsomhed til for at se, at dette princip er forkert. For at retfærdiggøre denne fejlslutning opfandt Einstein en endnu større: Han tilskrev ethvert legeme i bevægelse et rum- og en tid-egenskab i forhold til dets hastighed.

Einsteins rum-grænser
Som den ene fejl leder menneskeheden til en anden, endnu større fejl, måtte han nu fremkomme med en tredje idé for at retfærdiggøre den anden - han satte grænser for universet - aftegnede et særligt rum for os.
Men naturen ignorerer indbildte indhegninger og vore ønsker om, at universet måtte stemme overens med vore særlige synspunkter og vore nøjagtige gennemtænkte ideer.
Naturen opfører sig helt igennem, som ignorerer Hamiltons beregninger og dens betydning, Jordens beboere tillægger formler. Kort sagt, du ser, at de grænser, Einstein satte, var alt for snævre til at rumme naturens uendelighed.
Rummet er udeleligt, og tid er ikke-eksisterende.
I rummet bevæger en substans sig ikke i fire, tre, to eller én dimension, fordi rummet, der er uendeligt, ingen dimension har.

Efterskrift:
Dino Kraspedon døde i Uberaba, Minas Gerais, Brasilien i 2004, 99 år gammel.
Allerede i 1959 udgav han bogen "Mine kontakter med Flyvende tallerkener (UFOer)".
Dino Kraspedon forudsagde korrekt nok at der ville komme en periode med terrorisme på Jorden, men man skal sandelig være forsigt med hvad man siger - for han blev ironisk nok anholdt for mistanke om at være terrrorist i 1968.