Ægtepar i bil bortført - via teleportation
- og blev sat ned på jorden igen 6.400 km. borte! - 

Bortførelses-dato: Maj måned 1968
Hændelses-sted:  Chascomus, halvvejs mellem Buenos Aires og NecocheaDr. Geraldo Vidal og hans kone, Fru Raffo de Vidal blev bortført af fremmede væsener (aliens).

Dr. Gerado Vidal og hans kone, Fru Raffo de Vidal, blev bortført af fremmede væsener (aliens).

En tæt tåge indhyllede en Peugeot 403, tilhørende ægteparret Vidal.
Derefter husker parret intet af hvad der skete de næste 58 timer, men de befandt sig pludselig på en ukendt landevej i Mexico, hele 6.400 kilometer borte.


"... I begyndelsen af maj måned 1968 besluttede familien, Dr. Gerado Vidal og hans kone, Fru Raffo de Vidal, at deltage i en familiesammenkomst som skulle afholdes i byen Chascomus, mindre end 120 kilometer syd for Buenos Aires (Argentina). Kort før midnat besluttede de at forlade selskabet og køre til Maipu, cirka 150 kilometer syd for Chascomus, hvor de havde venner og slægtninge.”

”De kørte ad Hovedvej No. 2, og havde en anden bil kørende foran med et andet par, der også havde slægtninge i Maipu. Den anden familie, hvis navn efter ønske er tilbageholdt, nåede frem til Maipu uden uheld, men det var ikke tilfældet med familien Vidals, hvilket gav bekymringer for dem, som ventede dem.
Derefter besluttede det andet par at køre tilbage ad samme rute for at finde dem, men måtte vende tilbage til Maipu efter forgæves forsøg på at finde spor af bilen eller personerne.”

Ottefyrre timer efter at familien Vidals forsvandt, kom der et telefonopkald til Rapallini familien fra det argentinske konsulat i Mexico City, 6.400 kilometer borte i fugleflugtslinje. Dr. Gerado Vidal fortalte vennerne at de havde det godt, og gav dem et tidspunkt for deres ankomst til Ezeiza Internationale lufthavn i hovedstaden i River Plate.

 
Ægteparret Vidal (inklusive bilen) bortført af aliens via teleportation. Da de kom til sig selv, befandt de sig 6.400 km. borte.

Familien Vidals ankom til lufthavnen som oplyst. Fru Vidal blev direkte overført til en privat klinik i lufthavnen, da hun befandt sig i en tilstand af nervøsitet og chok. Dr. Vidal fortalte sine slægtninge om den sælsomme hændelse, som havde ramt dem. Han sagde, at da de var kommet til udkanten af Chascomus den aften de forsvandt, materialiserede der sig pludselig en ”tæt tåge” foran dem, og fra dette øjeblik var de ude af stand til at redegøre for, hvad der skete med dem i løbet af de næste 48 timer. Da de genvandt bevidstheden var der dagslys, og de befandt sig i deres bil som var parkeret på en ukendt vej. De havde ingen fysiske skader, men begge klagede over store smerter i nakken, og de havde følelsen af at have sovet i mange timer.”

”Sløve var de, men trådte ud af bilen og bemærkede, at malingen på bilens kabine synes at have mærker som efter en blæselampe. Motoren fungerede dog perfekt. De steg ind i bilen igen, og kørte frem ad den ukendte vej, og fortsatte gennem et fuldstændigt ukendt område. De spurgte flere personer på ruten, og de fortalte alle at de befandt sig i Mexico.”

"Hr. og fru Vidals ure var gået i stå, men ved hjælp af en kalender konstaterede de, at de havde været borte fra Argentina i 48 timer.”


Tavshed - bilen konfiskeret af myndighederne
”Efter et stykke tid nåede de frem til Mexico City, hvor de bad den Argentinske konsulat om hjælp. De fortalte om deres usædvanlige sælsomme oplevelse til konsulatet, som tillod dem at foretage et telefonopkald til Martin Rapallini i Maipu. Derefter bad konsul Rafael Lopez Pellegrini dem om at forblive fuldstændig tavse om sagen, med henblik på at gøre det muligt for myndighederne at undersøge sagen.”

Bilens tag var brændt, og hele køretøjet, en Peugeot 403, blev sendt til undersøgelse på et laboratorium i USA.
Efter undersøgelsen blev der blev lavet aftale om, at Vidal fik leveret et fabriksnyt køretøj af samme mærke og model, betalt af de amerikanske myndigheder.

Søgning efter sandheden:
Det er en kendsgerning. Og igen, sagen var indhyllet i en ”kappe af tavshed”, som bekræftet af Dr. Galindez selv, og at ingen turde tale om begivenheden.

Omkring dette tidspunkt fortsatte den argentinske presse med at rapportere om hændelsen, og La Razon forklarede at Vidal familien havde talt med familien Rapallini i Maipu fra den Argentinske konsulat i Mexico City.

Alt dette er tilknyttet notaren, Martin Rapallini, en slægtning af familien Vidal (det blev senere kendt, at dette ikke var det rigtige navn, men et pseudonym som blev brugt for at beskytte den rigtige person), selvom notaren senere erklærede at være helt uvidende om denne sag.

Denne ”benægtelse” fra notarens side tjente som en ”bekræftelse” af de begivenheder, som der var nedlagt forbud mod at tale om. Få uger senere dukkede et påstået vidne op, en ung mand med efternavnet Mateyko, som drøftede sagen i nyhedsudsendelsen ”Sabados Circulares de Mencera”.

Det blev også kendt at fru Vidal, angiveligt med efternavnet Raffo, ifølge kilder som de af Dr. Galindez, havde været indlagt på hospitalet på grund af nervøst sammenbrud som følge af den sælsomme bortførelse. Hun sagde blandt andet: ”Men hvad har de gjort for os i disse dage? Hvilke slags væsener er det, som har haft os i deres greb?”

Fru Vidal døde året efter, i 1969, specielt af leukæmi – som nogle har antydet var forårsaget af den uhyggelige bortførelse.


- - - - -

Forklaring på Teleportation, information:
Teleportation af mennesker foregår ved at legemet forvandles til energi; det bliver opløst i sin grund-ilt-atomer og genopbygget på målestedet af de dér forhåndværende atomer.
Eftersom mennesker ikke ligefrem har modtaget de udenjordiske på en venlig måde, men i stedet beskyder dem (som var menneskeheden komplet vanvittige) og sågar forsøger at angribe deres rumskibe, betjener planetbeboerne sig i udstrakt grad af såkaldte telemeterskriver til observationsformål.
Disse skiver kan fjernstyres, og er i stand til ikke alene at give rumskibene oplysninger om Jorden, men kan også gennem bestemte programmer påvirke mennesker.
Således oplagrer og gengiver de på kommando menneskers tanker og sindsstemninger og udfører derudover telepatiske funktioner. Deres eksistens er ofte blevet bekræftet.
De er således blevet set svævende over huse om natten eller svævende lavt over landeveje, hvorved de strejfede eller endog beskadigede træer og vejskilte.
I Frankrig observerede landsbyboere en sådan skive, der flere gange passerede en bro og samtidig ved hjælp af sit kraftfelt fik skilte til at svaje.
Hos en amerikansk student, der lå i sin seng og læste, fløj en telemeterskive ind gennem et åbentstående vindue, krydsede rundt i værelset og blev stående i et hjørne, som om den ville registrere det hele. Til sidst forsvandt den, samme vej som den var kommet. Studenten var under hele forløbet som lammet, og kunne ikke bevæge sig af skræk. Disse skiver har i nødsituationer tilintetgjort sig selv gennem en slags "eksplosion"" f.eks. når de fik funktionsfejl - eller dematerialiseret sig for at undgå forfølgelse.

Via telemeterskiven kan tanker formidles i begge retninger.
På denne måde forklares det også, hvordan de udenjordiske ved mødet med mennesker kan gøre sig forståelige for disse på deres modersmål. For: I rumskibene findes databanker, hvor sprog og tankebilleder er lagret.
Automatiske mål celler videregiver impulser, som består af to komponenter - tankebilledet og det tilhørende ord.
Disse impulser bliver opløst i en frekvensmodulaktor, indført i to kredsløb og lageret. Tankeimpulskredsløbet opløser billedet i dets grundkomponenter. Disse komponenter af det modtagne telepatiske signal sammenlignes med dem, der er oplageret i skibets banker; en analysator søger den impuls, der svarer til det modtagne.
Et relæ kobler derpå en anden lagerbank til, som rummer alle ord, der svarer til den første banks tankeimpulser. 


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT