Nedskydning af kæmpe UFOer mislykkedes
- Russiske militære enheder måtte måbende konstatere, at deres kanoner ikke kunne hjælpe dem -

Hændelses-dato: 1947, 1984, 1985 og 1987
Observationssted: Turkestan, Astrakhan, Karelen, Krasjonarsk, Rusland
Vidner: > 10 + dokumentation


Nedskydningsforøg mislykkedes

Det Sovjetiske militære støder på mange UFO observationer, måske fordi der i slutningen af 1960'erne, blev oprettet et hemmeligt laboratorium for forskning af "flyvende objekter" i Sovjetunionen.
UFO forskere bebrejder ofte for militæret for at skjule tilfælde af fremmede (ukendte) observationer og for at formidle falske oplysninger om UFOer. Officererne i hæren er ikke interesseret i stridighederne om fremmede civilisationer, de er interesseret i at vide, hvilken indvirkning UFOer kan have på det militære materiel og personalet.

Det transkaukasiske militærdistrikt 
Det transkaukasiske militærdistrikt 

1947 (nedskydning af UFO mislykkedes):
I 1947 blev der affyret luftværnskanoner fra det transkaukasiske militærdistrik mod et flyvende cigar-formet objekt, som kom ind fra siden ved den tyrkiske grænse.

Objektets flyvehøjde var under 4.000 meter, og kanonerne var i stand til at nå en højde på op til 12.000 meter, men det lykkedes ikke at nedskyde "cigar" ufo'et. Kort efter forøgede objektet hastigheden og svævede bort over bjergene.
© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Denne hændelse kunne forårsage store problemer, da tidligere grænsevagter og militære skibe aflyttede dette mål. Derefter var militæret ikke i stand til at spore det flyvende objekt over landets territorium.
Grænsedistriktskommandoen gav ordre til at vidnerne ikke måtte videregive oplysninger om hændelsen, og at objektet nåede en hastighed på op til 2.000 kilometer i timen.


 
Kampfly måtte opgive at nedskyde UFO, da det svævede tæt ved byen Astrakhan.

1984 (kampfly måtte give op):
Lignende tilfælde fandt sted i 1984 i Turkestan Militærdistrikt. (Turkistan er et landområde i Centralasien). Tæt ved byen Astrakhan, blev luftforsvarssystemet opmærksom på et kugleformet objekt, som fløj i en højde af 2.000 meter langs den Kaspiske kyst i retning mod statsgrænsen.
Objektet reagerede ikke på forespørgselen, som blev sendt via militærets radiokommunikation. To kampfly blev gjort klar og lettede, men de var ikke i stand til at bringe objektet ned.
Efter at have været under beskydning, bevægede objektet sig 100 meter ned, men på denne lave højde, var det ikke muligt for kampflyene at fortsætte beskydningen Trods det, at have været under kraftig beskydning, fortsatte objektet med at bevæge sig med den samme hastighed. Objektet svævede over flere militære enheder, hvilket gjorde det muligt at fotografere det. Nær byen Krasnojarsk forsøgte militæret at bringe objektet til landing ved hjælp af en helikopter. Men det fremmede objekt forøgede hurtigt sin højde, så helikopteren ikke kunne nå op til det. Efter at have affyret alle dets granater, landede helikopteren, og objektet svævede i retning mod havet og forsvandt fra radarskærmene.

 
Kæmpe UFO med en diameter omkring 1.000 meter var usårlig. 

1985 (UFO med en diameter på 1.000 meter):
I samme område skete noget lignende lidt senere. Objektet var cylinder-formet og viste dets usårlighed. En sådan demonstration var fræk, da det blot svævede med en hastighed af 100 kilometer i timen. Kan man bebrejde de militære umenneskeligheder for deres aktioner, for at bringe objektet ned på jorden? Hvad andet kunne de gøre, når de havde ordre til at nedskyde ethvert objekt, som bevægede sig mod statsgrænsen?
I 1985 blev et kæmpestort skiveformet objekt, med en diameter på 1.000 meter, registreret på radaren af Kaptajn Valuev, nær byen Krasnovodsk. Objektet bevægede sig ikke. Lidt senere svævede et lille skiveformet objekt, på omkring 5 meter, ud fra det og landede på Krasnovodskaya spidsen. Det skete fem gange. Objektet svævede op med stor hastighed, nåede det store objekt, som til sidst svævede bort sidelæns.

1987 (soldater bevogtede udenjordisk objekt)
I starten af august måned i 1987, var fem soldater fra Leningrads Militærdistrikt kommet til den nordlige Karelen region på en special opgave. Deres opgave var at bevogte et udenjordisk objekt. Det blev fundet på det militære område nær byen Vyborg.
Enheden (objektet) var 14 meter lang, 4 meter bred og 2,5 meter højt. Objektet havde ingen døre eller luger, og alle forsøg på at åbne det var mislykkedes.
Militæret prøvede at brække nogle dele af fra objektet, men var kun i stand til at tage nogle stænger fra agterstavnen. I slutningen af september måned samme år, forsvandt objektet fra hangaren - uden at efterlade sig et eneste spor.


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT