Oberstløjtnat Kurt Abildskov og UFOer

Eskadrillechef bevidner UFOer over Danmark
- Tidl. Oberstløjtnant Kurt Abildskov bevidner UFOer over dansk luftrum -

Hændelses-dato: 1952, 1956, 1963
Observationssted: Luftrummet over Danmark
Vidner: > 10 + dokumentation

Kurt Abildskov, pilot og Oberstløjtnant, har været i Flyvevåbenet i 41 år. Gennem denne periode har han været vidne til udenjordiske objekter over dansk luftrum. I dag (2010) er Kurt Abildskov fratrådt på grund af alder, og er nu pensioneret. Kurt Abildskov siger med egne ord:

Starten
Oplevelserne begyndte i 1952 under den første NATO flyveøvelse. Vi var stationeret på Flyvestation Karup med to eskadriller luftforsvarsjagere. Skyfri himmel - vi var fire piloter, der lå i græsset ved flyene og ventede på at blive sendt i luften.
Over flyvestationen så vi da et udenjordisk rumskib, som med udstrakt arm fyldte cirka 9 -10 cm i længden. Udenom kunne vi se fire lysende UFOer. Vi kontaktede den stedværende radarstation, men da den kun dengang rakte til 7 km højde, og rumskibet dermed var højere oppe kunne de ikke se den på scopet. De gik dog ud af bunkeren og kunne også se det.

Bekræftelse
Senere fik vi at vide, at mange andre på flyvestationen så fænomenet, da vi havde orienteringsløb for det personel, der ikke var med i øvelsen. Observationen blev indberettet til hovedkvarteret, men vi hørte ikke mere om det. Ved personligt at forfølge sagen fandt jeg ud af, at der på samme tid stod et lysende UFO ude over de marineskibe, som var med i øvelsen, og en fotograf om bord på et af dem tog et billede af det. Mange år senere efterlyste vi dette billede og fik det fra USA tillige med et billede af et UFO taget af John Glenn i 1962 under hans første rumtur omkring jorden.

UFO fulgte jagere
I 1955 var jeg en dag såkaldt vagthavende pilot ved flyveledelsen i tårnet.
To jagere af typen Hawker Hunter (et af de smukkeste jagerfly, der er bygget) meldte deres anflyvning fra vest. Men pludselig sagde flyveleder Johansen "Se, der er tre fly". Alle fire i tårnet så dem - de to Huntere "brækkede" op til medvind, mens den tredje, et UFO "tallerken formet" objekt, med en diameter som flyenes vingefang (cirka 15 m), fulgte lidt med, men brød derpå af og fortsatte mod nord mens det accelererede kraftigt.

500 meter fra et UFO
Flyvestation Aalborg, DanmarkI 1956 under nat flyvning, klokken cirka 22, var vi 4 nat jagere, som lå i en venteposition over flyvestation Aalborg i 7 - 8 kilometers højde. Skagen radar kaldte os på nød frekvensen og advarede os om et uidentificeret fly eller objekt, der ville passere os i samme højde og på en såkaldt kollisionskurs.
Vi holdt skarpt udkig, og forbi os kom et tydeligt UFO objekt, 'tallerken formet" lysende orange, med en hastighed af cirka 800 km/t, og afstanden til objektet var kun cirka 500 meter. Aalborg radar var nu med, og vi berettede, hvad vi så, til flyveledelsen.

Fantastisk acceleration
Da det var ud for os accelererede det, og efter hvad de to radarstationer senere sagde, var objektet nået op fra de 800 km/t til 14.000 km/t i løbet af 20 sekunder.
Det har altid været interessant at opleve andres reaktion på noget sådant, som de egentlig ikke véd, hvad er. De vil helst ikke tale om det, og ikke vide mere om det.
Som det fremgår, var vi stationeret sammen med Hunterne, som opererede om dagen, mens vi opererede om natten. Flere gange blev de to jagere, som var på beredskab, kaldt til flyvestation Værløse, da man på radaren på den "sjællandske radarstation" kunne se et UFO, der stod klokken 1100 formiddag ud for Risø, hvor man på den tid var ved at indrette atomstationen.

Generalen interesseret
I 1963 var jeg en tid sektorkontroller på centeret i Karup.
Jeg havde adgang og indirekte kontrol over samtlige radar i Danmark. Klokken cirka 21.00 rapporterede i Skagen radar om et UFO ved Dronninglund i en højde af 500 m. Der var en altvejrsjager på vej hjem til flyvestation Aalborg, og jeg kontaktede ham og bad ham forsøge at få radarkontakt med flyets radar, men han skulle ikke gå nærmere end 3,5 kilometer.
Piloten fik kontakt på 9 km afstand, men da han var inde på cirka 4 km afstand, flyttede UFOet sig hurtigt ud til Læsø, stadig fulgt af radaren på Skagen. Da flyet var landet i Aalborg, fløj UFOet via Asaa tilbage til Dronninglund. Hændelsen blev selvfølgelig noteret i logbogen, og vores general var næste formiddag meget interesseret. Desuden var der mange visuelle observationer fra civile, som bekræftede hele hændelsesforløbet.

Interesserede kolleger
Det var selvfølgelig kendt i hele Flyvevåbnet, at jeg interesserede mig for denne sag. Derfor var der mange kolleger, der i tidens løb, gerne ville vi mere ganske anonymt. Desuden fik jeg om vinteren mange henvendelser fra snerydningspersonel på Flyvestation Aalborg, som havde set UFOer stå ude i de kraftige indflyvningslys, der står forlængelse af startbanen.
Mens jeg i perioden 1980-85 var chef på flyvestation Tirstrup, fik jeg mange rapporter, dels fra vores eget personel og dels omkringboende civile. I min tid som udstationeret og udlånt til blandt andet Royal Air Force, England, var det et meget anvendt emne blandt piloterne, og det kunne mærkes, at chefen for RAF på et tidspunkt over BBC havde sagt, at UFOer er en realitet, men vi ved ikke, hvad det er. I Canada og Brasilien har jeg mødt tilsvarende positivitet over for dette emne.

Vi er ikke alene
Det har i disse mange år været, og er stadig min faste overbevisning, at vi må bidrage med alt det, vi kan, for udbredelsen af kendskabet til dette emne. Alt tyder på, at vi ikke er alene i rummet og tillige, at vi ikke kan undvære assistancen derude fra, på grund af den måde vi behandler vores planet på - ikke mindst med tanke på kernevåben og kernekraft.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT