Politibetjent ser ufo-besætning
- chokerende oplevelse for politibetjenten, som to år senere måtte forlade politiet  -

Hændelses-dato: 24. april 1964
Observationssted: Socorro, New Nexico
Vidner: > 5 + dokumentation


 Politibetjent Lonnie Zamora
Politibetjent Lonnie Zamora 

En af de mest spændende UFO observationer med med fysiske spor, er 1964-landing af et ukendt fartøj, overværet af politibetjent Lonnie Zamora (billedet til venstre).

Begivenheden har været et fundament i Ufologien i næsten 40 år, og er afgjort stadig en aktuel sag.
Zamora hændelsen startede  kl. 17:45 den 24. april 1964 i Socorro, New Mexico.
Den (på daværende tidspunkt -  enogtredive årige) politibetjent, Lonnie Zamora, var på patrulje, da han blev overhalet af en bil, som kørte med for høj hastighed.
Zamora satte farten op for at indhente køretøjet, men pludselig hørte han en høj summen i det fjerne, ledsaget af et blåligt, orange flammende tingest som steg op i luften.
Han vidste, at der ikke langt fra hans nuværende position var et dynamitskur, og han troede først, at der havde været en eksplosion der. Han opgav derfor jagten og vendte politibilen i retning af skuret. Han meddelte aktiviteterne til Politiafdelingen.

Efterhånden som Zamora nærmede sig stedet for den stigende røg og de synlige flammer, synes den tidligere eksplosion af lægge sig mere i baggrunden, for så at dukke op igen på grund af den hullede vej som han kørte på. Ruten han befandt sig på, var gruset og hullet. Da han nærmede sig placeringen af skuret, bemærkede han i det fjerne et skinnende objekt, blot 100 til 200 meter borte.
Hans første reaktion af dette syn var, at en bil var væltet og at benzintanken var eksploderet. Ved nærmere observation så han, at det var et oval-formet fartøj, uden vinduer og uden døre.

 Ufo landingen, Socorro, New Mexico
UFO landings-område: Socorro, New Mexico 

Lagde mærke to to fremmede væsener
Han erklærede at objektet havde samme størrelse som en mellemstor bil. Han var meget fokuseret på et usædvanligt rødt mærke på siden af objektet, og dernæst lagde han mærke til to væsener, som han først troede var børn, klædt i hvide kitler. Han synes det så ud, som om et af "børnene" gav et hop (af overraskelse), da de bemærkede ham.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Da Zamora genvandt fatningen, kaldte han straks Politiafdelingens kontor over radioen, for at give nærmere oplysninger om hændelsen. Han besluttede sig for at gå nærmere hen til den underlige tingest.
Han hørte et højt drøn, og så en blålig flamme skyde ud fra undersiden af objektet. Han smed sig selv ned på jorden, da han var bange for at noget ville eksplodere. Dernæst så han objektet løfte sig fra jorden, og svæve i sydøstlig retning, i en lige linie omkring 15-20 kilometer. Kroppene han tidligere havde set, var forsvundet. Statspolitiet, som tidligere havde hørt Zamora's meldinger over radioen, ankom til stedet umiddelbart efter at objektet forsvandt på himlen.


Den første militære efterforskning fandt sted den 25. april, og var ledet af hærkaptajn Richard T. Holder, Up-Range Kommandør af White Sands Proving Grounds, sammen med en FBI-agent, D. Arthur Byrnes, Jr., fra Albuquerque afdelingen. Major William Connor fra Kirtland AFB og Sgt. David Moody, som var i området på TDY, efterforsker for Air Force Projekt Blue Book ankom den 26. april. Dr. J. Allen Hynek ankom den 28. april. Hynek foretog også opfølgende undersøgelser den 15. august 1964. Følgende er et uddrag fra Kaptajn Holder's rapport:

"Da vi ankom, var Politibetjent Zamora, Politibetjentene Melvin Katzlaff, [og] Bill Pyland til stede, alle fra Socorro Politiafdeling, som alle hjalp med målingerne. Da vi havde afsluttet undersøgelserne af området, vendte Mr. Byrnes, Politibetjent Zamora og jeg tilbage til Politistationen i Socorro, og færdiggjorde disse rapporter. Da vi ankom til kontoret i Socorro Amtsbygning, informerede Nep Lopez, Politichefens radiooperatør, os om at der var indkommet tre rapporter via telefon, hvor personerne sagde at de havde set blålige flammer eller lys i området"

Zamora fortalte Kaptajn Holder og Major Connor, i overensstemmelse med deres notater følgende:

"
Støj var et drøn, ikke en eksplosion. Ikke lige som en jet. Lyden ændrede sig fra høj frekvens til lavfrekvens og stoppede derefter. Drønet varede måske 10 sekunder. På samme tid med drønet, sås en flamme. Flammen var under objektet. Objektet startede med at svæve langsomt op .... Flammen var lyseblå og i bunden af flammen var en form for orange farvet... trods drønet, gik det opad... "Da drønet stoppede, hørte han en hvinende lyd, gående fra høj til lav tone, som varede cirka et sekund. "Så" sagde han "blev der helt stille .... det viste sig at svæve i en lige linie med konstant højde, 10 til 15 meter over jorden.. Objektet flyttede sig meget hurtig".

 Dr. James_E_McDonal
Dr. James E. McDonal 

Myndighederne skjulte analyserapporten
I 1968 sagde Dr. James E. McDonald, en atmosfærisk fysiker ved University of Arizona, at han kendte til "smeltet sand" fra Socorro landingssted.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
"En kvinde, der nu er en radiologisk kemiker med Public Health Service i Las Vegas, var involveret i nogle særlige materialeanalyser, som var indsamlet ved Socorro stedet, og da hun var der morgenen efter [25. april, 1964], bevidnede hun, at at der var en plet af smeltet og opløst sand, lige under landingsområdet.
Jeg har talt med hende både telefonisk og personligt her i Tucson for nylig. Hun havde analyseret plantevæske, udtrukket fra det brændte græs og Mesquite planter, og fortalte McDonald at der var nogle få organiske materialer, som ikke kunne identificere," men de fleste af prøverne var bare saft. "Kort efter hun var færdig med sit arbejde," fortalte hun ham, "kom Air Force personale og tog alle hendes notater og materialer, og fortalte hende, at hun ikke måtte tale mere om det." Analyserapporter med fysiske beviser er aldrig blevet frigivet til offentligheden.


Yderligere to vidner, Paul Kies og Larry Kratzer i Dubuque, Iowa, afgav erklæringer til Dr. Hynek den 29. maj 1968.
I maj 1978 interviewede Ralph C. DeGraw, en Iowa efterforsker, dem. De kørte lige sydvest for Socorro omkring klokken 18:00 den pågældende dag, da de bemærkede noget skinnende og en sky af røg nær jorden i nærheden af byen. Senere hørte de i en nyhedsudsendelse om Zamora's observationer og betydningen af, hvad de havde set, blev klart for dem.

Venstre mod højre: Politibetjent Lonnie Zamora, Mr. Burns (FBI), Maj. H. Mitchell (AFMDC), Coral Lorenzen fra APRO, og politibetjent Castle fra det militære politi.

Kratzer sagde, at han iagttog "en rund, tallerken eller æg-formet objekt stige lodret op fra den sorte røg ... Efter at have svævet lodret op, svævede det i sydvestlig retning." Han sagde, at objektet var sølvfarvet og at det havde en række tydelige koøjer på tværs af siden og et "rødt Z"-mærkningen. På det tidspunkt troede han at det kunne være en eksperimentel lodret-stigende fly. Paul Kies så kun et skinnende objekt.

To år efter observationen, betroede Major Hector Quintanilla, chef for Project Blue Book på tidspunktet for observationen, at intelligens specialister i en klassificeret CIA publikation noterede at Socorro sagen stadig var "forvirrende". Med hjælp fra andre afdelinger, havde han foretaget grundige militære aktiviteter for at finde en forklaring, men intet kunne findes.

Zamora var kendt som en højt respekteret, pålidelig politibetjent, uden antydning af uregelmæssigheder i sit liv, såvel personlig som professionelt. Han beskrev begivenheden i detaljer for alle, som gennemgik denne sag, herunder den ansete UFO efterforsker, Dr. J. Allen Hynek, som repræsenterede flyvevåbnet på det tidspunkt, hvor Zamora's observation fandt sted. Umiddelbart efter hændelsen, lavede han en tegning af det mærke han så på rumskibet.

Selv om Luftvåbenets Bluebook var berygtet for enten at afsløre eller forvanske sage til observationer, blev jeg overrasket, da jeg læste CIA's vurdering af denne hændelse, som blev tilvejebragt via Freedom of Information Act. Følgende dokument blev stillet til rådighed for offentligheden den 2. januar 1981. Det var oprindeligt opført i CIA publikation, "Studies in Intelligence," udgivet i 1966. "Politibetjentens rapport" var skrevet af Hector Quintanilla, Jr., den tidligere chef for Project Blue Book.

Politibetjent Zomaras tegning af observationen.
Politibetjent Lonnie Zamora's egen tegning af sin UFO observationen, umiddelbart efter hændelsen. 

"Der er ingen tvivl om, at Politibetjent Lonnie Zamora så et objekt, hvilket gjorde et stort indtryk på ham. Der er heller ingen tvivl om Zamora's pålidelighed. Han er en seriøs politimand, som er velbevandret i anerkendelse af luftbårne fartøjer i hans område. Han er forundret over, hvad han så, og helt ærligt, det er vi også. Dette er det bedst dokumenterede tilfælde, som er ført til protokols, og det har ikke været muligt for os at finde det "fartøj", på trods af grundig undersøgelse, som skræmte Zamora til panik. "

Sagen fik stor mediedækning, og en masse opmærksomhed fra UFO grupper rundt om i verden. Det eneste negative aspekt ved Socorro hændelsen er imidlertid, at Zamora betragtes som pålidelig af alle, der kendte ham, og som var det eneste vidne til begivenheden. Naturligvis giver en rapport mere vægt, når der er flere vidner involveret. Zamora blev påført så megen latterliggørelse og grin fra medlemmer af politistyrken og fra lokalsamfundet, at han kun to år efter hændelsen, måtte trække sig tilbage og forlade politiet.

Zamora sagen beviser ikke eksistensen af udenjordisk liv, men der er ingen tvivl om, at nogle typer af usædvanlige rumskibe eller objekter, lander på Jorden og tager af sted igen. Dr. J. Allen Hynek, der interviewede Zamora mere end én gang, tror på hvert et ord som Zamora har sagt, men det giver ingen forklaring på hans observation. Med Hynek's egne ord, "Der er meget som tyder på, at vi har at gøre med et meget reelt fænomen af ubestemt oprindelse." Hvis det, Zamora så, ikke var af jordiske oprindelse, hvor kom det så fra? Hvorfor landede de? Hvem var de fremmede væsener?

Opdatering: Lonnie Zamora døde 76 år gammel, mandag den 2. november 2009.


© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT