Laserkanoner fik UFO til at styrte
- og to levende humanoider kom ud fra fartøjet -


UFO observationssted: Cape Town Hovedbasen
Observations-dato: 07. maj 1990 klokken 13:45
Antal vidner: Flere.

UFO styrtet i afrikansk ørken
UFOet skudt ned af en mængde laserstrålekanoner. To humanoider overlevede.

Klokken var 13:45 den 7. maj 1990 da marinefregatten "SA Tafelberg" gav melding til marinens hovedbase i Cape Town om at et ukendt flyvende objekt var synlig på radaren.
Det bevægede sig mod den afrikanske kontinent i nordøstlig retning, med en fart på over 5.700 sømil i timen.
Marinebasen bekræftede, at genstanden også var synlig på luftradaren på den militære jordradar og på luftovervågnings apparaterne på den internationale flyveplads i Kapstaden.

Objektet kom ind i det sydafrikanske luftrum klokken 13:52.
Man gjorde forsøg på at få radiokontakt med det, men alle forsøg mislykkedes.

Valhalla flyveplads blev alarmeret, og to bevæbnede Mirage jagere gik i luften. Objektet skiftede brat kurs i så høj hastighed, at en sådan manøvre var umuligt for et militærfly.
Klokken 13:59 meddelte eskadrechef Goosen, at de havde både radar og visuel observation af objektet.
Mirage flyene fik ordre til at åbne ild mod objektet med flyenes laserkanoner. Og så fyrede de løs.
Eskadrechefen meddelte, at der kom flere blændende glimt fra objektet, det begyndte at svaje og fortsatte så i nordlig retning.

Klokken 14:02 blev det meddelt, at objektet gik ned med en hastighed af 3.000 fod i minuttet. Den dykkede lynhurtigt i en vinkel på 25 grader mod jorden og landede 80 kilometer fra grænsen mellem Sydafrika og Botswana i et område, som blev kaldt Midt-Kalahari ørkenen.  Der blev givet ordre til, at området skulle omringes, indtil objektet kunne transporteres bort fra stedet. En gruppe bestående af luftvåbenets efterretningsofficerer samt et teknisk og medicinsk personale blev hurtig transporteret til stedet, for at undersøge og flytte objektet.

UFOet havde en diameter på 18 meter
Fundene var interessante. Krateret var 150 meter bredt og 12 meter dybt. Det ukendte fartøj havde en diameter på 18 meter, det var 9 meter højt, sølvfarvet og diskosformet. Stenene og sandet rundt om objektet var smeltet i den stærke varme. Objektet var omgivet af en stærk magnetisk og radioaktiv stråling, som gav voldsomme udslag på luftvåbenets geigertællere.

Det blev besluttet at transportere objektet til den militære flyvebase. Det store krater i jorden blev fyldt med sand og grus for at skjule de afslørende spor. På basen blev det fastslået, at objektets type og oprindelse var et ukendt ufo, som man mistænkte for at være kommet fra det ydre rum.
På siderne af fartøjet kunne man se underlige metalgraveringer.
Fartøjets vægt blev anslået til at veje 50.000 kilo (50 ton). Det lykkedes ikke at bestemme byggematerialet. Overfladen på genstanden var blank, glat og sølvfarvet. Der var ingen synlige sammenføjninger på den. Fartøjets drivkraft var ukendt. Den hydrauliske landingsmekanisme var helt ødelagt. Det blev anset for muligt, at affyringen af laserkanonen kunne have forårsaget ødelæggelsen.

To levende humanoider kom ud fra fartøjet
Mens gruppen undersøgte objektet på flyvestationen, hørtes pludselig en høj lyd.
Da opdagede man, at der under fartøjet fandtes en åbning, som stod på klem. Da man åbnede lugen helt, kom to humanoider klædt i tætsiddende grå dragter ud.
De blev ført til det medicinske center på flyvepladsen.
Inde fra fartøjet blev der hentet forskellige genstande, som blev sendt til laboratorieundersøgelser.
Selve fartøjet blev placeret i et sterilt rum. I den medicinske rapport anslog man højden på humanoiderne til cirka 1,30 meter. Huden var blålig, grå, jævn og meget glat, den manglede helt hårvækst. I sammenligning med menneskelige proportioner var hovedet meget stort.
I den høje pande og over hele hovedet sås mørkeblå pletter. Kindbenene var fremstående, øjnene store og skæve. Der var ingen pupiller. Næsen var lille, næsten kun to næsebors-åbninger. Munden var en smal sprække uden læber. Hånden havde tre fingre med svømmehud og klør som på poter. Brystkassen og maveregionen var var dækket af skælagtig hud. Hofterne var små og smalle, benene korte og tynde. Der var ingen ydre kønsorganer. Foden havde tre tæer, svømmehud og ingen negle.
Humanoiderne gjorde modstand, så det var umuligt at tage blod- og vævsprøver.
Man mistænkte humanoiderne for at de kommunikerede telepatisk. De blev isolerede på en special afdeling på Wright Patterson flyvebasen i USA, for at vente nærmere undersøgelser. Det uidentificerede fartøj blev ligeledes flyttet til den amerikanske base. Ifølge rapporten skete overflytningen den 23. juni samme år.


Bevidnet og dokumenteret af:
Eskadrechef Goosen med flere