De fremmede gav os svar

De fremmede gav os endelig svar !
- Vore udenjordiske venner har svaret os bekræftende -

Hændelses-dato: 18.-19. august 2001
Antal vidner: utallige


Først en lille teknisk forklaring - dernæst det sande bevis - svaret fra vore kosmiske brødre!

Det skete - de fremmede, (udenjordiske) svarede os. Året er 2001, og dagen er natten mellem den 18. og 19. august 2001.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Lad os lige starte med lidt information, senere i dette afsnit vil du se dokumentationen af de svar, som de fremmede sendte os - den jordiske (homo sapiens) race.
Det startede det hele i 1974, før SETI (
Search for ExtraterrestriceIntelligence (Søge efter udenjordisk intelligens) var formuleret (1984) men ved starten af det store Arecibo projekt. På den tid, blev Arebico opgraderet på det amerikanske territorium i Puerto Rico ved hjælp fra Frank Drage og Carl Sagan.

Arebico radioteleskop (billedet til venstre), er den største på denne planet (Jorden). De første pulsar i det binære system, blev opdaget i 1974 ved brug af Arebico, hvilket førte til bekræftelse af Einsteins generelle relationsteori samt Nobelprisen til astronomerne Russell Hulse og Joseph Taylor i 1993.


Det mest interessante eksperiment med Arecibo, blev foretaget i 1974, hvor der med 3 Terawatt båndbredde blev udsendt en transmission af en "menneskelig skabelon" i retning af den M13 kugleformede stjerne gruppe, hvilket består af mere end 300.000 stjerner og som er i en konstellation af Hercules.
© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Den menneskelige skabelonskitse til transmissionen blev fremstillet af Frank Drage og med stor hjælp fra Carl Sagan.
Starten på udsendelse af den menneskelige skabelon til stjerne galakserne, skete den 16. november 1974. Rejsen af denne udsendelse, blev kalkuleret til at ville tage
22.800 lysår for at nå til Messier 13.

Den menneskelige skabelonskitse, som originalt blev afsendt i 1974 fra Arecibo ser du til venstre. Formen blev sendt i et binary (binært) format. Tomme mellemrum i billedet angiver et
binært 0 og faste blokke angiver et binært 1
.
© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Arebico meddelelsen inkluderede, sammen med andre elementer, binære ligninger fra 1-10, vist som "base af 10", som identificerede vor matematiske system, og en måde hvorpå meddelelsen kunne tydes.
Nedenfor disse tal identificeres de mest almene fælles atomariske (tal) numre i livet på den tid. Vi transmitterede vor atomariske tal for Brint, Kul, Kvælstof, Ilt og Fosfor. Vi tillagde også de molekylære formler for den menneskelige (homo sapiens) DNA struktur.

Vidste vi alt det i 1974? Vi transmitterede det skønnede antal nucleotides i vort DNA, og du kan også se vor "Dobelte Helix" DNA. Vi sendte også information om den menneskelige race's gennemsnitshøjde og en repræsentation af vore kroppe. 

Befolkningen af vor planet Jorden, var i 1974 omkring 4,29 Milliarder. (Allerede 38 år senere havde menneskeracen formeret sig til mere end 7 milliarder !!!). Vi sendte også information ud omkring vort sol system, og identificerede den tredie planet fra Solen som Jorden (lige under fødderne). Diameter, størrelsen af Arecibo teleskopet blev også angivet.

Den menneskelige skabelonmeddelelse blev transmitteret den 16. november 1974 klokken 17:00 GMT, og indeholdt
1.679 pulserende binære koder (0'er og 1'er).

Korncirkel med de fremmedes radiosignaler !Transmissionen varede lidt under 3 minutter (167,9 sekunder) og blev afsluttet med komplette moduleringer af frekvenser på omkring 10Hz. med 10 binære bits per sekund (båndbredde).
Det menneskelige skabelon blev transmitteret med en frekvens på 2.380 MegaHertz.
Arebicos kapacitet er velegnet til en rækkevidde mellem 1.000 og 3.000 MHz. 1.679 tal i transmissionen er yderst vigtig, fordi 1.679 er resultatet af 2 vigtige tal, 23 og 73, eller 23*73.
Universel matematisk sprog gjorde, at vi måtte benytte et sprog, hvilket bestod af de binære koder, opdelt i en matrix på 23x73 kolonner eller firkanter, for at skabe skabelonen eller "gitteret". 


For at skabe målingen, blev den 2.380 MHz. store meddelelse kalkuleret ind i en enhed som kaldes bølgelængde.
Da 1.000 Mhz. har en bølgelængde enhed på 300 mm. (eller 11,82 inches), har en 2.380 MHz. besked en enheds bølgelængde på 12,6 centimeter.

De fremmedes svar til Jordens folk00000000001010101000000 00100000001010000010100 01001101001000100010001 00100100101010101010101 00000000000000000000000 00000000111000000000000 00000000110110000000000 00000000110110000000000 00000000100101000000000 00000000111111000000000 00000000000000000000000 00011000011000111000011 00001001100000000000001 01011000011000110001011 11111011111011111011111 00000000000000000000000 01000000000000000001000 00000000000000000000000 10000000000000000010000 11111000000000000011111 00000000000000000000000 00011000111000011000011 00001000000000100000001 01011001110001100001011 11111011111011111011111 00000000000000000000000 01000000000110000001000 00000000000110000000000 10000000000110000010000 11111000000110000011111 00000000000110000000000 00011000000100000000100 00000110000110000001000 00000001100110000110000 00000110000100011000000 00011000000110000000000 01100000000100011000000 00011000000110000110000 00000110000110000001000 00000001100110000000100 00000110000110000000010 00011000000100000000010 01100000000010000000100 00011000000000000001000 00000110000111000110010 00000001101111101000010 00000000001111100000010 00000000001010100000010 11111010000111000000000 11110100000010000010001 10101100000111000000000 01111100001010100000010 11011100000010000000010 00101100000101000000010 00000000010000000000000 00000000101010100000110 10101010010000001010110 00001010000000000000000 00000000000000000000000 00010010000000001001000 00001100000000000110000 01001100011111000110010 00110010100000101001100 00110110000000011001100 01001110100100101110010 00000000101010100000000 01001110100100101110010 00110011000000011001100 00110010100000101001100 01001100011111000110010 00001100000000000110000 00010000001011000001000 10000001001110100000001

Når du læser denne information på UFO-SANDHEDEN, skal du også vide, at der er mange falske fortolkninger og reproduktioner på Internettet! Disse er blandt andet lokaliseret hos ArtBell, EartfFiles og selv endda på nogle af SETI's sider, men den skabelon du ser her ovenfor, er bekræftet at være den ægte, eneste og sande fra NASA.
© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
Interessant nok, så blev den originale 1974 Arebico meddelelse sendt igen mod kosmos hele 3 gange i år 2001, med en styrke som rækker 60 lysår. Datoerne for de to sidste udsendelser var 30. juni 2001, 1. juli 2001. 

Om aftenen den 13. august 2000 og den 18/19. august 2000 blev en transmission modtaget i form af 2 korncirkler, nær ved Chilbolton Radio Teleskopet i England.
Disse korncirkler er skabt af udenjordisk fremmede, da proportionerne matcher
nøjagtigt de originale transmissioner som blev afsendt af Arebico, hvilket senere (2011) blev bekræftet af NASA.
Transmissionen og "aftrykket" i hvede marken indikeres med afrundede kanter. Korncirkler kan fremstilles af mennesker, det benægter vi ikke.
Men mennesker kan endnu ikke demonstrere evnen til følgende:

1. Modificere den kemiske/molekylære struktur af korncirkler som indeholder "autentiske dannelser af fænomener":
2. Forlade korncirklen uden det kan ses; i denne korncirkel er der ingen brydninger, fodspor, stier eller andet.
3. Skabe massive og komplekse korncirkler på sekunder, som er bevist af øjenvidner og via videooptagelser

Den 13. og 18. august 2000 udsendtes transmissionen plads, og den 14. og 19. august 2001 blev transmissionen besvaret med stor ærefrygt.
Besynderligt - nøjagtig 1 dag før året for korncirklerne i England.

Natten mellem den 18. og 19. august 2001
blev der afsat en korncirkel lige klods op og ned af Arebico Teleskopet, som du ser til venstre. De binære koder er indsat for at du se, hvordan korncirklen passer med de binære tal systemer, hvilket også dokumenterer, at de udenjordiske har både læst og forstået vort budskab, og svarer os tilbage. 
For eksempel kan du se, at de binære koder på 23x73 i gitteret er overholdt.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT
De udenjordiske højde i binære kode = decimal 8 og gennemført i gitter 23, ligesom i den menneskelige skabelon. Den visuelle højde forbliver den samme og er ganske enkelt bevæget 1 gitter op og 1 gitter til højre. Der forbliver 1 ekstra række nedenfor for udenjordisk kommunikations anordning, hvilket visuelt matcher den engelskekorn cirkel den 13/14. august 2000.

Udenjordiske angivelse af fødder er gennemført og identisk placeret i gitteret, som den menneskelige skabelon.

Et andet gitter række er angivet for de Udenjordiske's kommunikations anordning, ved at gøre planeter en smule mindre, men beholder stadig den visuelle repræsentation af størrelsen.

Vi er blevet fortalt at vi skal fokusere på Jorden, Mars (under deres fødder, direkte forbindelse til Mars her), og Månerne på Jupiter (også kendt som Galilean Satellitter - Io, Europa, Ganymede og Callisto). De udenjordiske's Sol gitter er flyttet 1 gitter til højre, og er i overensstemmelse med samme x gitter som de udenjordiske højde kolonne, identificerende hvordan Solen lines op med den menneskelige højde gitter i det originale Arebico skabelon.

Der er nu +2 rækker for Udenjordiske kommunikations anordning, men bibeholder de eksisterende data perfekt. Planet 4 (Mars) fra Solen er placeret 1 gitter for neden af centret for de udenjordiske's kroppe, ligesom i den menneskelige skabelon.

Jordens / menneskets data:
Forskelligheder:
Udenjordiske data:

De fremmedes kommunikations anordnings breddeværdi er angivet i centret af anordningen, som er de udenjordiskes kommunikations anordnings bredde eller diameter, som indikerer at det kun er 1 gitter større end den Arecibo menneskeskabte skabelon.
De fremmedes radio-kommunikationsprincip havde de tidligere afsat i en hvedemark (foto til højre, cirka midt på siden), men dengang forstod intet menneske hvad tegnet betød.

2. De fremmedes kommunikationsanordning. 365 dage tidligere, (den 13/14 august 2000) placerede de udenjordiske ansigtsbeskeden, nøjagtig på den samme beliggenhed.

© UFO-SANDHEDEN ®, Denmark by Poul-Erik Nielsen, http://www.ufo-sandheden.dk - COPYRIGHT